Dekódovanie chybových kódov OBD 2 v našom jazyku
Chybové kódy OBD2,  zaujímavé články

Dekódovanie chybových kódov OBD 2 v našom jazyku

Obsah

Od určitého okamihu všetci výrobcovia prešli pri výrobe svojich automobilov na spoločný štandard diagnostických konektorov, ktorým sa stal OBD 2.

Ak teda majú vozidlá rovnaký diagnostický konektor, chybové kódy budú rovnaké pre Toyota, rovnako ako pre Opel, Mitsubishi a ďalšie značky. Aby sme pochopili, ktorý prvok automobilu je chybný, stačí mať poruke dekódovanie chybových kódov OBD 2 v ruštine. Ďalej nájdete dekódovanie každého symbolu v chybovom kóde a tiež kompletnú tabuľku s dekódovaním všetkých chybových kódov.

Interpretácia poruchového kódu OBD 2 po symboloch

Prvý znak je písmeno a označuje poruchový blok:

 • B - telo;
 • C - pozastavenie;
 • P – motor (ECM, prevodovka);
 • U – dátová zbernica.

Druhý znak je číslo, typ kódu:

 • 0 - SAE (štandard);
 • 1,2 - OEM (továreň);
 • 3 - vyhradené.

Tretím znakom je číslo, systém:

 • 1, 2 – palivový systém;
 • 3 - zapaľovací systém;
 • 4 - zníženie toxicity výfukových plynov;
 • 5 - voľnobeh;
 • 6 - ECU (ECU) alebo jej obvody;
 • 7, 8 - prevodovka (automatická prevodovka).

Štvrtý a piaty znak sú čísla, priamo kód chyby.

Ako vyzerá konektor OBD 2, si môžete pozrieť na fotografii nižšie.

Dekódovanie chybových kódov OBD 2 v našom jazyku

Tabuľka chybových kódov OBD 2

P0SYSTÉM, CHYBOVÝ KÓDCELÝ CHYBOVÝ KÓDPopis v angličtinePopis
P01XXP01XXMERANIE PALIVA A VZDUCHUMERAČE PALIVA A VZDUCHU
P0100P0100PORUCHA OKRUHU MAF alebo VAFPorucha obvodu snímača prietoku vzduchu
P0101P0101ROZSAH OKRUHU MAF alebo VAF / PERF. PROBLÉMSignál mimo rozsahu
P0102P0102OBVOD MAF alebo VAF NÍZKY VSTUPNízka výstupná úroveň
P0103P0103OKRUH MAF alebo VAF VYSOKÝ VSTUPVysoká výstupná úroveň
P0105P0105PORUCHA OBVODU MAP / BAROPorucha snímača tlaku vzduchu
P0106P0106ROZSAH OKRUHU MAP / BARO / PERFEKTNÝ PROBLÉMSignál mimo rozsahu
P0107P0107OBVOD MAPA / BARO NÍZKY VSTUPNízka výstupná úroveň
P0108P0108OBVOD MAPA / BARO VYSOKÝ VSTUPVysoká výstupná úroveň
P0110P0110IAT PORUCHOVÝ OBVODPorucha snímača teploty nasávaného vzduchu
P0111P0111IAT RANGE / PERF PROBLEMSignál mimo rozsahu
P0112P0112IATOVÝ OBVOD NÍZKY VSTUPNízka výstupná úroveň
P0113P0113IATOVÝ OBVOD VYSOKÝ VSTUPVysoká výstupná úroveň
P0114P0114Porucha obvodu IATPorucha obvodu IAT
P0115P0115PORUCHA OKRUHU ECTPorucha snímača teploty chladiacej kvapaliny
P0116P0116ROZSAH ECT / PERFORMAČNÝ PROBLÉMSignál mimo rozsahu
P0117P0117OKRUH ECT NÍZKY VSTUPNízka výstupná úroveň
P0118P0118OKRUH ECT VYSOKÝ VSTUPVysoká výstupná úroveň
P0119P0119Porucha obvodu snímača teploty chladiacej kvapaliny motoraPorucha obvodu snímača teploty chladiacej kvapaliny motora
P0120P0120TPS SNÍMAČ ZRUŠENIE OBVODUPorucha snímača polohy škrtiacej klapky
P0121P0121TPS SNÍMAČ ROZSAHU / PERF. PROBLÉMUSignál mimo rozsahu
P0122P0122TPS ZNAMENÁ OBVOD NÍZKY VSTUPNízka výstupná úroveň
P0123P0123TPS ZNAMENÁ VYSOKÝ VSTUP OKRUHUVysoká výstupná úroveň
P0124P0124Snímač polohy škrtiacej klapky / spínač A prerušovaný okruhSnímač polohy škrtiacej klapky/prepínač okruhu A prerušovaný
P0125P0125NÍZKE ECT PRE ZATVORENÉ ZATVÁRANIE PALIVANízka teplota chladiacej kvapaliny pre riadenie v uzavretej slučke
P0126P0126Nedostatočná teplota chladiacej kvapaliny pre stabilnú prevádzkuNedostatočná teplota chladiacej kvapaliny pre stabilnú prevádzku
P0127P0127Príliš vysoká teplota nasávaného vzduchuTeplota nasávaného vzduchu je príliš vysoká
P0128P0128Kód poruchy termostatuV prípade poruchy termostatu
P0129P0129Barometrický tlak je príliš nízkyPríliš nízky atmosférický tlak
P0130P0130PORUCHA O2 SNÍMAČA B1 S1Snímač O2 B1 S1 je chybný (banka 1)
P0131P0131SNÍMAČ O2 O1 S1 NÍZKE NAPÄTIESnímač O2 B1 S1 má nízku úroveň signálu
P0132P0132O2 SENZOR B1 S1 VYSOKÉ NAPÄTIESenzor O2 B1 S1 má vysokú úroveň signálu
P0133P0133O2 SENZOR B1 S1 POMALÁ ODPOVEĎSenzor O2 B1 S1 má pomalú odozvu na obohatenie / vyčerpanie
P0134P0134OKRUH SNÍMAČA O2 S1 S1 NeaktívnyObvod snímača O2 B1 S1 pasívny
P0135P0135PORUCHA OHRIEVAČA O2 SENZOR B1 S1Porucha ohrievača snímača O2 B1 S1
P0136P0136PORUCHA O2 SNÍMAČA B1 S2Poruchový senzor O2 B1 S2
P0137P0137SNÍMAČ O2 O1 S2 NÍZKE NAPÄTIESnímač O2 B1 S2 má nízku úroveň signálu
P0138P0138O2 SENZOR B1 S2 VYSOKÉ NAPÄTIESenzor O2 B1 S2 má vysokú úroveň signálu
P0139P0139O2 SENZOR B1 S2 POMALÁ ODPOVEĎSenzor O2 B1 S2 má pomalú odozvu na obohatenie / vyčerpanie
P0140P0140OKRUH SNÍMAČA O2 S1 S2 NeaktívnyObvod snímača O2 B1 S2 pasívny
P0141P0141PORUCHA OHRIEVAČA O2 SENZOR B1 S2Porucha ohrievača snímača O2 B1 S2
P0142P0142PORUCHA O2 SNÍMAČA B1 S3Poruchový senzor O2 B1 S3
P0143P0143SNÍMAČ O2 O1 S3 NÍZKE NAPÄTIESnímač O2 B1 S3 má nízku úroveň signálu
P0144P0144O2 SENZOR B1 S3 VYSOKÉ NAPÄTIESenzor O2 B1 S3 má vysokú úroveň signálu
P0145P0145O2 SENZOR B1 S3 POMALÁ ODPOVEĎSenzor O2 B1 S3 má pomalú odozvu na obohatenie / vyčerpanie
P0146P0146OKRUH SNÍMAČA O2 S1 S3 NeaktívnyObvod snímača O2 B1 S3 pasívny
P0147P0147PORUCHA OHRIEVAČA O2 SENZOR B1 S3Porucha ohrievača snímača O2 B1 S3
P0148P0148Chyba dodávky palivaChyba dodávky paliva
P0149P0149Chyba časovania palivaChyba časovania paliva
P0150P0150PORUCHA OKRUHU O2 SNÍMAČ B2 S1Snímač O2 B2 S1 je chybný (banka 2)
P0151P0151O2 SENZOR B2 S1 CKT NÍZKE NAPÄTIESnímač O2 B2 S1 má nízku úroveň signálu
P0152P0152O2 SENZOR B2 S1 CKT VYSOKÉ NAPÄTIESenzor O2 B2 S1 má vysokú úroveň signálu
P0153P0153O2 SENZOR B2 S1 CKT POMALÁ REAKCIASenzor O2 B2 S1 má pomalú odozvu na obohatenie / vyčerpanie
P0154P0154OKRUH SNÍMAČA O2 S2 S1 NeaktívnyObvod snímača O2 B2 S1 pasívny
P0155P0155PORUCHA O2 SNÍMAČA B2 S1 HTR CKTPorucha ohrievača snímača O2 B2 S1
P0156P0156PORUCHA OKRUHU O2 SNÍMAČ B2 S2Poruchový senzor O2 B2 S2
P0157P0157O2 SENZOR B2 S2 CKT NÍZKE NAPÄTIESnímač O2 B2 S2 má nízku úroveň signálu
P0158P0158O2 SENZOR B2 S2 CKT VYSOKÉ NAPÄTIESenzor O2 B2 S2 má vysokú úroveň signálu
P0159P0159O2 SENZOR B2 S2 CKT POMALÁ REAKCIASenzor O2 B2 S2 má pomalú odozvu na obohatenie / vyčerpanie
P0160P0160OKRUH SNÍMAČA O2 S2 S2 NeaktívnyObvod snímača O2 B2 S2 pasívny
P0161P0161PORUCHA O2 SNÍMAČA B2 S2 HTR CKTPorucha ohrievača snímača O2 B2 S2
P0162P0162PORUCHA OKRUHU O2 SNÍMAČ B2 S3Poruchový senzor O2 B2 S3
P0163P0163O2 SENZOR B2 S3 CKT NÍZKE NAPÄTIESnímač O2 B2 S3 má nízku úroveň signálu
P0164P0164O2 SENZOR B2 S3 CKT VYSOKÉ NAPÄTIESenzor O2 B2 S3 má vysokú úroveň signálu
P0165P0165O2 SENZOR B2 S3 CKT POMALÁ REAKCIASenzor O2 B2 S3 má pomalú odozvu na obohatenie / vyčerpanie
P0166P0166OKRUH SNÍMAČA O2 S2 S3 NeaktívnyObvod snímača O2 B2 S3 pasívny
P0167P0167PORUCHA O2 SNÍMAČA B2 S3 HTR CKTPorucha ohrievača snímača O2 B2 S3
P0170P0170BANKOVÁ PORUCHA 1 PALIVAÚnik paliva z palivového systému bloku 1
P0171P0171SYSTÉM BANKOV 1 PRÍLIŠ LEANBlok valcov číslo 1 je slabý (pravdepodobne uniká vzduch)
P0172P0172SYSTÉM BANKOV 1 PRÍLIŠ BOHATÝBlok valcov č. 1 je bohatý (je možné neúplné uzavretie trysky)
P0173P0173BANKOVÁ PORUCHA 2 PALIVAÚnik paliva z palivového systému bloku 2
P0174P0174SYSTÉM BANKOV 2 PRÍLIŠ LEANBlok valcov číslo 2 je slabý (pravdepodobne uniká vzduch)
P0175P0175SYSTÉM BANKOV 2 PRÍLIŠ BOHATÝBlok valcov č. 2 je bohatý (je možné neúplné uzavretie trysky)
P0176P0176PORUCHA SNÍMAČA ZLOŽENIA PALIVAChybný vyhadzovací snímač CHx
P0177P0177ZLOŽENIE PALIVA SENZORY CKT RANGE / PERFSignál snímača je mimo rozsahu
P0178P0178ZLOŽENIE PALIVA NÍZKY VSTUPNízka úroveň signálu snímača CHx
P0179P0179PALIVOVÉ ZLOŽENIE VYSOKÝ VSTUPVysoká úroveň signálu snímača CHx
P0180P0180SNÍMAČ TEPLOTY PALIVA PORUCHA OKRUHUChybný obvod snímača teploty paliva „A“.
P0181P0181SNÍMAČ TEPLOTY PALIVA ROZSAH OKRUHU / PERFSignál snímača „A“ je mimo rozsahu
P0182P0182SNÍMAČ TEPLOTY PALIVA NÍZKY VSTUPSignál snímača nízkej teploty paliva „A“
P0183P0183SNÍMAČ TEPLOTY PALIVA VYSOKÝ VSTUPSenzor teploty paliva „A“ vysoký
P0184P0184Porucha obvodu snímača teploty paliva A.Porucha obvodu snímača teploty paliva A.
P0185P0185PORUCHA OBVODU SNÍMAČA TEPLOTY PALIVA B.Chybný obvod snímača teploty paliva „B“.
P0186P0186ROZSAH SNÍMAČA TEPLOTY PALIVA / VÝKONSignál snímača „B“ je mimo rozsahu
P0187P0187SNÍMAČ TEPLOTY PALIVA B NÍZKY VSTUPSignál snímača nízkej teploty paliva „B“
P0188P0188SNÍMAČ TEPLOTY PALIVA B VYSOKÝ VSTUPVysoký signál snímača teploty paliva „B“.
P0190P0190PORUCHA OKRUHU TLAKU V PALIVOVOM ŽELEZNIObvod snímača tlaku rozdeľovača paliva je chybný
P0191P0191ROZSAH PALIVOVÉHO ŽELEZNIČNÉHO OKRUHU / PERFSignál snímača je mimo rozsahu
P0192P0192TLAK PALIVOVEJ KOLEJE NÍZKY VSTUPSignál snímača nízkeho tlaku paliva
P0193P0193TLAK PALIVOVEJ ŽELEZNICE VYSOKÝ VSTUPSignál snímača vysokého tlaku paliva
P0194P0194TLAK NA PALIVOVÉ ŽELEZNICE CKT SPRIEVODCASignál snímača tlaku paliva prerušovaný
P0195P0195PORUCHA SNÍMAČA TEPLOTY MOTOROVÉHO OLEJAObvod snímača teploty motorového oleja je chybný
P0196P0196ROZSAH SNÍMAČA TEPLOTY MOTOROVÉHO OLEJA / VÝKONSignál snímača je mimo rozsahu
P0197P0197SNÍMAČ TEPLOTY MOTOROVÉHO OLEJA NÍZKYSignál snímača nízkej teploty oleja
P0198P0198SNÍMAČ TEPLOTY MOTOROVÉHO OLEJA VYSOKÝSignál snímača vysokej teploty oleja
P0199P0199ČISTIČ TEPLOTY MOTORA INTERMITTENTSignál snímača teploty oleja prerušovaný
P02XXP02XXMERANIE PALIVA A VZDUCHUMERAČE PALIVA A VZDUCHU (POKRAČOVANIE)
P0200P0200PORUCHA VSTREKOVAČAPoruchový riadiaci obvod vstrekovača
P0201P0201CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 1Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 1
P0202P0202CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 2Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 2
P0203P0203CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 3Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 3
P0204P0204CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 4Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 4
P0205P0205CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 5Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 5
P0206P0206CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 6Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 6
P0207P0207CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 7Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 7
P0208P0208CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 8Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 8
P0209P0209CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 9Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 9
P0210P0210CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 10Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 10
P0211P0211CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 11Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 11
P0212P0212CYL PORUCHY VSTREKOVAČA 12Poruchový riadiaci obvod vstrekovača valca 12
P0213P0213CHYBNÝ ŠTART INJ N0.1 PORUCHAOvládací obvod vstrekovača studeného štartu č. 1 je chybný
P0214P0214CHYBNÝ ŠTART INJ N0.2 PORUCHAOvládací obvod vstrekovača studeného štartu č. 2 je chybný
P0215P0215MALFUNKCIA VYPNUTIA MOTORAElektromagnet na vypnutie motora je chybný
P0216P0216PORUCHA OBVODU KONTROLY RIADENIA INJPoruchový riadiaci obvod časovania vstrekovania
P0217P0217PODMIENKA PREKROČENIA MOTORAMotor je prehriaty
P0218P0218PODMIENKA PREKROČENIA PRENOSUPrevodovka je prehriata
P0219P0219PODMIENKA PREHNUTIA MOTORAMotor je skrútený
P0220P0220PORUCHA OBVODU TPS SNÍMAČA BPorucha snímača polohy škrtiacej klapky "B".
P0221P0221ROZSAH OKRUHU / VÝKON TPS SENZORA BSignál mimo rozsahu
P0222P0222TPS SNÍMAČ B NÍZKY VSTUPNízky výstup snímača „B“.
P0223P0223TPS SENZOR B VYSOKÝ VSTUPSenzor „B“ Výstup vysoký
P0224P0224SNÍMAČ TPS B CKT SPRIEVODCASignál snímača „B“ prerušovaný
P0225P0225PORUCHA OBVODU TPS SENZOR CPorucha snímača polohy škrtiacej klapky "C".
P0226P0226ROZSAH OKRUHU / PERFSignál mimo rozsahu
P0227P0227SNÍMAČ TPS C NÍZKY VSTUPNízky výstup snímača „C“.
P0228P0228TPS SENZOR C VYSOKÝ VSTUPVysoký výstup snímača „C“.
P0229P0229TPS SENZOR C CKT SPOJENÉSignál snímača „C“ prerušovaný
P0230P0230PORUCHA PRVÉHO OKRUHU PALIVOVÉHO ČERPADLAPrimárny okruh palivového čerpadla (riadenie relé palivového čerpadla) je chybný
P0231P0231SEKUNDÁRNY OKRUH PALIVOVÉHO ČERPADLA NÍZKYSekundárny okruh palivového čerpadla je neustále nízky
P0232P0232SEKUNDÁRNY OKRUH PALIVOVÉHO ČERPADLA VYSOKÝSekundárny okruh palivového čerpadla má neustále vysokú hladinu
P0233P0233PALIVOVÉ ČERPADLO SEKUNDÁRNY CKT PREDAJNÝSekundárny okruh palivového čerpadla má prerušovanú hladinu
P0235P0235TURBO BOOST SENSOR OBVOD ZRUŠENIAChybný obvod snímača tlaku turbo posilňovača „A“.
P0236P0236TURBO BOOST SENSOR OKRUHOVÝ ROZSAH / VÝKONSignál zo snímača turbíny "A" je mimo rozsahu
P0237P0237TURBO BOOST SENSOR NÍZKY OKRUHSignál turbínového snímača „A“ neustále nízky
P0238P0238TURBO BOOST SENSOR VYSOKÝ OKRUHSignál zo snímača turbíny "A" je neustále vysoký
P0239P0239PORUCHA OBVODU TURBOVÉHO SNÍMAČA B.Chybný obvod snímača tlaku turbo posilňovača „B“.
P0240P0240ROZSAH OKRUHU / VÝKON TURBOVÉHO SNÍMAČA B.Signál zo snímača turbíny "B" je mimo rozsahu
P0241P0241OBVOD TURBOVÉHO SNÍMAČA B NÍZKYSignál zo snímača turbíny "B" je neustále nízky
P0242P0242VYSOKÝ OKRUH TURBOVÉHO SNÍMAČA B.Signál zo snímača turbíny "B" je neustále vysoký
P0243P0243TURBOVÝ WASTEGÁT SOLENOIDOVÝ MALFUNKSolenoid výfukovej brány turbíny „A“ je chybný
P0244P0244TURBO WASTEGATE SOLENOIDOVÝ ROZSAH / PERFSignál solenoidu turbíny „A“ je mimo dosahu
P0245P0245TURBOVÝ WASTEGÁT NÍZKY SOLENOIDSolenoid výfuku turbíny „A“ je vždy zatvorený
P0246P0246TURBOVÝ WASTEGÁT VYSOKÝ SOLENOIDSolenoid výfuku turbíny „A“ je vždy otvorený
P0247P0247TURBO WASTEGATE B SOLENOIDOVÝ MALFUNKSolenoid výfuku turbíny "B" je chybný
P0248P0248TURBO WASTEGATE B SOLENOIDOVÉ ROZSAHY / PERFSignál solenoidu „B“ turbíny je mimo dosahu
P0249P0249TURBO WASTEGATE B SOLENOID NÍZKYSolenoid výfuku turbíny „B“ je vždy zatvorený
P0250P0250TURBO WASTEGATE B SOLENOID VYSOKÝSolenoid výfuku turbíny „B“ je vždy otvorený
P0251P0251INJEKČNÉ ČERPADLO PORUCHA ROTORA / CAMUVstrekovacie čerpadlo turbíny „A“ je chybné
P0252P0252INJEKČNÉ ČERPADLO ROTOR / ROZSAH CAM / VÝKONSignál „A“ vstrekovacieho čerpadla turbíny vychádza z prídavného zariadenia. rozsah
P0253P0253INJEKČNÉ ČERPADLO NÍZKY ROTOR / CAMNízky signál „A“ vstrekovacieho čerpadla turbíny
P0254P0254INJEKČNÉ ČERPADLO VYSOKÝ ROTOR / CAMVysoký signál „A“ vstrekovacieho čerpadla turbíny
P0255P0255VSTREKOVACIE ČERPADLO ROTOR / Vačky InterimSignál turbínového vstrekovacieho čerpadla „A“ prerušovaný
P0256P0256PORUCHA ROTORY VSTREKOVACIEHO ČERPADLA B / CAMVstrekovacie čerpadlo turbíny „B“ je chybné
P0257P0257ROTOR VSTREKOVACIEHO ČERPADLA / ROZSAH CAM / VÝKONSignál „B“ vstrekovacieho čerpadla turbíny vychádza z prídavného zariadenia. rozsah
P0258P0258ROTOR VSTREKOVACIEHO ČERPADLA B / NÍZKA CAMNízky signál „B“ vstrekovacieho čerpadla turbíny
P0259P0259VSTREKOVACIE ČERPADLO B VYSOKÉSignál „B“ vstrekovacieho čerpadla turbíny je vysoký
P0260P0260VSTREKOVACIE ČERPADLO B ROTOR / CAM INTERMITSignál „B“ vstrekovacieho čerpadla turbíny prerušovaný
P0261P0261VÁLEC INJ NÍZKY 1 OKRUHTryska 1. valca je skratovaná k zemi
P0262P0262VÁLEC INJ VYSOKÝ 1 OKRUHDýza 1. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0263P0263VÁLEC 1 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 1. valca je chybný
P0264P0264VÁLEC INJ NÍZKY 2 OKRUHTryska 2. valca je skratovaná k zemi
P0265P0265VÁLEC INJ VYSOKÝ 2 OKRUHDýza 2. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0266P0266VÁLEC 2 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 2. valca je chybný
P0267P0267VÁLEC INJ NÍZKY 3 OKRUHTryska 3. valca je skratovaná k zemi
P0268P0268VÁLEC INJ VYSOKÝ 3 OKRUHDýza 3. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0269P0269VÁLEC 3 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 3. valca je chybný
P0270P0270VÁLEC INJ NÍZKY 4 OKRUHTryska 4. valca je skratovaná k zemi
P0271P0271VÁLEC INJ VYSOKÝ 4 OKRUHDýza 4. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0272P0272VÁLEC 4 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 4. valca je chybný
P0273P0273VÁLEC INJ NÍZKY 5 OKRUHTryska 5. valca je skratovaná k zemi
P0274P0274VÁLEC INJ VYSOKÝ 5 OKRUHDýza 5. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0275P0275VÁLEC 5 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 5. valca je chybný
P0276P0276VÁLEC INJ NÍZKY 6 OKRUHTryska 6. valca je skratovaná k zemi
P0277P0277VÁLEC INJ VYSOKÝ 6 OKRUHDýza 6. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0278P0278VÁLEC 6 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 6. valca je chybný
P0279P0279VÁLEC INJ NÍZKY 7 OKRUHTryska 7. valca je skratovaná k zemi
P0280P0280VÁLEC INJ VYSOKÝ 7 OKRUHDýza 7. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0281P0281VÁLEC 7 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 7. valca je chybný
P0282P0282VÁLEC INJ NÍZKY 8 OKRUHTryska 8. valca je skratovaná k zemi
P0283P0283VÁLEC INJ VYSOKÝ 8 OKRUHDýza 8. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0284P0284VÁLEC 8 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 8. valca je chybný
P0285P0285VÁLEC INJ NÍZKY 9 OKRUHTryska 9. valca je skratovaná k zemi
P0286P0286VÁLEC INJ VYSOKÝ 9 OKRUHDýza 9. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0287P0287VÁLEC 9 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 9. valca je chybný
P0288P0288VÁLEC INJ NÍZKY 10 OKRUHTryska 10. valca je skratovaná k zemi
P0289P0289VÁLEC INJ VYSOKÝ 10 OKRUHDýza 10. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0290P0290VÁLEC 10 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 10. valca je chybný
P0291P0291VÁLEC INJ NÍZKY 11 OKRUHTryska 11. valca je skratovaná k zemi
P0292P0292VÁLEC INJ VYSOKÝ 11 OKRUHDýza 11. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0293P0293VÁLEC 11 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 11. valca je chybný
P0294P0294VÁLEC INJ NÍZKY 12 OKRUHTryska 12. valca je skratovaná k zemi
P0295P0295VÁLEC INJ VYSOKÝ 12 OKRUHDýza 12. valca je prerušená alebo skratovaná na + 12V
P0296P0296VÁLEC 12 PRÍSPEVOK / BALOVÁ PORUCHAOvládač trysky 12. valca je chybný
P0297P0297Stav prekročenia rýchlosti vozidlaStav nadmernej rýchlosti vozidla
P0298P0298Stav prehriatia motorového olejaStav prehriatia motorového oleja
P0299P0299Turbodúchadlo / kompresor A Stav podtlakuZnížené zvýšenie turbo/preplňovania
P03XXP03XXZAPAĽOVACÍ SYSTÉM ALEBO NEBEZPEČENSTVOZAPAĽOVACÍ A CHÝBAJÚCI SYSTÉM
P0300P0300DETEKOVANÝ NÁHODNÝ / VIACERÝ ZÁSOBNÍKZistené náhodné / viacnásobné vynechanie zážihu
P0301P0301ZISTENÝ VÁLEC 1 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 1. valci
P0302P0302ZISTENÝ VÁLEC 2 MISFIREV druhom valci bolo zistené zlyhanie zapaľovania
P0303P0303ZISTENÝ VÁLEC 3 MISFIREZistenie zlyhania zapaľovania v 3. valci
P0304P0304ZISTENÝ VÁLEC 4 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 4. valci
P0305P0305ZISTENÝ VÁLEC 5 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 5. valci
P0306P0306ZISTENÝ VÁLEC 6 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 6. valci
P0307P0307ZISTENÝ VÁLEC 7 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 7. valci
P0308P0308ZISTENÝ VÁLEC 8 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 8. valci
P0309P0309ZISTENÝ VÁLEC 9 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 9. valci
P0310P0310ZISTENÝ VÁLEC 10 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 10. valci
P0311P0311ZISTENÝ VÁLEC 11 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 11. valci
P0312P0312ZISTENÝ VÁLEC 12 MISFIREZistilo sa vynechanie zapaľovania v 12. valci
P0313P0313Zistené vynechávanie pri nízkej hladine palivaZistené vynechanie zapaľovania pri nízkej hladine paliva
P0314P0314Vynechanie zážihu v jednom valci (valec nie je špecifikovaný)Vynechanie zážihu v jednom valci (valec nie je uvedený)
P0315P0315Zmena v systéme polohy kľukového hriadeľa nebola zistenáZmena systému polohy kľukového hriadeľa nie je definovaná
P0316P0316Zlyhanie zapaľovania motora pri štarteMotor vynecháva pri štartovaní
P0317P0317Chýba vybavenie na nerovnú cestuNeexistuje žiadne vybavenie na drsné cesty
P0318P0318Signálny obvod snímača drsnej vozovkySignálny obvod snímača drsnej vozovky
P0319P0319Signálny obvod snímača B na nerovnej cesteSignálny obvod snímača B na nerovnej ceste
P0320P0320IGN / DIST RPM CKT VSTUPNÁ PORUCHAPoruchový obvod rozdeľovača zapaľovania
P0321P0321ROZSAH / VÝKON IGN / DIST RPM CKTSignál obvodu rozdeľovača zapaľovania nie je pridaný. limity
P0322P0322IGN / DIST RPM CKT ŽIADNY SIGNÁLChýba signál obvodu rozdeľovača zapaľovania
P0323P0323IGN / DIST RPM CKT INTERMITTENTSignál obvodu rozdeľovača zapaľovania prerušovaný
P0324P0324Chyba systému kontroly klepaniaChyba systému klepania
P0325P0325ZRUŠENIE OBVODU SENZORA 1Obvod snímača klepania č. 1 je chybný
P0326P0326SNÍMAČ KLADENIA 1 ROZSAH / VÝKONSignál č. 1 senzora klepania je mimo rozsahu
P0327P0327SNÍMAČ KNOCKU 1 NÍZKY VSTUPSignál č. 1 klepania je slabý
P0328P0328KNOCK SENSOR 1 VYSOKÝ VSTUPSignál č. 1 klepania je vysoký
P0329P0329SNÍMAČ KLIKNUTÍ 1 PRESTÁVAJÚCISignál č. 1 klepania prerušovaný
P0330P0330ZRUŠENIE OBVODU SENZORA 2Obvod snímača klepania č. 2 je chybný
P0331P0331SNÍMAČ KLADENIA 2 ROZSAH / VÝKONSignál č. 2 senzora klepania je mimo rozsahu
P0332P0332SNÍMAČ KNOCKU 2 NÍZKY VSTUPSignál č. 2 klepania je slabý
P0333P0333KNOCK SENSOR 2 VYSOKÝ VSTUPSignál č. 2 klepania je vysoký
P0334P0334SNÍMAČ KLIKNUTÍ 2 PRESTÁVAJÚCISignál č. 2 klepania prerušovaný
P0335P0335POLOHA KLIKOVÉHO Hriadeľa ZNAMENÁ MALFUNKChybný snímač polohy kľukového hriadeľa „A“.
P0336P0336Kľukový hriadeľ POS ROZSAH / VÝKONSignál snímača „A“ je mimo dosahu
P0337P0337SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO Hriadeľa NÍZKY VSTUPSignál snímača „A“ je nízky alebo je skratovaný k zemi
P0338P0338SNÍMAČ POLOHY KLIKOVÉHO Hriadeľa VYSOKÝ VSTUPSignál snímača „A“ je vysoký alebo skratovaný na 12V
P0339P0339KĽÚČOVÝ Hriadeľ POS INTERMITTENT SNÍMAČASignál snímača „A“ prerušovaný
P0340P0340PORUCHA SNÍMAČA POZÍCIE Vačkového HriadeľaVadný snímač polohy vačkového hriadeľa
P0341P0341ROZSAH POLOHY / VÝKONNOSTI VOSKOVÉHO HriadeľaSignál snímača je mimo rozsahu
P0342P0342SNÍMAČ POLOHY Vačkového Hriadeľa NÍZKY VSTUPSignál snímača je nízky alebo je skratovaný k zemi
P0343P0343VYSOKÝ VSTUP SNÍMAČA POLOHY VOSKOVÉHO HriadeľaSignál snímača je vysoký
P0344P0344SNÍMAČ POLOHY VOSKOVÉHO Hriadeľa INTERMITTENTSignál snímača je prerušovaný
P0350P0350PORUCHA OBVODU IGN COIL PRI / SECPrimárny / sekundárny obvod zapaľovacej cievky je chybný
P0351P0351IGN CÍVKA PORUCHA OKRUHU PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „A“.
P0352P0352PORUCHA OBVODU IGN COIL B PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „B“.
P0353P0353PORUCHA OBVODU IGN COIL C PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „C“.
P0354P0354PORUCHA OBVODU IGN COIL D PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „D“.
P0355P0355PORUCHA OBVODU IGN COIL E PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „E“.
P0356P0356PORUCHA OBVODU IGN COIL F PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „F“.
P0357P0357PORUCHA OBVODU IGN COIL G PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „G“.
P0358P0358PORUCHA OBVODU IGN COIL H PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „H“.
P0359P0359CHYBA IGN CIEVY I PRI / SEC CIRCUITPrimárny/sekundárny okruh „I“ zapaľovacej cievky je chybný
P0360P0360PORUCHA OBVODU IGN COIL J PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „J“.
P0361P0361PORUCHA OBVODU IGN COIL K PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „K“.
P0362P0362PORUCHA OBVODU IGN COIL L PRI / SECPorucha primárneho/sekundárneho okruhu zapaľovacej cievky „L“.
P0363P0363Zistené vynechanie zážihu – tankovanie vypnutéZistené vynechanie zážihu – tankovanie vypnuté
P0364P0364Chyba signálu snímača polohy vačkového hriadeľa valca čChyba signálu snímača polohy vačkového hriadeľa valca č.
P0365P0365Snímač polohy vačkového hriadeľa „B“ okruh – zvod 1Snímač polohy vačkového hriadeľa „B“ okruh – zvod 1
P0366P0366Rozsah/výkon snímača polohy vačkového hriadeľa – zvod 1Rozsah/výkon snímača polohy vačkového hriadeľa – zvod 1
P0367P0367Snímač polohy vačkového hriadeľa, obvod B, zvod 1, nízkySnímač polohy vačkového hriadeľa B, zvod 1, obvod, nízky
P0368P0368Nízky okruh snímača polohy vačkového hriadeľa „B“.Nízky okruh snímača polohy vačkového hriadeľa „B“.
P0369P0369Prerušovaný obvod snímača polohy vačkového hriadeľa „B“.Nepravidelný obvod snímača polohy vačkového hriadeľa „B“.
P0370P0370REFERENČNÁ ČASOVACIA REFERENCIA (HRS)Referenčná synchronizácia, signál s vysokým rozlíšením, porucha
P0371P0371ČASOVÝ ROZVOD (HRS) PRÍliš veľa pulzovČasová referencia, signál s vysokým rozlíšením, príliš veľa impulzov
P0372P0372ČASOVÝ ROZVOD (HRS) PRÍliš veľa pulzovČasová referencia, signál s vysokým rozlíšením, príliš málo impulzov
P0373P0373ČASOVÝ ROZVOD (HRS) MULTIMEDIÁLNE PULSYReferenčné časovanie s vysokým rozlíšením Prerušované/nestále impulzy
P0374P0374ČASOVÝ ROZVOD (HRS) A BEZ PULZOVReferenčná synchronizácia, signál A s vysokým rozlíšením, žiadne impulzy
P0375P0375ZÁVADA ČASOVEJ REFERENCIE (HRS) BPorucha signálu B s vysokým rozlíšením
P0376P0376ČASOVÝ ROZVOD (HRS) B PRÍLIŠ veľa pulzovNesprávny prevodový stupeň
P0377P0377ČASOVÝ ROZVOD (HRS) B PRÍLIŠ veľa pulzovČasová referencia, signál B s vysokým rozlíšením, príliš málo impulzov
P0378P0378ČASOVÝ ROZVOD (HRS) B PRERUŠENÉ PULSYČasová referencia, signál B s vysokým rozlíšením, prerušované/nestále impulzy
P0379P0379ČASOVÝ ROZVOD (HRS) B ŽIADNE PULSYPorucha snímača polohy vačkového hriadeľa „B“ je mimo rozsahu
P0380P0380PORUCHA ŽERAVIACEJ ZÁSUVKY / OHRIEVAČAŽhaviaca sviečka alebo vykurovací okruh je chybný
P0381P0381INDIKÁTOR ŽIARIACEJ ZÁSUVKY / OHRIEVAČA MALFUNKŽhaviaca sviečka alebo indikátor tepla je chybný
P0382P0382Problémy so snímačom polohy kľukového hriadeľa „B“.Problémy so snímačom polohy kľukového hriadeľa „B“.
P0383P0383porucha systému žeravenia autaporucha systému žeravenia auta
P0384P0384Vysoký obvod riadiaceho modulu žeraviacej sviečky DTCVysoký obvod riadiaceho modulu žeraviacej sviečky
P0385P0385ZRUŠENIE OBVODU KLIKOVÉHO Hriadeľa POS SEN B.Chybný obvod snímača polohy kľukového hriadeľa „B“.
P0386P0386ROZSAH / VÝKON KLIKOVÉHO Hriadeľa POS SEN BSignál snímača „B“ je mimo dosahu
P0387P0387OKRUH KLIKOVÉHO Hriadeľa POSIELANÝ OBVOD B NÍZKY VSTUPObvod snímača otvorený alebo skratovaný k zemi
P0388P0388OKRUH KLIKOVÉHO Hriadeľa SEN B OBVOD VYSOKÝ VSTUPObvod snímača je skratovaný na jeden z výkonových výstupov
P0389P0389KLIKOVÝ Hriadeľ POS SEN B OBVODNÝ PREPOJSignál snímača „B“ prerušovaný
P04XXP04XXPOMOCNÉ KONTROLY EMISIÍSYSTÉM ZNÍŽENIA TOXICITY VÝFUKOVÝCH PLYNOV
P0400P0400PORUCHA EGR TOKUSystém recirkulácie výfukových plynov je chybný
P0401P0401NEDOSTATOČNÝ PRIETOK EGRSystém recirkulácie výfukových plynov je neúčinný
P0402P0402PRIETOK EGR NADMERNÝSystém recirkulácie výfukových plynov je nadmerný
P0403P0403PORUCHA EGR OKRUHUObvod snímača EGR je chybný
P0404P0404DOSAH EGR / VÝKONSignál snímača je mimo rozsahu
P0405P0405SENZOR EGR OBVOD NÍZKYSignál snímača „A“ je nízky
P0406P0406SENZOR EGR VYSOKÝ OKRUHSignál snímača „A“ je vysoký
P0407P0407OBVOD SNÍMAČA EGR B NÍZKYSignál snímača „B“ je nízky
P0408P0408OKRUH SNÍMAČA EGR B VYSOKÝSignál snímača „B“ je vysoký
P0409P0409Obvod snímača recirkulácie výfukových plynov „A“Okruh snímača recirkulácie výfukových plynov „A“.
P0410P0410PORUCHA SYSTÉMU INJEKČNÉHO VZDUCHUSystém prívodu sekundárneho vzduchu (vstrekovanie) je chybný
P0411P0411NESPRÁVNY PRIETOK STRUČNÉHO VZDUCHUChybné prúdenie prechádza systémom prívodu sekundárneho vzduchu
P0412P0412VENTIL SEKUNDÁRNEHO VENTILU VZDUCHU PORUCHAVentil prívodu sekundárneho vzduchu „A“ je chybný
P0413P0413VENTIL SEKUNDÁRNEHO VZDUCHU OTVORENÝVentil prívodu sekundárneho vzduchu „A“ je vždy otvorený
P0414P0414VENTIL SEKUNDÁRNEHO VENTILU VZDUCHU KRÁTKYVentil prívodu sekundárneho vzduchu „A“ je vždy zatvorený
P0415P0415PORUCHA VENTILU SEKUNDÁRNEHO VZDUCHU BVentil prívodu sekundárneho vzduchu „B“ je chybný
P0416P0416OTVORENÝ VENTIL B VENTILU SEKUNDÁRNEHO VZDUCHUVentil prívodu sekundárneho vzduchu „B“ je vždy otvorený
P0417P0417SKRATKA VENTILU SEKUNDÁRNEHO VZDUCHU BVentil prívodu sekundárneho vzduchu „B“ je vždy zatvorený
P0418P0418Porucha relé A systému vstrekovania sekundárneho vzduchuPorucha relé A systému vstrekovania sekundárneho vzduchu
P0419P0419Porucha relé B systému vstrekovania sekundárneho vzduchuPorucha relé B systému vstrekovania sekundárneho vzduchu
P0420P0420CAT SYS EFFIC B1 POD PRAHOMÚčinnosť katalytického systému „B1“ je pod prahovou hodnotou
P0421P0421Zohrejte mačku EFFIC B1 POD PRAHOMÚčinnosť vykurovania katalyzátora „B1“ pod prahovou hodnotou
P0422P0422HLAVNÝ MAČKA EFFIC B1 POD PRAHOMÚčinnosť hlavného katalyzátora "B1" je pod prahovou hodnotou
P0423P0423VYHRÁVANÝ KOČÍK EFFIC B1 POD PRAHOMOhrievač katalyzátora „B1“ Účinnosť pod prahom
P0424P0424TEPLOTA KÚRENIA MOTORA B1 POD PRAHOMTeplota ohrievača katalyzátora „B2“ pod prahovou hodnotou
P0425P0425Porucha obvodu snímača teploty katalyzátora (zvod 1, snímač 1)Porucha obvodu snímača teploty katalyzátora (snímač banky 1, snímač 1)
P0426P0426Výkon obvodu snímača teploty katalyzátora (zvod 1, snímač 1)Výkon obvodu snímača teploty katalyzátora (zvod 1, snímač 1)
P0427P0427Nízky obvod snímača teploty katalyzátora (zvod 1, snímač 1)Nízka úroveň signálu v obvode snímača teploty katalyzátora (zvod 1, snímač 1)
P0428P0428Vysoký signál v obvode snímača teploty katalyzátora (zvod 1, snímač 1)Vysoká úroveň signálu v obvode snímača teploty katalyzátora (zvod 1, snímač 1)
P0429P0429Riadiaci obvod ohrievača katalyzátora (1. zvod)Riadiaci obvod ohrievača katalyzátora (zvod 1)
P0430P0430CAT SYS EFFIC B2 POD PRAHOMÚčinnosť katalytického systému „B2“ je pod prahovou hodnotou
P0431P0431Zohrejte mačku EFFIC B2 POD PRAHOMÚčinnosť vykurovania katalyzátora „B2“ pod prahovou hodnotou
P0432P0432HLAVNÝ MAČKA EFFIC B2 POD PRAHOMÚčinnosť hlavného katalyzátora "B2" je pod prahovou hodnotou
P0433P0433VYHRÁVANÝ KOČÍK EFFIC B2 POD PRAHOMOhrievač katalyzátora „B2“ Účinnosť pod prahom
P0434P0434TEPLOTA KÚRENIA MOTORA B2 POD PRAHOMTeplota ohrievača katalyzátora „B2“ pod prahovou hodnotou
P0440P0440PORUCHA SYSTÉMU RIADENIA VÝPARUMonitorovanie systému rekuperácie benzínových pár je chybné
P0441P0441REGULÁCIA ZARIADENIA VÝPARKU ZLÝ PRIETOKSystém rekuperácie benzínových pár je zle vyfúknutý
P0442P0442ZARIADENÝ MALÝ ÚNIK RIADENIA VÝPARUV systéme rekuperácie pár bol zistený malý únik
P0443P0443REGULÁCIA VÝPARKU KONTROLA VENTILU MALFUNKPorucha ovládania preplachovacieho ventilu EVAP
P0444P0444OTVORENÝ OKRUH ČISTIACEHO VENTILU EVAPPreplachovací ventil EVAP je vždy otvorený
P0445P0445KRUHOVÝ OKRUH VYPÚŠŤACIEHO VENTILU EVAPPreplachovací ventil EVAP je vždy zatvorený
P0446P0446PORUCHA KONTROLY VENTILU EVAPOvládanie vzduchového ventilu systému „EVAP“ nefunguje správne
P0447P0447OTVORENÉ OVLÁDANIE VENTILU EVAPVzduchový ventil EVAP je vždy otvorený
P0448P0448ZKRATENÁ KONTROLA VENTILU EVAPVzduchový ventil systému EVAP je vždy zatvorený
P0450P0450PORUCHA TLAKU SNÍMAČA TLAKU EVAPVadný snímač tlaku benzínových pár
P0451P0451ROZSAH TLAČIDLA / VÝKONNOSTI KONTROLY VÝPARKUSignál zo senzora tlaku benzínových pár ide nad rámec sčítania. rozsah
P0452P0452NÍZKY VSTUP KONTROLY VÝTLAČKU TLAČIDLA EVAPSignál snímača tlaku pár benzínu je nízky
P0453P0453VYSOKÝ VSTUP KONTROLA TLAČIDLA EVAPSignál snímača tlaku benzínových pár je vysoký
P0454P0454ZARUČENÝ TLAKOVÝ SNÍMAČ EVAP CONTROLSignál snímača tlaku pár benzínu je prerušovaný
P0455P0455ZISTENÝ SYSTÉM EVAP CONTROL SYS HRUBÝ ÚNIKV systéme rekuperácie pár sa zistil hrubý únik
P0456P0456Systém odparovania emisií – Zistil sa malý únikSystém emisií palivových pár – zistená malá netesnosť
P0457P0457Zistený únik systému kontroly emisií z odparovaniaV systéme kontroly výparov paliva bol zistený únik
P0458P0458Nízky okruh riadiaceho ventilu preplachovania emisného systému EVAPNízky okruh riadiaceho ventilu preplachovania EVAP
P0459P0459Vysoká rýchlosť ventilového okruhu preplachovania systému emisií palivových párVysoký okruh preplachovacieho ventilu systému odparovania
P0460P0460PORUCHA OBVODU SNÍMAČA ÚROVNE PALIVAObvod snímača hladiny paliva je chybný
P0461P0461ROZSAH / VÝKON SNÍMAČA ÚROVNE PALIVASignál snímača hladiny paliva je mimo rozsahu
P0462P0462OKRUH SNÍMAČA HLADINY PALIVA NÍZKY VSTUPSignál snímača hladiny paliva je nízky
P0463P0463OKRUH SNÍMAČA HLADINY PALIVA VYSOKÝ VSTUPSignál snímača hladiny paliva je vysoký
P0464P0464SNÍMAČ HLADINY PALIVA CKT PRESTÁVAJÚCISignál snímača hladiny paliva je prerušovaný
P0465P0465PORUCHA OKRUHU SNÍMAČA PRIETOKUObvod snímača prietoku čistiaceho vzduchu je chybný
P0466P0466ROZSAH / VÝKON ČISTIČA PRIETOKU SNÍMAČASignál snímača prietoku čistiaceho vzduchu nie je pridaný. limity
P0467P0467OKRUH SNÍMAČA PRIETOKU SNÍMAČA NÍZKY VSTUPSignál snímača prietoku čistiaceho vzduchu je nízky
P0468P0468OKRUH SNÍMAČA PRÚTU VYSOKÉHO VSTUPUSignál snímača prietoku čistiaceho vzduchu je vysoký
P0469P0469ČISTIČ PRIETOKU CKT SPRIEVODCASignál snímača prietoku čistiaceho vzduchu je prerušovaný
P0470P0470PORUCHA SNÍMAČA VÝFUKOVÉHO TLAKUVadný snímač tlaku výfukových plynov
P0471P0471ROZSAH SNÍMAČA VÝFUKOVÉHO TLAKU / PERFSignál tlakového snímača nie je pridaný. rozsah
P0472P0472SNÍMAČ VÝFUKOVÉHO TLAKU NÍZKYSignál snímača tlaku je nízky
P0473P0473SNÍMAČ VÝFUKOVÉHO TLAKU VYSOKÝSignál snímača tlaku je vysoký
P0474P0474SNÍMAČ VÝFUKOVÉHO TLAKU INTERMITSignál snímača tlaku prerušovaný
P0475P0475PORUCHA OVLÁDANIA VENTILU VÝFUKOVÉHO TLAKUChybný ventil snímača tlaku výfukových plynov
P0476P0476ROZSAH RIADENIA REGULÁCIE VÝFUKOVÝCH TLAČOV / PERFSignál ventilu snímača tlaku nie je pridaný. rozsah
P0477P0477REGULÁCIA VENTILU VÝFUKU NÍZKASignál ventilu snímača tlaku je nízky
P0478P0478REGULÁCIA VENTILU VÝFUKOVÝCH TLAKOV VYSOKÁSignál ventilu snímača tlaku je vysoký
P0479P0479REGULÁTOR VÝFUKOVÉHO TLAČOVÉHO VENTILUSignál ventilu snímača tlaku prerušovaný
P0480P0480Riadiaci obvod relé 1 chladiaceho ventilátoraRiadiaci obvod relé 1 chladiaceho ventilátora
P0481P0481Riadiaci obvod relé 2 chladiaceho ventilátoraRiadiaci obvod relé 2 chladiaceho ventilátora
P0482P0482Riadiaci obvod relé 2 chladiaceho ventilátoraRiadiaci obvod relé 2 chladiaceho ventilátora
P0483P0483Porucha racionality chladiaceho ventilátoraZlyhanie kontroly racionality chladiaceho ventilátora
P0484P0484Preťaženie okruhu chladiaceho ventilátoraPreťaženie okruhu chladiaceho ventilátora
P0485P0485Porucha napájania chladiaceho ventilátora / uzemňovacieho okruhuPorucha obvodu napájania / uzemnenia chladiaceho ventilátora
P0486P0486Obvod snímača recirkulácie výfukových plynov „B“Okruh snímača recirkulácie výfukových plynov „B“.
P0487P0487Otvorený okruh ovládania škrtiacej klapky systému recirkulácie výfukových plynovOtvorený okruh pre ovládanie škrtiacej klapky systému recirkulácie výfukových plynov
P0488P0488Rozsah / výkon ovládania polohy škrtiacej klapky EGRRozsah/výkon ovládania polohy škrtiacej klapky EGR
P0489P0489Systém recirkulácie výfukových plynov (EGR) „A“ – nízky okruhSystém recirkulácie výfukových plynov (EGR) „A“ – Nízky signál
P0490P0490Vysoký riadiaci obvod „A“ recirkulácie výfukových plynov (EGR).Riadiaci obvod recirkulácie výfukových plynov (EGR) „A“ Vysoká
P0491P0491Systém vstrekovania sekundárneho vzduchu s nedostatočným prietokom – zvod 1Nedostatočný prietok systémom vstrekovania sekundárneho vzduchu, zvod 1
P0492P0492Systém vstrekovania sekundárneho vzduchu s nedostatočným prietokom – zvod 2Nedostatočný prietok systémom vstrekovania sekundárneho vzduchu, zvod 2
P0493P0493Nadmerné otáčky ventilátoraNadmerné otáčky ventilátora
P0494P0494Nízka rýchlosť ventilátoraNízka rýchlosť ventilátora
P0495P0495Vysoká rýchlosť ventilátoraVysoká rýchlosť ventilátora
P0496P0496Prietok EVAP v neprítomnosti podmienok čisteniaSpotreba SUPS pri absencii čistenia
P0497P0497Nízka rýchlosť preplachovania systému rekuperácie palivových pár
P0498P0498Nízka rýchlosť riadiaceho okruhu ventilačného ventilu systému EVAPNízky riadiaci obvod ventilu ventilu systému odparovania
P0499P0499Vysoká úroveň signálu v riadiacom obvode ventilačného ventilu systému EVAPVysoká úroveň signálu v riadiacom obvode ventilačného ventilu systému rekuperácie palivových pár
P05XXP05XXRÝCHLOSŤ VOZIDLA, KONTROLA VOLNOBEHU A POMOCNÉ VSTUPYSNÍMAČ RÝCHLOSTI, REGULÁCIA VOLNOBEHU A POMOCNÉ VSTUPY
P0500P0500PORUCHA SNÍMAČA VSSPoruchový snímač rýchlosti vozidla
P0501P0501ROZSAH / VÝKON SNÍMAČA VSSSignál zo snímača rýchlosti vozidla presahuje rámec pridania. limity
P0502P0502OBVOD SNÍMAČA VSS NÍZKY VSTUPSignál snímača rýchlosti vozidla je nízky
P0503P0503VSS SNÍMAČ INTERMIT / ERRATICKÝ / HISignál snímača je prerušovaný alebo vysoký
P0504P0504Korelačný kód A / B brzdového spínačaA/B korelačný kód brzdového spínača
P0505P0505PORUCHA SYSTÉMU RIADENIA NEČINNOSTISystém voľnobežných otáčok je chybný
P0506P0506PRÍTOM NÍZKE RÝCHLOSTI SYSTÉMU RIADENIA IDLEOtáčky motora pod kontrolou systému sú príliš nízke
P0507P0507PRÍliš vysoké otáčky systému riadenia voľnobehuOtáčky motora pod kontrolou systému sú príliš vysoké
P0508P0508Nízky indikátor okruhu riadenia vzduchu pri voľnobehuNízky okruh riadenia voľnobehu
P0509P0509Riadiaci obvod vysokého voľnobehu vzduchuVysoký riadiaci obvod voľnobehu vzduchu
P0510P0510ZATVORENÁ TPS PREPÍNAČ PORUCHYKoncový spínač indikácie polohy škrtiacej klapky je chybný
P0511P0511Okruh riadenia voľnobehuObvod riadenia nečinnosti vzduchu
P0512P0512Obvod požiadavky štartéraObvod žiadosti o štartér
P0513P0513Nesprávny kľúč imobilizéraNesprávny kľúč imobilizéra
P0514P0514Rozsah obvodu snímača teploty batérieRozsah obvodu snímača teploty batérie
P0515P0515Obvod snímača teploty batérieObvod snímača teploty batérie
P0516P0516Obvod snímača nízkej teploty batérieNízky obvod snímača teploty batérie
P0517P0517Obvod snímača vysokej teploty batérieVysoký obvod snímača teploty batérie
P0518P0518Porucha obvodu riadenia otáčok voľnobehuPorucha obvodu riadenia otáčok voľnobehu
P0519P0519Výkon systému na monitorovanie otáčok pri nečinnostiVýkon systému riadenia vzduchu pri voľnobehu
P0520P0520Snímač tlaku motorového oleja / obvod spínačaObvod snímača / spínača tlaku motorového oleja
P0521P0521Snímač tlaku motorového oleja / rozsah spínača / výkonSenzor tlaku motorového oleja / rozsah / výkon spínača
P0522P0522Vstup snímača/spínača nízkeho tlaku motorového olejaNízky vstup snímača/spínača tlaku motorového oleja
P0523P0523Vysoký príkon snímača / spínača tlaku motorového olejaVysoká úroveň vstupu snímača/spínača tlaku motorového oleja
P0524P0524Tlak motorového oleja je príliš nízkyTlak motorového oleja je príliš nízky
P0525P0525Okruh servopohonu tempomatu je mimo rozsahu výkonuServo obvod tempomatu je mimo rozsah výkonu
P0526P0526Obvod snímača rýchlosti ventilátoraObvod snímača rýchlosti chladiaceho ventilátora
P0527P0527Rozsah / výkon obvodu snímača rýchlosti ventilátoraRozsah/výkon snímača rýchlosti ventilátora
P0528P0528V obvode snímača rýchlosti ventilátora nie je žiadny signálV obvode snímača rýchlosti ventilátora nie je žiadny signál
P0529P0529Prerušovaný obvod snímača rýchlosti ventilátoraPorucha obvodu snímača rýchlosti ventilátora
P0530P0530PORUCHA SNÍMAČA TLAKU V CHLADIČI A / CVadný snímač tlaku chladiva klimatizácie
P0531P0531A / C CHLADIACI TLAKOVÝ ROZSAH / VÝKONSignál snímača tlaku chladiva nie je pridaný. rozsah
P0532P0532SNÍMAČ TLAKU CHLADENIA A / C NÍZKY VSTUPSignál snímača tlaku chladiva je nízky
P0533P0533SNÍMAČ TLAKU CHLADENIA A / C VYSOKÝ VSTUPSignál snímača tlaku chladiva je vysoký
P0534P0534STRATA NABITIA CHLADIČA A / CVeľká strata chladiva v klimatizácii
P0550P0550PORUCHA OBVODU SNÍMAČA PSPVadný snímač tlaku posilňovača riadenia
P0551P0551ROZSAH / VÝKON PSP SENZORASignál tlakového snímača je mimo rozsahu
P0552P0552OBVOD SNÍMAČA PSP NÍZKY VSTUPSignál snímača tlaku je nízky
P0553P0553OBVOD SNÍMAČA PSP VYSOKÝ VSTUPSignál snímača tlaku je vysoký
P0554P0554PREPOJENÝ OKRUH SNÍMAČA PSPSignál snímača tlaku prerušovaný
P0560P0560PORUCHA NAPÄTIA SYSTÉMUVadný palubný snímač napätia
P0561P0561NESTABILNÉ NAPÄTIE SYSTÉMUPalubné napätie je nestabilné
P0562P0562NÍZKE NAPÄTIE SYSTÉMUPalubné napätie je nízke
P0563P0563NAPÄTIE SYSTÉMU VYSOKÉPalubné napätie je vysoké
P0564P0564Okruh multifunkčného vstupu A tempomatuMultifunkčný vstup Obvod tempomatu
P0565P0565TEMPOMAT KONTROLY ZRUŠENIA SIGNÁLUObvod "tempomatu" je chybný
P0566P0566REGULÁTOR RIADENIA NESPRÁVNE SIGNÁLYChybný obvod vypnutia tempomatu
P0567P0567CRUISE CTRL ZNOVU PORUCHU SIGNÁLUTempomat Continue Circuit chybný
P0568P0568ZARUČENIE SIGNÁLU RUČNÉHO OVLÁDAČAObvod nastavenia rýchlosti "tempomat" je chybný
P0569P0569PORUCHA SIGNÁLU PLAVBY PLAVIDLA CTRLChybný "tempomat" podporného obvodu prekročenia
P0570P0570PORUCHA SIGNÁLU PLAVBY CTRL ACCELPodporný obvod „zrýchlenie“ „tempomat“ je chybný
P0571P0571PLAVBA CTRL / BRK SW CKT A PORUCHASpínač zahrnutia bŕzd "tempomat" je chybný
P0572P0572PLAVBA CTRL / BRK SW CKT NÍZKYSpínač je vždy zatvorený
P0573P0573PLAVBA CTRL / BRK SW CKT VYSOKÁSpínač je vždy otvorený
P0574P0574Tempomat – rýchlosť vozidla je príliš vysoká.Tempomat – rýchlosť vozidla je príliš vysoká.
P0575P0575Vstupný obvod tempomatuVstupný obvod tempomatu
P0576P0576Nízky vstupný obvod tempomatuNízky vstupný obvod tempomatu
P0577P0577Vysoký vstupný obvod tempomatuVysoký vstupný obvod tempomatu
P0578P0578Porucha vstupu multifunkčného tempomatu – zaseknutý okruhPorucha multifunkčného vstupu tempomatu - zaseknutý okruh
P0579P0579Rozsah / výkon multifunkčného vstupného obvodu tempomatuTempomat Vstupný rozsah/výkon multifunkčného okruhu
P0580P0580Nízky signál vstupného obvodu multifunkčného ovládača tempomatuTempomat, multifunkčný vstupný obvod, nízka úroveň signálu
P0581P0581Multifunkčný vstupný signál vysokej úrovne signálu A tempomatMultifunkčný vstup tempomatu Vysoká úroveň signálu
P0582P0582Obvod ovládania podtlaku tempomatu / otvorenýObvod riadenia vákua tempomatu / otvorený
P0583P0583Nízky obvod podtlaku tempomatuNízky okruh ovládania podtlaku tempomatu
P0584P0584Vysoký signál v obvode podtlaku tempomatuVysoký obvod podtlaku tempomatu
P0585P0585A/B korelácia multifunkčného vstupu tempomatuA / B korelácia vstupu multifunkčného tempomatu
P0586P0586Obvod ovládania ventilácie tempomatu/OtvorenýTempomat Okruh ovládania ventilácie/Otvorený
P0577P0587Nízka frekvencia obvodu ovládania vetracieho otvoru tempomatuNízky okruh ovládania ventilačných otvorov tempomatu
P0588P0588Vysoká miera obvodu ovládania vetracieho otvoru tempomatuVysoký okruh ovládania ventilačných otvorov tempomatu
P0589P0589Multifunkčný vstupný obvod B tempomatuMultifunkčný vstupný obvod B tempomatu
P0590P0590Zaseknutý obvod multifunkčného vstupu „B“ tempomatuZaseknutý obvod multifunkčného vstupu „B“ tempomatu
P0591P0591Porucha / výkon obvodu multifunkčného vstupu B tempomatuPorucha/výkon viacfunkčného vstupu B obvodu tempomatu
P0592P0592Nízky vstup B obvodu multifunkčného tempomatuNízky vstup B obvodu multifunkčného tempomatu
P0593P0593Multifunkčný vstup B pre tempomat HighMultifunkčný vstup B pre tempomat High
P0594P0594Okruh servopohonu tempomatu je otvorený – vaša opravaOtvorený okruh serva tempomatu – YourRepair
P0595P0595Nízka frekvencia obvodu servoriadenia tempomatuNízky okruh servopohonu tempomatu
P0596P0596Vysoká miera obvodu servoriadenia tempomatuVysoký obvod servo riadenia tempomatu
P0597P0597Okruh ovládania ohrievača termostatu je otvorenýOkruh ovládania ohrievača termostatu je otvorený
P0598P0598Nízka rýchlosť riadiaceho okruhu ohrievača termostatuNízky okruh ovládania ohrievača termostatu
P0599P0599Vysoká rýchlosť riadiaceho okruhu ohrievača termostatuVysoký riadiaci obvod ohrievača termostatu
P06XXP06XXPOČÍTAČOVÉ A POMOCNÉ VÝSTUPYELEKTRONICKÁ RIADIACA JEDNOTKA A POMOCNÉ VÝSTUPY
P0600P0600PORUCHA SÉRIOVÉHO KOMUNIKAČNÉHO ODKAZUSériová dátová linka je chybná
P0601P0601CHYBA SUMY VNÚTORNEJ PAMÄTEChyba kontrolného súčtu vnútornej pamäte
P0602P0602CHYBA PROGRAMOVANIA REGULÁTORAChyba softvéru ovládacieho modulu
P0603P0603VNÚTORNÁ KONTROLA PROTI CHYBE KAMERYChyba preprogramovateľnej pamäte
P0604P0604VNÚTORNÁ KONTROLA CHYBA RAMChyba pamäte s náhodným prístupom
P0605P0605CHYBA VNÚTORNEJ KONTROLY MOD ROMChyba pamäte iba na čítanie
P0606P0606PORUCHA PCM PROCESORAChyba riadiaceho modulu úspory energie
P0607P0607Výkon riadiaceho moduluObsluha riadiaceho modulu
P0608P0608Porucha výstupu riadiaceho modulu VSSVýstup riadiaceho modulu VSS A Porucha
P0609P0609Porucha výstupu B riadiaceho modulu VSSPorucha výstupu B riadiaceho modulu VSS
P0610P0610Chyba možností ovládacieho modulu autaChyba možností riadiaceho modulu vozidla
P0611P0611Výkon riadiaceho modulu vstrekovača palivaPrevádzka riadiaceho modulu vstrekovača paliva
P0612P0612Ovládanie relé riadiaceho modulu vstrekovača palivaOvládanie relé ovládacieho modulu vstrekovača paliva
P0613P0613Procesor TCMTCM procesor
P0614P0614Nekompatibilné ECM/TCMNekompatibilné ECM/TCM
P0615P0615Obvod štartovacieho reléObvod relé štartéra
P0616P0616Nízky indikátor obvodu relé štartéraNízky obvod relé štartéra
P0617P0617Vysoký indikátor obvodu relé štartéraVysoký obvod relé štartéra
P0618P0618Chyba modulu riadenia alternatívneho paliva KAMChyba KAM modulu ovládania alternatívneho paliva
P0619P0619Chyba RAM / ROM modulu riadenia alternatívneho palivaChyba pamäte RAM / ROM modulu alternatívneho paliva
P0620P0620Porucha riadiaceho obvodu generátoraPorucha riadiaceho obvodu generátora
P0621P0621Porucha riadiaceho obvodu lampy generátora LPorucha riadiaceho obvodu žiarovky L generátora
P0622P0622Porucha riadiaceho obvodu generátora poľa FPorucha riadiaceho obvodu poľa F generátora
P0623P0623Riadiaci obvod lampy generátoraRiadiaci obvod žiarovky alternátora
P0624P0624Ovládací obvod kontrolky viečka palivovej nádržeRiadiaci obvod žiarovky uzáveru paliva
P0625P0625Nízky obvod poľa generátora / F svorkyNízky obvod poľa generátora / F svorky
P0626P0626Porucha v budiacom obvode generátoraPorucha v budiacom obvode generátora
P0627P0627Ovládací obvod palivového čerpadla A / otvorenýRiadiaci obvod palivového čerpadla A / otvorený
P0628P0628Nízky riadiaci obvod palivového čerpadla ANízky riadiaci obvod palivového čerpadla A
P0629P0629Palivové čerpadlo Riadiaci obvod je vysokéVysoký riadiaci obvod palivového čerpadla A
P0630P0630VIN nie je naprogramovaný alebo nekompatibilný – ECM/PCMVIN nie je naprogramovaný alebo nekompatibilný - ECM/PCM
P0631P0631VIN nie je naprogramovaný alebo nekompatibilný – TCMVIN nie je naprogramovaný alebo nekompatibilný - TCM
P0632P0632Počítadlo kilometrov nie je naprogramované – ECM/PCMPočítadlo kilometrov nie je naprogramované - ECM/PCM
P0633P0633Kľúč imobilizéra nie je naprogramovaný – ECM/PCMKľúč imobilizéra nie je naprogramovaný - ECM/PCM
P0634P0634Príliš vysoká vnútorná teplota PCM / ECM / TCMPríliš vysoká vnútorná teplota PCM / ECM / TCM
P0635P0635Riadiaci obvod posilňovača riadeniaRiadiaci obvod posilňovača riadenia
P0636P0636Nízky obvod riadenia posilňovača riadeniaNízky riadiaci obvod posilňovača riadenia
P0637P0637Riadiaci obvod s vysokým posilňovačom riadeniaVysoký riadiaci obvod posilňovača riadenia
P0638P0638B1 Rozsah / výkon ovládača škrtiacej klapkyB1 Rozsah/výkon ovládača škrtiacej klapky
P0639P0639Rozsah/výkon ovládania ovládača škrtiacej klapky B2Rozsah/parametre ovládania ovládača škrtiacej klapky B2
P0640P0640Riadiaci okruh ohrievača nasávaného vzduchuRiadiaci okruh ohrievača nasávaného vzduchu
P0641P0641Otvorený obvod referenčného napätia snímača ASenzor Referenčné napätie otvorený obvod
P0642P0642Referenčný obvod snímača nízkeho napätiaNízke napätie referenčného obvodu snímača
P0643P0643Vysoké napätie v obvode snímača referenčného napätiaVysoké napätie referenčného obvodu snímača
P0644P0644Sériový komunikačný obvod displeja vodičaSériový komunikačný obvod displeja vodiča
P0645P0645Ovládací obvod relé spojky A/COvládací obvod relé spojky klimatizácie
P0646P0646Indikátor nízkej úrovne riadiaceho obvodu relé spojky klimatizácieP0646 Nízky indikátor ovládacieho obvodu relé spojky klimatizácie
P0647P0647Vysoká úroveň signálu v riadiacom obvode relé spojky klimatizácieVysoká úroveň signálu v riadiacom obvode relé spojky klimatizácie
P0648P0648Ovládací obvod kontrolky imobilizéraOvládací obvod žiarovky imobilizéra
P0649P0649Riadiaci obvod kontrolky rýchlostiRiadiaci obvod kontrolky rýchlosti
P0650P0650Ovládací obvod výstražnej kontrolky poruchy (MIL).Kontrolka poruchy (MIL) Riadiaci obvod
P0651P0651Prerušený obvod snímača referenčného napätia BPrerušený obvod referenčného napätia snímača B
P0652P0652Referenčný obvod B snímača nízkeho napätiaReferenčné napätie snímača, obvod B, nízke
P0653P0653Vysoké napätie snímača referenčného napätia v okruhu BReferenčný snímač B obvod vysokého napätia
P0654P0654Porucha výstupného obvodu otáčok motoraPorucha výstupného obvodu závitov motora
P0655P0655Porucha riadiaceho obvodu výstupu horúcej kontrolky motoraPorucha obvodu ovládania výstupu horúcej žiarovky motora
P0656P0656Porucha výstupného obvodu hladiny palivaPorucha výstupného obvodu hladiny paliva
P0657P0657Obvod napájacieho napätia pohonu / otvorenýNapájacie napätie pohonu obvodu/otvorený
P0658P0658Nízky obvod napájacieho napätia pohonuNízke napájacie napätie meniča obvodu
P0659P0659Napájacie napätie ovládača, vysoké napätie obvoduNapájacie napätie ovládača, vysoké napätie obvodu
P0660P0660Ovládací obvod ventilu ladenia sacieho potrubia / otvorený zvod 1Ovládací obvod ventilu ladenia sacieho potrubia/otvorený zvod 1
P0661P0661Nízky signál v riadiacom obvode ladiaceho ventilu sacieho potrubia, zvod 1Nízky ovládací obvod ladiaceho ventilu sacieho potrubia, zvod 1
P0662P0662Vysoká úroveň riadiaceho obvodu ladiaceho ventilu sacieho potrubia, zvod 1Výška riadiaceho obvodu ventilu ladenia sacieho potrubia, zvod 1, vysoký
P0663P0663Ovládací obvod ventilu ladenia sacieho potrubia / otvorený zvod 2Ovládací obvod ventilu ladenia sacieho potrubia/otvorený zvod 2
P0664P0664Nízky okruh ovládacieho ventilu ladiaceho ventilu sacieho potrubia – zvod 2Nízky ovládací obvod ladiaceho ventilu sacieho potrubia, zvod 2
P0665P0665Vysoký okruh ladiaceho ventilu sacieho potrubia, zvod 2Riadiaci obvod ventilu ladenia sacieho potrubia, zvod 2, vysoký
P0666P0666PCM / ECM / TCM vnútorný obvod snímača teplotyObvod snímača vnútornej teploty PCM / ECM / TCM
P0667P0667Snímač vnútornej teploty PCM / ECM / TCM je mimo rozsahu / výkonSnímač vnútornej teploty PCM/ECM/TCM je mimo rozsahu/výkonu
P0668P0668Nízky signál v obvode interného snímača teploty PCM / ECM / TCMNízka úroveň signálu v obvode interného snímača teploty PCM / ECM / TCM
P0669P0669Vysoký signál v obvode interného snímača teploty PCM / ECM / TCMVysoká úroveň signálu v obvode interného snímača teploty PCM / ECM / TCM
P0670P0670Porucha obvodu riadiaceho modulu žeraviacej sviečky DTCPorucha obvodu riadiaceho modulu žeraviacej sviečky
P0671P0671Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 1Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 1
P0672P0672Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 2Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 2
P0673P0673Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 3Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 3
P0674P0674Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 4Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 4
P0675P0675Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 5Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 5
P0676P0676Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 6Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 6
P0677P0677Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 7Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 7
P0678P0678Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 8Kód obvodu žeraviacej sviečky valca 8
P0679P0679DTC obvodu žeraviacej sviečky valca č. 9DTC obvodu žeraviacej sviečky valca č. 9
P0680P0680DTC obvodový valec žeraviacej sviečky 10DTC obvodu žeraviacej sviečky valca 10
P0681P0681DTC obvodový valec žeraviacej sviečky 11DTC obvodu žeraviacej sviečky valca 11
P0682P0682DTC obvodu žeraviacej sviečky valca č. 12DTC obvodu žeraviacej sviečky valca č. 12
P0683P0683Kód komunikačného obvodu riadiaceho modulu žeraviacej sviečky PCMKód riadiaceho modulu žeraviacej sviečky do PCM
P0684P0684Rozsah / výkon komunikačného obvodu medzi PCM a PCMRozsah/výkon komunikačného obvodu medzi PCM a PCM
P0685P0685Otvorený riadiaci obvod výkonového relé ECM / PCMPrerušený obvod v riadiacom obvode výkonového relé ECM/PCM
P0686P0686Nízky riadiaci obvod výkonového relé ECM / PCMNízky signál riadiaceho obvodu výkonového relé ECM/PCM
P0687P0687Vysoký riadiaci obvod výkonového relé ECM/PCMVysoká úroveň signálu v riadiacom obvode výkonového relé ECM/PCM
P0688P0688Prerušený obvod výkonového relé riadiacej jednotky ECM / PCMPrerušený obvod výkonového relé riadiacej jednotky ECM/PCM
P0689P0689Nízky obvod snímania reléového relé ECM / PCMNízky obvod snímača výkonového relé ECM/PCM
P0690P0690Vysoká úroveň signálu v obvode výkonového relé riadiacej jednotky ECM / PCMVysoká úroveň signálu v obvode výkonového relé ECM/PCM
P0691P0691Indikátor nízkej úrovne riadiaceho obvodu relé ventilátora 1Nízky riadiaci obvod relé ventilátora 1
P0692P0692Vysoký signál v riadiacom obvode relé ventilátora 1Vysoký riadiaci obvod relé ventilátora 1
P0693P0693Indikátor nízkej úrovne riadiaceho obvodu relé ventilátora 2Nízky riadiaci obvod relé ventilátora 2
P0694P0694Obvod riadenia relé chladiaceho ventilátora 2 VysokýObvod riadenia relé chladiaceho ventilátora 2 Vysoký
P0695P0695Indikátor nízkej úrovne riadiaceho obvodu relé ventilátora 3Nízky riadiaci obvod relé ventilátora 3
P0696P0696Vysoký signál v riadiacom obvode relé ventilátora 3Vysoký riadiaci obvod relé ventilátora 3
P0697P0697Referenčné napätie snímača C Obvod otvorenýReferenčné napätie snímača C otvorený obvod
P0698P0698Obvod nízkeho napätia C Referenčné napätie snímačaReferenčné napätie snímača, obvod C nízke
P0699P0699Referenčné napätie snímača Obvod C vysokéVysoké referenčné napätie v okruhu C snímača
P0700P0700Porucha systému riadenia prevodovkyPorucha riadiaceho systému prevodovky
P0701P0701Rozsah/výkon systému riadenia prevodovkySystém riadenia prevodovky: Dojazd/Výkon
P0702P0702Systém riadenia elektrického prenosuSystém riadenia elektrického prenosu
P0703P0703Porucha okruhu B spínača krútiaceho momentu/brzdyPorucha okruhu B spínača krútiaceho momentu/brzdy
P0704P0704Porucha vstupného obvodu spínača spojkyChybný vstupný obvod spínača spojky
P0705P0705Rozsah prevodovky Porucha obvodu snímača TRSRozsah prevodovky Porucha obvodu snímača TRS
P0706P0706Rozsah/výkon snímača rozsahu prevodovky „A“.Rozsah/výkon snímača rozsahu prevodovky „A“.
P0707P0707Nízky obvod snímača prevodového stupňa „A“.Nízky okruh snímača rozsahu prevodovky „A“.
P0708P0708Vysoký okruh snímača rozsahu prevodovky „A“.Vysoká úroveň signálu v obvode snímača rozsahu prevodovky „A“
P0709P0709Vysoký obvod snímača rozsahu prevodovky „A“.Vysoký okruh snímača rozsahu prevodovky „A“.
P0710P0710Porucha obvodu snímača teploty trans kvapaliny APorucha obvodu snímača teploty prevodovej kvapaliny
P0711P0711Snímač teploty Trans Fluid A Rozsah okruhu VýkonVýkon obvodu snímača teploty prevodovej kvapaliny
P0712P0712Nízky vstup obvodu snímača teploty prevodovej kvapalinyNízky vstup obvodu snímača teploty prevodovej kvapaliny
P0713P0713Vysoký vstup obvodu snímača teploty prevodovej kvapalinyVysoký vstup obvodu snímača teploty prevodovej kvapaliny
P0714P0714Obvod snímača teploty prerušovanej prevodovej kvapalinyPrerušovaný obvod snímača teploty prevodovej kvapaliny
P0715P0715Snímač rýchlosti turbíny / vstupný obvodObvod vstupu / snímača rýchlosti turbíny
P0716P0716Vstupný signál / Rozsah / výkon snímača rýchlosti turbínyVstup otáčok turbíny / rozsah / výkon obvodu snímača
P0717P0717Žiadny signál v obvode snímača vstupného signálu / rýchlosti turbínyŽiadny signál v obvode snímača vstupnej rýchlosti/otáčky turbíny
P0718P0718Prerušovaný obvod snímača rýchlosti vstupu/turbínyNepravidelný vstup/obvod snímača rýchlosti turbíny
P0719P0719Nízky krútiaci moment / Okruh B brzdového spínačaNízky okruh B spínača krútiaceho momentu/brzdy
P0720P0720Porucha obvodu snímača výstupnej rýchlostiPorucha obvodu snímača výstupnej rýchlosti
P0721P0721Rozsah/výkon snímača výstupnej rýchlostiRozsah/parametre snímača výstupnej rýchlosti
P0722P0722Žiadny signál snímača výstupnej rýchlostiŽiadny signál snímača výstupnej rýchlosti
P0723P0723Prerušovaný signál snímača výstupnej rýchlostiSignál snímača prerušovanej výstupnej rýchlosti
P0724P0724Vysoký krútiaci moment / Okruh B brzdového spínačaKrútiaci moment/brzdový spínač B, obvod vysoký
P0725P0725Porucha vstupného obvodu otáčok motoraPorucha vstupného obvodu otáčok motora
P0726P0726Rozsah výkonu vstupného obvodu otáčok motoraPracovný rozsah vstupného obvodu otáčok motora
P0727P0727Vstupný obvod otáčok motora Žiadny signálVstupný obvod otáčok motora, žiadny signál
P0728P0728Obvod vstupného obvodu otáčok motora prerušovanýVstupná slučka prerušovanej rýchlosti motora
P0729P0729Prevod 6 Nesprávny prevodový pomerPrevodový stupeň 6 Nesprávny prevodový pomer
P0730P0730Nesprávny prevodový pomerNesprávny prevodový pomer
P0731P0731NESPRÁVNY POMER PREVODU 1Prevodový pomer prevodovky na 1. prevodovom stupni je nesprávny
P0732P0732NESPRÁVNY POMER PREVODU 2Prevodový pomer prevodovky na 2. prevodovom stupni je nesprávny
P0733P0733NESPRÁVNY POMER PREVODU 3Prevodový pomer prevodovky na 3. prevodovom stupni je nesprávny
P0734P0734NESPRÁVNY POMER PREVODU 4Prevodový pomer prevodovky na 4. prevodovom stupni je nesprávny
P0735P0735NESPRÁVNY POMER PREVODU 5Prevodový pomer prevodovky na 5. prevodovom stupni je nesprávny
P0736P0736OBMEDZENÝ NESPRÁVNY POMERPrevodový pomer spiatočky tento krok je nesprávny
P0737P0737Výstupný obvod otáčok motora TCMTCM Výstupný obvod otáčok motora
P0738P0738Nízky výstupný obvod otáčok motora TCMNízky výstupný obvod otáčok motora TCM
P0739P0739Vysoký výstupný obvod otáčok motora TCMVysoký výkon motora TCM
P0740P0740Porucha obvodu spojky meniča krútiaceho momentuPorucha obvodu spojky meniča krútiaceho momentu
P0741P0741TCC PERF ALEBO ZASEKNUTÉDiferenciál je vždy vypnutý (odomknutý)
P0742P0742OKRUH TCC ZACHRÁNILDiferenciál je vždy zapnutý (uzamknutý)
P0743P0743ELEKTRICKÝ OBVOD TCCElektrická porucha ovládacieho obvodu uzávierky diferenciálu.
P0744P0744OBVOD TCC OKRUHUDiferenciálna podmienka nestabilná
P0745P0745TLAKOVÁ KONTROLA SOL ZÁVADAElektromagnet na reguláciu tlaku je chybný
P0746P0746STLAČTE CONT SOLENOID PERF ALEBO ZASEKNITEElektromagnet na reguláciu tlaku je vždy vypnutý
P0747P0747TLAKOVÝ SOLENOID SA ZACHOVALElektromagnet na reguláciu tlaku je stále zapnutý
P0748P0748ELEKTRICKY NASTAVENÉ NA KONTROLU TLAKUElektromagnetický ventil regulácie tlaku má elektrickú poruchu
P0749P0749KONTROLA TLAKU SOL INTERMITTENTStav solenoidu regulácie tlaku je nestabilný
P0750P0750POSUN SOLENOIDU ZLOŽENIESolenoid radenia "A" je chybný
P0751P0751ZARUČTE SOLENOID PERF ALEBO ZASEKNITESolenoid "A" je vždy vypnutý
P0752P0752POSUN SOLENOIDU ZACHYTILSolenoid "A" je vždy zapnutý
P0753P0753ELEKTRICKA RIADENIE POSUVUJTESolenoid "A" má elektrický problém
P0754P0754POSUN SOLENOIDU SPROSTREDKOVATEĽAStav elektromagnetu „A“ je nestabilný
P0755P0755PORUCHA FUNKCIE SOLENOIDU B POSUNUSolenoid radenia "B" je chybný
P0756P0756SOLENOID B POSUNTE PERF ALEBO SA ZACHRÁNISolenoid "B" je vždy vypnutý
P0757P0757ZARUČTE SOLENOID B ZAPNUTÝSolenoid "B" vždy zapnutý
P0758P0758ELEKTRICKY POSUNUTÝ ELEKTROMAGNET BSolenoid "B" má elektrický problém
P0759P0759POSUVNÝ SOLENOID B INTERMITTENTStav elektromagnetu „B“ je nestabilný
P0760P0760ZRUŠENIE PORUCHY SOLENOIDOV CSolenoid radenia "C" je chybný
P0761P0761ZARUČTE ELEKTROMAGNETICKÝ C PERF ALEBO ZASEKNITESolenoid "C" je vždy vypnutý
P0762P0762ZARUČTE SOLENOID C ZAPNUTÝSolenoid "C" je vždy zapnutý
P0763P0763ELEKTRICKY NASTAVITEĽNÝ SOLENOID CSolenoid "C" má elektrický problém
P0764P0764PRESUNUTÝ SOLENOID C ZÁSOBNÍKStav elektromagnetu „C“ je nestabilný
P0765P0765PORUCHA SOLENOIDU D PORUCHASolenoid radenia "D" chybný
P0766P0766ZARUČTE ELEKTROMAGNET D PERF ALEBO ZASEKNITESolenoid "D" je vždy vypnutý
P0767P0767ZARUČTE SOLENOID D ZAPNUTÝSolenoid "D" je vždy zapnutý
P0768P0768ELEKTRICKÉ POSUNUTIE SOLENOIDU DSolenoid "D" má elektrický problém
P0769P0769POSUVNÝ ELEKTROMAGNET D INTERMITTENTStav elektromagnetu „D“ je nestabilný
P0770P0770PORUCHA ELEKTROMAGNETICKÝCH ZARUČENÍ ESolenoid radenia "E" je chybný
P0771P0771ZARUČTE ELEKTRONICKÝ E PERF ALEBO ZASEKNITESolenoid "E" je vždy vypnutý
P0772P0772ZARUČTE SOLENOID E ZAPNUTÝSolenoid "E" je vždy zapnutý
P0773P0773ELEKTRICKA RIADENIE ELEKTRICKY POSUVUJTESolenoid "E" má elektrický problém
P0774P0774PRESUNUTÝ ELEKTROMAGNET EStav elektromagnetu „E“ je nestabilný
P0780P0780PORUCHA POSUNURadenie prevodových stupňov nefunguje
P0781P0781PORUCHA 1-2 POSUNURadenie rýchlostí z 1. na 2. prevod nefunguje
P0782P0782PORUCHA 2-3 POSUNURadenie rýchlostí z 2. do 3. stupňa nefunguje
P0783P0783PORUCHA 3-4 POSUNURadenie rýchlostí z 3. na 4. stupeň nefunguje
P0784P0784PORUCHA 4-5 POSUNURadenie rýchlostí z 4. na 5. stupeň nefunguje
P0785P0785PORUCHA SOLIDOVANÉHO / ČASOVANÉHO ROZVODUVadný solenoid riadenia synchronizátora
P0786P0786ROZSAH ROZVODU / VÝKONU / VÝKONSolenoid riadenia synchronizátora má poruchu rozsahu / výkonu
P0787P0787SHIFT / TIMING SOL LOWSolenoid riadenia synchronizátora je vždy vypnutý
P0788P0788POSUN / ČASOVANIE SOL VYSOKÉSolenoid riadenia synchronizátora je vždy zapnutý
P0789P0789SPRIEVODCA / ČASOVACÍ SOL SÚČASŤSolenoid riadenia synchronizátora je nestabilný
P0790P0790PORUCHA SPÍNAČA NORM / VÝKONUObvod prepínača režimu jazdy je chybný
P0791P0791Obvod snímača otáčok stredného hriadeľaObvod snímača rýchlosti stredného hriadeľa
P0792P0792Rozsah snímača otáčok stredného hriadeľaStredný rozsah snímača otáčok hriadeľa
P0793P0793Snímač otáčok medzihriadeľa Žiadny signál v okruhuSnímač rýchlosti medzihriadeľa Žiadny signál v okruhu
P0794P0794Porucha obvodu snímača rýchlosti medzihriadeľaPorucha obvodu snímača otáčok stredného hriadeľa
P0795P0795Porucha elektromagnetu C na reguláciu tlakuPorucha elektromagnetu C riadenia tlaku
P0796P0796Solenoid riadenia tlaku C Perf / OffSolenoid riadenia tlaku C Perf/Off
P0797P0797Solenoid C riadenia tlaku je zaseknutýSolenoidový ventil C riadenia tlaku je zaseknutý
P0798P0798Elektromagnetický ventil C na riadenie tlaku ElektrickýElektromagnetický ventil C na reguláciu tlaku, el
P0799P0799Solenoid riadenia tlaku C prerušovanýSolenoid riadenia tlaku C prerušovaný
P0800P0800Systém kontroly prevodovky (požiadavka MIL)Systém riadenia prenosového kufra (požiadavka MIL)
P0801P0801Porucha riadiaceho obvodu spätného uzáveruPorucha riadiaceho obvodu blokovania spätného chodu
P0802P0802Obvod požiadavky na kontrolku prevodovky / otvorenýOkruh požiadavky na výstražnú kontrolku prevodovky/otvorený
P0803P0803Porucha riadiaceho obvodu elektromagnetu 1-4 prebehnutia (preskočenie)1-4 Porucha riadiaceho obvodu elektromagnetu pretáčania (preskočenie radenia)
P0804P0804Porucha obvodu ovládania 1-4 kontrolky overdrive (vynechanie radenia)1-4 Porucha obvodu ovládania kontrolky pretáčania (preskočenie radenia)
P0805P0805Obvod snímača polohy spojkyObvod snímača polohy spojky
P0806P0806Obvod snímača polohy spojky je mimo rozsahu/výkonObvod snímača polohy spojky je mimo rozsah/výkon
P0807P0807Obvod snímača polohy spodnej spojkyNízky obvod snímača polohy spojky
P0808P0808Obvod snímača vysokej polohy spojkyVysoký obvod snímača polohy spojky
P0809P0809Prerušovaný obvod snímača polohy spojkyNepravidelný obvod snímača polohy spojky
P0810P0810Chyba ovládania polohy spojkyChyba ovládania polohy spojky
P0811P0811Nadmerné preklzávanie spojkyNadmerné preklzávanie spojky
P0812P0812Reverzný vstupný obvodSpätný vstupný obvod
P0813P0813Reverzný výstupný obvodSpätný výstupný obvod
P0814P0814Obvod zobrazenia rozsahu prevodovkyObvod zobrazenia rozsahu prevodovky
P0815P0815Obvod spínača overdriveObvod spínača overdrive
P0816P0816Obvod radenia nadolObvod spínača podraďovania
P0817P0817Obvod odpojenia štartéraOdpojovací obvod štartéra
P0818P0818Vstupný obvod spínača odpojenia prevodovkyVstupný obvod spínača odpojenia prevodovky
P0819P0819Prepínač radenia nahor a nadol pre koreláciu rozsahu prevodovkyPrepínač radenia nahor a nadol pre koreláciu prevodového stupňa
P0820P0820Obvod snímača polohy XY radiacej pákyRadiaca páka XY obvod snímača polohy
P0821P0821Obvod polohy X radiacej pákyP0821 Okruh X polohy radenia
P0822P0822Obvod polohy Y radiacej pákyObvod polohy Y radiacej páky
P0823P0823Prerušovaný obvod polohy X radiacej pákyPrerušenia v reťazi X polohy radiacej páky
P0824P0824Prerušovaný obvod polohy Y radiacej pákyPrerušenia v reťazi polohy Y radiacej páky
P0825P0825Prepínač radiacej páky Push-Pull (predvídať radenie)Prepínač radiacej páky zatlačením a potiahnutím (čakanie na radenie)
P0826P0826Obvod prepínania nahor a nadolObvod prepínača nahor a nadol
P0827P0827Nízky obvod prepínača radenia nahor a nadolNízky obvod prepínača nahor/nadol
P0828P0828Vysoký obvod prepínača radenia nahor a nadolVysoký obvod prepínača nahor/nadol
P0829P0829Porucha radenia 5-6Porucha radenia 5-6
P0830P0830Obvod spínača spojkového pedáluObvod spínača spojkového pedálu
P0831P0831Obvod spínača pedála spojky nízkej rýchlostiNízky obvod spínača spojkového pedála
P0832P0832Obvod spínača vysokorýchlostného pedála spojkyVysoký obvod spínača spojkového pedála
P0833P0833Obvod B spínača spojkového pedáluObvod spínača spojkového pedála B
P0834P0834Nízky okruh B spínača spojkového pedálaNízke napätie okruhu B spínača spojkového pedála
P0835P0835Vysoký okruh spínača spojkového pedála „B“.Vysoký okruh B spínača spojkového pedála
P0836P0836Obvod spínača pohonu štyroch kolies (4WD).Spínacia reťazec pohonu všetkých kolies (4WD)
P0837P0837Rozsah / výkon spínača pohonu štyroch kolies (4WD).Okruh radenia rozsahu/výkonu pohonu štyroch kolies (4WD).
P0838P0838Obvod spínača nízkeho pohonu všetkých štyroch kolies (4WD)Nízky obvod spínača pohonu štyroch kolies (4WD).
P0839P0839Vysoký obvod spínača pohonu štyroch kolies (4WD).Vysoký obvod spínača pohonu štyroch kolies (4WD).
P0840P0840Okruh snímača tlaku / spínača prevodovej kvapalinySnímač tlaku prevodovej kvapaliny/obvod A spínača
P0841P0841Obvod „A“ snímača/spínača tlaku prevodovej kvapalinySnímač tlaku prevodovej kvapaliny/obvod A spínača
P0842P0842Nízkorýchlostný snímač/tlak prevodovej kvapalinyNízky snímač/spínač tlaku prevodovej kvapaliny
P0843P0843Senzor / spínač vysokého tlaku prevodovej kvapalinyVysoký snímač tlaku/spínač tlaku prevodovej kvapaliny
P0844P0844Porucha snímača tlaku / spínača prevodovej kvapalinyPorucha snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0845P0845Okruh snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0846P0846Výkonový rozsah snímača / spínača B okruhu tlaku prevodovej kvapalinyVýkonnostný rozsah snímača/spínača B okruhu tlaku prevodovej kvapaliny
P0847P0847Nízky tlakový snímač/spínač B v okruhu BNízky snímač tlaku/spínača B obvodu snímača tlaku prevodovej kvapaliny
P0848P0848Senzor / spínač vysokého tlaku prevodovej kvapalinyVysoký snímač tlaku/spínač tlaku prevodovej kvapaliny
P0849P0849Snímač tlaku prevodovej kvapaliny / spínač okruhu B prerušovanýPorucha obvodu B snímača tlaku/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0850P0850Kód poruchy OBD-II vstupného obvodu spínača parkovania/neutráluKód poruchy vstupného obvodu spínača parkovania/neutrálu OBD-II
P0851P0851Multifunkčný vstupný signál vysokej úrovne signálu A tempomatMultifunkčný vstup tempomatu Vysoká úroveň signálu
P0852P0852Vysoký poruchový kód OBD-II vstupného obvodu spínača parkovania/neutráluVysoký chybový kód vstupného obvodu spínača parkovania/neutrálu
P0853P0853P0853 – Vstupný obvod spínača pohonuVstupný obvod spínača pohonu
P0854P0854Nízky vstupný obvod spínača pohonuNízky vstupný obvod spínača pohonu
P0855P0855Vysoký vstupný obvod spínača pohonuVstup spínača pohonu: vysoký signál
P0856P0856Vstupný signál riadenia trakcieVstup riadenia trakcie
P0857P0857Rozsah/výkon vstupného signálu riadenia trakcieVstupný rozsah/parametre riadenia trakcie
P0858P0858Nízky vstupný signál riadenia trakcieVstupný signál riadenia trakcie je nízky
P0859P0859Vysoký vstupný signál riadenia trakcieVysoký vstup kontroly trakcie
P0860P0860Komunikačný obvod radenia prevodových stupňovPosuňte komunikačný okruh
P0861P0861Nízky komunikačný obvod modulu radenia prevodových stupňovNízka úroveň signálu v komunikačnom obvode prenosového modulu
P0862P0862Vysoký komunikačný obvod modulu radenia prevodových stupňovVysoká úroveň signálu v komunikačnom obvode prenosového modulu
P0863P0863Komunikačný obvod TCMKomunikačný obvod TCM
P0864P0864Komunikačný obvod TCM je mimo rozsahu výkonuKomunikačný obvod TCM je mimo rozsahu výkonu
P0865P0865Nízky komunikačný obvod TCMNízky komunikačný obvod TCM
P0866P0866Vysoký komunikačný obvod TCMVysoká úroveň signálu v komunikačnom obvode TCM
P0867P0867Tlak prevodovej kvapalinyTlak prevodovej kvapaliny
P0868P0868nízky tlak prevodovej kvapalinyNízky tlak prevodovej kvapaliny
P0869P0869Vysoký tlak prevodovej kvapalinyVysokotlaková prevodová kvapalina
P0870P0870Snímač tlaku prevodovej kvapaliny / obvod spínačaOkruh snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0871P0871Rozsah/výkon okruhu snímača tlaku prevodovej kvapaliny/spínača „C“.Rozsah/výkon okruhu snímača tlaku prevodovej kvapaliny/spínača „C“.
P0872P0872Nízky okruh C snímača tlaku/spínača tlaku prevodovej kvapalinySnímač/spínač tlaku prevodovej kvapaliny "C" - Nízky okruh
P0873P0873Senzor / spínač vysokého tlaku prevodovej kvapalinyVysoký snímač tlaku/spínač tlaku prevodovej kvapaliny
P0874P0874Porucha snímača tlaku/spínača C v okruhu prevodovej kvapalinyPorucha obvodu C snímača tlaku/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0875P0875Okruh snímača tlaku / spínača prevodovej kvapalinyObvod D snímača tlaku/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0876P0876Výkonový rozsah snímača tlaku prevodovej kvapaliny / spínača okruhu DVýkonový rozsah snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny okruhu D
P0877P0877Obvod snímača/spínača nízkeho tlaku prevodovej kvapalinyNízky okruh snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0878P0878Snímač vysokej rýchlosti/spínač D tlaku prevodovej kvapalinySnímač/spínač tlaku prevodovej kvapaliny D Vysoká
P0879P0879Snímač tlaku prevodovej kvapaliny / spínač D Obvod prerušovanýPorucha obvodu D snímača tlaku/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0880P0880Vstupný signál TCMVstup napájania TCM
P0881P0881Rozsah/výkon vstupného signálu TCMRozsah/parametre vstupu TCM
P0882P0882Nízky vstupný signál napájania TCMNízky príkon TCM
P0883P0883Vysoký príkon TCMPríkon TCM vysoký
P0884P0884TCM Prerušovaný príkonTCM Prerušovaný vstup napájania
P0885P0885Riadiaci obvod výkonového relé TCM /OtvorenýRiadiaci obvod výkonového relé TCM/otvorený
P0886P0886Nízky obvod riadiaceho relé napájania TCMNízky obvod riadiaceho relé napájania TCM
P0887P0887Vysoký riadiaci obvod výkonového relé TCMVysoký riadiaci obvod výkonového relé TCM
P0888P0888Obvod snímača výkonového relé TCMObvod snímača výkonového relé TCM
P0889P0889Rozsah/výkon snímacieho obvodu napájacieho relé TCMRozsah/výkon meracieho obvodu výkonového relé TCM
P0890P0890Nízky obvod snímania napájacieho relé TCMNízka úroveň signálu v obvode snímača výkonového relé TCM
P0891P0891Vysoký obvod snímania výkonového relé TCMVysoká úroveň signálu v obvode snímača výkonového relé TCM
P0892P0892Prerušovaný obvod snímania napájacieho relé TCMSnímací obvod prerušovaného napájacieho relé TCM
P0893P0893Zaradených viacero prevodových stupňovVrátane viacerých prevodových stupňov
P0894P0894Kĺzavý komponent prevodovkyPrešmykovanie komponentov prevodovky
P0895P0895Čas zmeny je príliš krátkyPríliš krátky čas prepínania
P0896P0896Čas posunu je príliš dlhýČas prepínania je príliš dlhý
P0897P0897Zhoršená prevodová kvapalinaZhoršenie kvality prevodovej kvapaliny
P0898P0898Nízky obvod požiadavky MIL systému riadenia prevodovkyNízky obvod požiadavky MIL systému riadenia prevodovky
P0899P0899Vysoký obvod požiadavky MIL systému riadenia prevodovkyVysoký obvod požiadavky MIL systému riadenia prevodovky
P0900P0900Okruh ovládača spojky / otvorenýSpojková reťaz/otvorený okruh
P0901P0901Rozsah/výkon okruhu ovládača spojkyRozsah/výkon okruhu ovládača spojky
P0902P0902Hnací obvod spojky nízkej hladinyNízka spojková reťaz
P0903P0903Okruh pohonu spojky vysokej rýchlostiVysoká rýchlosť reťaze spojky
P0904P0904Okruh výberu polohy brányChybový kód okruhu výberu polohy brány
P0905P0905Gate Select Position Rozsah/výkon okruhuVýber polohy brány Rozsah/výkon okruhu
P0906P0906Brána Select Position Circuit LowNízka úroveň signálu v obvode výberu polohy brány
P0907P0907Brána Select Position Circuit HighVysoká úroveň signálu v obvode výberu polohy brány
P0908P0908Prerušovaná poloha okruhu výberu brányObvod pre výber polohy prerušovanej brány
P0909P0909Chyba ovládania výberu brányChyba ovládania výberu brány
P0910P0910Brána Vybrať okruh ovládača/OtvoriťVýber pohonného okruhu/otvoreného okruhu brány
P0911P0911Gate Select Rozsah/výkon okruhu ovládačaRozsah/výkon obvodu pohonu vyberte bránu
P0912P0912Nízky okruh ovládača výberu brányNízka úroveň signálu v obvode pohonu výberu brány
P0913P0913Vysoký okruh ovládača výberu brányVysoká úroveň signálu v obvode pohonu výberu brány
P0914P0914Obvod polohy radenia prevodových stupňovObvod polohy radenia
P0915P0915Rozsah/výkon obvodu polohy radenia prevodových stupňovRozsah/výkon okruhu polohy radenia
P0916P0916Nízky obvod polohy radenia prevodových stupňovNízky okruh polohy radenia
P0917P0917Vysoký obvod polohy radenia prevodových stupňovObvod polohy radiacej páky vysoký
P0918P0918Prerušovaný obvod polohy radenia prevodových stupňovObvod polohy prerušovaného radenia
P0919P0919Chyba riadenia polohy radenia prevodových stupňovChyba riadenia polohy radenia
P0920P0920Obvod ovládača radenia vpred/otvorenýHnací obvod radenia dopredu/Otvorený
P0921P0921Rozsah/výkon obvodu ovládača radenia vpredRozsah/výkon hnacej reťaze predného radenia
P0922P0922Nízky obvod ovládača radenia vpredNízka úroveň signálu v hnacom obvode predného prevodu
P0923P0923Vysoký obvod ovládača radenia vpredVysoká úroveň signálu v hnacom obvode predného prevodu
P0924P0924Obvod ovládača spätného chodu radenia/otvorenýReťaz hnacej reťaze/otvorený okruh
P0925P0925Rozsah/výkon obvodu ovládača spätného chodu radeniaOkruh pohonu radenia reverzného rozsahu/výkonu
P0926P0926Nízky obvod ovládača spätného chodu radeniaNízka úroveň signálu v okruhu pohonu spiatočky radenia prevodových stupňov
P0927P0927Vysoký obvod ovládača spätného chodu radeniaVysoká úroveň signálu v obvode spätného chodu
P0928P0928Elektromagnet zámku radenia prevodových stupňov/ovládací obvod ovládača „A“/otvorenýSolenoid zámku radenia/ovládanie pohonu „A“ obvod/otvorený
P0929P0929Elektromagnet zámku radenia prevodových stupňov/ovládací obvod „A“ rozsah/výkonSolenoid zámku radenia/obvod riadenia pohonu "A" Rozsah/výkon
P0930P0930Solenoid zámku radenia prevodových stupňov/ovládací obvod ovládača „A“ NízkySolenoid zámku radenia/obvod riadenia pohonu „A“ Nízky
P0931P0931Elektromagnet zámku radenia/ovládací obvod ovládača „A“ VysokáSolenoid zámku radenia/obvod riadenia pohonu "A" Vysoká
P0932P0932Obvod snímača hydraulického tlakuObvod snímača hydraulického tlaku
P0933P0933Rozsah/výkon snímača hydraulického tlakuRozsah/výkon snímača hydraulického tlaku
P0934P0934Nízky okruh snímača hydraulického tlakuNízka úroveň signálu v okruhu snímača hydraulického tlaku
P0935P0935Vysoký okruh snímača hydraulického tlakuVysoká úroveň signálu v okruhu snímača hydraulického tlaku
P0936P0936Obvod snímača hydraulického tlaku prerušovanýObvod snímača hydraulického tlaku prerušovaný
P0937P0937Obvod snímača teploty hydraulického olejaObvod snímača teploty hydraulického oleja
P0938P0938Rozsah/výkon snímača teploty hydraulického olejaRozsah/výkon snímača teploty hydraulického oleja
P0939P0939Nízky obvod snímača teploty hydraulického olejaNízka úroveň signálu v okruhu snímača teploty hydraulického oleja
P0940P0940Vysoký obvod snímača teploty hydraulického olejaVysoká úroveň signálu v okruhu snímača teploty hydraulického oleja
P0941P0941Prerušovaný obvod snímača teploty hydraulického olejaPorucha okruhu snímača teploty hydraulického oleja
P0942P0942Hydraulická tlaková jednotkaHydraulický tlakový blok
P0943P0943Obdobie cyklu hydraulickej tlakovej jednotky je príliš krátkeČas cyklu hydraulickej tlakovej jednotky je príliš krátky
P0944P0944Hydraulická tlaková jednotka Strata tlakuStrata tlaku v hydraulickej jednotke
P0945P0945Obvod relé hydraulického čerpadla/otvorenýObvod relé hydraulického čerpadla/otvorený
P0946P0946Rozsah/výkon obvodu relé hydraulického čerpadlaRozsah/výkon obvodu relé hydraulického čerpadla
P0947P0947Nízky obvod relé hydraulického čerpadlaNízky obvod relé hydraulického čerpadla
P0948P0948Vysoký obvod relé hydraulického čerpadlaVysoký obvod relé hydraulického čerpadla
P0949P0949Adaptívny tréning manuálneho automatického radenia prevodových stupňov nie je dokončenýAdaptívny tréning na manuálne automatické radenie prevodových stupňov nie je dokončený
P0950P0950Manuálny riadiaci obvod automatického radeniaPorucha riadiaceho obvodu automatickej prevodovky manuálnej prevodovky
P0951P0951Rozsah/výkon manuálneho riadiaceho okruhu automatického radeniaRozsah/výkon okruhu ovládania manuálneho radenia
P0952P0952Nízky okruh manuálneho ovládania automatického radeniaNízka úroveň signálu v ručnom riadiacom obvode pre automatické radenie prevodových stupňov
P0953P0953Vysoký okruh manuálneho ovládania automatického radeniaVysoká úroveň signálu v riadiacom obvode manuálnej prevodovky
P0954P0954Prerušovaný okruh manuálneho ovládania automatického radeniaPrerušovaný riadiaci obvod manuálnej prevodovky
P0955P0955Okruh manuálneho režimu automatického radeniaManuálny okruh automatického radenia prevodových stupňov
P0956P0956Automatické radenie Manuálny režim Rozsah okruhu/výkonRozsah/výkon okruhu automatického manuálneho prepínania
P0957P0957Nízky okruh manuálneho režimu automatického radeniaNízka úroveň signálu v okruhu manuálneho režimu automatického radenia prevodových stupňov
P0958P0958Auto Shift Manuálny režim Okruh HighVysoká úroveň signálu v okruhu automatického radenia v manuálnom režime
P0959P0959Auto Shift Manuálny režim Obvod prerušovanýPrerušovaný okruh automatického prepínania do manuálneho režimu
P0960P0960Solenoid A ovládania tlaku / otvorenýElektromagnet ovládania tlaku A Ovládací okruh/otvorený
P0961P0961Elektromagnet riadenia tlaku A Rozsah / výkon riadiaceho okruhuElektromagnetický ventil riadenia tlaku A Rozsah/výkon riadiaceho okruhu
P0962P0962Elektromagnetický ventil na reguláciu tlaku, nízky signál v riadiacom obvodeElektromagnetický ventil na riadenie tlaku, nízky riadiaci obvod
P0963P0963Vysoký signál v riadiacom obvode solenoidu A na reguláciu tlakuSolenoid A Riadiaci obvod vysoký tlak
P0964P0964Solenoid B riadenia tlaku Porucha / otvorenýSolenoidový ventil B riadenia tlaku Porucha/otvorený
P0965P0965Rozsah / výkon elektromagnetu regulácie tlaku B riadiaceho okruhuRozsah/výkon riadiaceho okruhu solenoidového ventilu B riadenia tlaku
P0966P0966Riadiaci obvod elektromagnetu B riadenia nízkeho tlakuNízky ovládací obvod elektromagnetu B riadenia tlaku
P0967P0967Riadiaci obvod elektromagnetu B riadenia vysokého tlakuVysoký riadiaci obvod elektromagnetu B riadenia tlaku
P0968P0968Riadiaci obvod elektromagnetu C riadenia tlaku / otvorený
P0969P0969Rozsah/výkon riadiaceho okruhu elektromagnetu regulácie tlaku „C“.Rozsah/výkon riadiaceho okruhu elektromagnetu regulácie tlaku "C".
P0970P0970Riadiaci obvod elektromagnetu C riadenia nízkeho tlakuRiadiaci obvod elektromagnetu C riadenia nízkeho tlaku
P0971P0971Vysoký signál v riadiacom obvode solenoidu C na reguláciu tlakuVysoký riadiaci obvod elektromagnetu C riadenia tlaku
P0972P0972Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetu radenia „A“.Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetického ventilu radenia "A".
P0973P0973P0973: Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia „A“.Nízka úroveň signálu v riadiacom obvode elektromagnetu radenia „A“.
P0974P0974Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia „A“.Vysoký riadiaci obvod solenoidového ventilu radenia „A“.
P0975P0975Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetu radenia „B“.Rozsah/výkon riadiaceho obvodu solenoidového ventilu radenia "B" poruchového kódu
P0976P0976Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia „B“.Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia "B".
P0977P0977Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia „B“.Vysoký riadiaci obvod solenoidu B
P0978P0978Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetu radenia „C“.Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetu radenia "C".
P0979P0979Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia „C“.Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia "C".
P0980P0980Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia „C“.Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia "C".
P0981P0981Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetu radenia „D“.Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetu radenia "D".
P0982P0982Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia „D“.Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia "D".
P0983P0983Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia „D“.Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia "D".
P0984P0984Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetu radenia „E“.Rozsah/výkon riadiaceho okruhu elektromagnetického ventilu radenia "E".
P0985P0985Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia „E“.Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia "E".
P0986P0986Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia „E“.Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia "E".
P0987P0987Okruh snímača tlaku / spínača prevodovej kvapalinyObvod E snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0988P0988Snímač tlaku/spínač tlaku prevodovej kvapaliny je mimo rozsahu výkonu okruhuSnímač/spínač tlaku prevodovej kvapaliny mimo rozsah výkonu obvodu
P0989P0989Nízky okruh snímača / spínača tlaku prevodovej kvapalinySnímač tlaku prevodovej kvapaliny/obvod E pre nízky spínač
P0990P0990Vysoký okruh snímača tlaku prevodovej kvapaliny / spínača EVysoký signál snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny okruhu E
P0991P0991Snímač tlaku prevodovej kvapaliny / obvod spínača prerušovanýSnímač tlaku prevodovej kvapaliny/spínač prerušovaného okruhu
P0992P0992Okruh snímača tlaku / spínača prevodovej kvapalinyObvod snímača tlaku prevodovej kvapaliny/F spínača
P0993P0993Snímač/spínač tlaku prevodovej kvapaliny F Rozsah okruhu VýkonVýkonový rozsah snímača/spínača F obvodu tlaku prevodovej kvapaliny
P0994P0994Nízky okruh snímača tlaku prevodovej kvapaliny / spínača FNízky okruh snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny
P0995P0995Snímač tlaku prevodovej kvapaliny / spínač F Okruh vysokýVysoký signál snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny okruhu F
P0996P0996Prerušovaný obvod snímača/spínača „F“ tlaku prevodovej kvapalinyPorucha obvodu snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny „F“.
P0997P0997Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetu radenia „F“.Rozsah/výkon riadiaceho obvodu elektromagnetu radenia „F“.
P0998P0998Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia „F“.Nízky riadiaci obvod elektromagnetu radenia „F“.
P0999P0999Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia „F“.Vysoký riadiaci obvod elektromagnetu radenia "F".
P1000P1000Diagnostika systému nie je dokončenáDiagnostika systému nie je dokončená
P1001P1001Kľúč zapnutý/motor beží, nedá sa dokončiťKľúč zapnutý/motor beží, nedá sa dokončiť
P1002P1002Výkon časovača vypnutia kľúča zapaľovania je príliš pomalýČasovač vypnutia kľúča zapaľovania je príliš pomalý
P1003P1003Signály zloženia paliva Nesprávne počítadlo správPočítadlo správ o zložení paliva je nesprávne
P1004P1004Vedenie snímača excentrického hriadeľa ValvetronicVedenie snímača excentrického hriadeľa Valvetronic
P1005P1005Výkon ovládania ventilov ladiaceho potrubiaCharakteristiky ovládania ladiaceho ventilu potrubia
P1006P1006Vedenie snímača excentrického hriadeľa ValvetronicVedenie snímača excentrického hriadeľa Valvetronic
P1007P1007Nízky obvod zapaľovaniaNízka úroveň signálu v zapaľovacom obvode
P1008P1008Nesprávne počítadlo správ obtokového ventilu obtokového ventilu motoraNesprávne počítadlo príkazových signálov obtokového ventilu chladiacej kvapaliny motora
P1009P1009Porucha predstihu ovládania variabilného časovania ventilovPorucha pokročilého riadenia časovania ventilov
P1010P1010Porucha alebo problém s výkonom obvodu Mass Air Flow (MAF).Porucha alebo problém s výkonom okruhu hromadného prietoku vzduchu (MAF).
P1011P1011Príliš nízky prívodný tlak palivového čerpadlaPríliš nízky prívodný tlak palivového čerpadla.
P1012P1012Príliš vysoký prívodný tlak palivového čerpadlaPríliš vysoký prívodný tlak palivového čerpadla
P1013P1013Parkovacia poloha ovládača polohy vačkového hriadeľa sacích ventilov, zvod 2Parkovacia poloha pohonu polohy vačkového hriadeľa nasávania, zvod 2
P1014P1014Parkovacia poloha ovládača polohy vačkového hriadeľa výfuku, rad 2Parkovacia poloha ovládača polohy vačkového hriadeľa výfuku, zvod 2
P1015P1015Obvod sériového komunikačného obvodu snímača redukčného činidla nízke napätieObvod sériového komunikačného obvodu snímača redukčného činidla nízke napätie
P1016P1016Vysokonapäťový obvod sériového komunikačného obvodu snímača riadiaceho modulu redukčného činidlaVysokonapäťový obvod sériového komunikačného obvodu snímača riadiaceho modulu redukčného činidla
P1017P1017Pravdepodobnosť snímača excentrického hriadeľa ValvetronicSpoľahlivosť snímača excentrického hriadeľa Valvetronic
P1018P1018Riadiaci modul redukčného činidla Senzorové komunikačné napätie Nízke napätie napájacieho obvoduNízke napätie napájacieho obvodu snímača riadiaceho modulu redukčného činidla
P1019P1019Napájanie snímača excentrického hriadeľa Valvetronic VysokéVysoký výkon snímača excentrického hriadeľa Valvetronic
P1020P1020Napájanie snímača excentrického hriadeľa ValvetronicNapájanie snímača excentrického hriadeľa Valvetronic
P1021P1021Okruh regulačného ventilu motorového oleja – zvod 1Okruh regulačného ventilu motorového oleja – zvod 1
P1022P1022Nízky vstup obvodu snímača/spínača polohy plynového pedálu (TPS).Nízky vstup snímača/spínača polohy plynového pedála (TPS), obvod A

P1023P1023Ventil na reguláciu tlaku paliva je skratovaný k zemiSkrat riadiaceho ventilu tlaku paliva na kostru
P1024P1024
P1025P1025
P1026P1026
P1027P1027
P1028P1028
P1029P1029
P1030P1030
P1031P1031
P1032P1032
P1033P1033
P1034P1034
P1035P1035
P1036P1036
P1037P1037
P1038P1038
P1039P1039
P1040P1040
P1041P1041
P1042P1042
P1043P1043
P1044P1044
P1045P1045
P1046P1046
P1047P1047
P1048P1048
P1049P1049
P1050P1050
P1051P1051
P1052P1052
P1053P1053
P1054P1054
P1055P1055
P1056P1056
P1057P1057
P1058P1058
P1059P1059
P1060P1060
P1061P1061
P1062P1062
P1063P1063
P1064P1064
P1065P1065
P1066P1066
P1067P1067
P1068P1068
P1069P1069
P1070P1070
P1071P1071
P1072P1072
P1073P1073
P1074P1074
P1075P1075
P1076P1076
P1077P1077
P1078P1078
P1079P1079
P1080P1080
P1081P1081
P1082P1082
P1083P1083
P1084P1084
P1085P1085
P1086P1086
P1087P1087
P1088P1088
P1089P1089
P1090P1090
P1091P1091
P1092P1092
P1093P1093
P1094P1094
P1095P1095
P1096P1096
P1097P1097
P1098P1098
P1099P1099
P1100P1100
P1101P1101
P1102P1102
P1103P1103
P1104P1104
P1105P1105
P1106P1106
P1107P1107
P1108P1108
P1109P1109
P1110P1110
P1111P1111
P1112P1112
P1113P1113
P1114P1114
P1115P1115
P1116P1116
P1117P1117
P1118P1118
P1119P1119
P1120P1120
P1121P1121
P1122P1122
P1123P1123
P1124P1124
P1125P1125
P1126P1126
P1127P1127
P1128P1128
P1129P1129
P1130P1130
P1131P1131
P1132P1132
P1133P1133
P1134P1134
P1135P1135
P1136P1136
P1137P1137
P1138P1138
P1139P1139
P1140P1140
P1141P1141
P1142P1142
P1143P1143
P1144P1144
P1145P1145
P1146P1146
P1147P1147
P1148P1148
P1149P1149
P1150P1150
P1151P1151
P1152P1152
P1153P1153
P1154P1154
P1155P1155
P1156P1156
P1157P1157
P1158P1158
P1159P1159
P1160P1160
P1161P1161
P1162P1162
P1163P1163
P1164P1164
P1165P1165
P1166P1166
P1167P1167
P1168P1168
P1169P1169
P1170P1170
P1171P1171
P1172P1172
P1173P1173
P1174P1174
P1175P1175
P1176P1176
P1177P1177
P1178P1178
P1179P1179
P1180P1180
P1181P1181
P1182P1182
P1183P1183
P1184P1184
P1185P1185
P1186P1186
P1187P1187
P1188P1188
P1189P1189
P1190P1190
P1191P1191
P1192P1192
P1193P1193
P1194P1194
P1195P1195
P1196P1196
P1197P1197
P1198P1198
P1199P1199
P1200P1200
P1201P1201
P1202P1202
P1203P1203
P1204P1204
P1205P1205
P1206P1206
P1207P1207
P1208P1208
P1209P1209
P1210P1210
P1211P1211
P1212P1212
P1213P1213
P1214P1214
P1215P1215
P1216P1216
P1217P1217
P1218P1218
P1219P1219
P1220P1220
P1221P1221
P1222P1222
P1223P1223
P1224P1224
P1225P1225
P1226P1226
P1227P1227
P1228P1228
P1229P1229
P1230P1230
P1231P1231
P1232P1232
P1233P1233
P1234P1234
P1235P1235
P1236P1236
P1237P1237
P1238P1238
P1239P1239
P1240P1240
P1241P1241
P1242P1242
P1243P1243
P1244P1244
P1245P1245
P1246P1246
P1247P1247
P1248P1248
P1249P1249
P1250P1250
P1251P1251
P1252P1252
P1253P1253
P1254P1254
P1255P1255
P1256P1256
P1257P1257
P1258P1258
P1259P1259
P1260P1260
P1261P1261
P1262P1262
P1263P1263
P1264P1264
P1265P1265
P1266P1266
P1267P1267
P1268P1268
P1269P1269
P1270P1270
P1271P1271
P1272P1272
P1273P1273
P1274P1274
P1275P1275
P1276P1276
P1277P1277
P1278P1278
P1279P1279
P1280P1280
P1281P1281
P1282P1282
P1283P1283
P1284P1284
P1285P1285
P1286P1286
P1287P1287
P1288P1288
P1289P1289
P1290P1290
P1291P1291
P1292P1292
P1293P1293
P1294P1294
P1295P1295
P1296P1296
P1297P1297
P1298P1298
P1299P1299
P1300P1300
P1301P1301
P1302P1302
P1303P1303
P1304P1304
P1305P1305
P1306P1306
P1307P1307
P1308P1308
P1309P1309
P1310P1310
P1311P1311
P1312P1312
P1313P1313
P1314P1314
P1315P1315
P1316P1316
P1317P1317
P1318P1318
P1319P1319
P1320P1320
P1321P1321
P1322P1322
P1323P1323
P1324P1324
P1325P1325
P1326P1326
P1327P1327
P1328P1328
P1329P1329
P1330P1330
P1331P1331
P1332P1332
P1333P1333
P1334P1334
P1335P1335
P1336P1336
P1337P1337
P1338P1338
P1339P1339
P1340P1340
P1341P1341
P1342P1342
P1343P1343
P1344P1344
P1345P1345
P1346P1346
P1347P1347
P1348P1348
P1349P1349
P1350P1350
P1351P1351
P1352P1352
P1353P1353
P1354P1354
P1355P1355
P1356P1356
P1357P1357
P1358P1358
P1359P1359
P1360P1360
P1361P1361
P1362P1362
P1363P1363
P1364P1364
P1365P1365
P1366P1366
P1367P1367
P1368P1368
P1369P1369
P1370P1370
P1371P1371
P1372P1372
P1373P1373
P1374P1374
P1375P1375
P1376P1376
P1377P1377
P1378P1378
P1379P1379
P1380P1380
P1381P1381
P1382P1382
P1383P1383
P1384P1384
P1385P1385
P1386P1386
P1387P1387
P1388P1388
P1389P1389
P1390P1390
P1391P1391
P1392P1392
P1393P1393
P1394P1394
P1395P1395
P1396P1396
P1397P1397
P1398P1398
P1399P1399
P1400P1400
P1401P1401
P1402P1402
P1403P1403
P1404P1404
P1405P1405
P1406P1406
P1407P1407
P1408P1408
P1409P1409
P1410P1410
P1411P1411
P1412P1412
P1413P1413
P1414P1414
P1415P1415
P1416P1416
P1417P1417
P1418P1418
P1419P1419
P1420P1420
P1421P1421
P1422P1422
P1423P1423
P1424P1424
P1425P1425
P1426P1426
P1427P1427
P1428P1428
P1429P1429
P1430P1430
P1431P1431
P1432P1432
P1433P1433
P1434P1434
P1435P1435
P1436P1436
P1437P1437
P1438P1438
P1439P1439
P1440P1440
P1441P1441
P1442P1442
P1443P1443
P1444P1444
P1445P1445
P1446P1446
P1447P1447
P1448P1448
P1449P1449
P1450P1450
P1451P1451
P1452P1452
P1453P1453
P1454P1454
P1455P1455
P1456P1456
P1457P1457
P1458P1458
P1459P1459
P1460P1460
P1461P1461
P1462P1462
P1463P1463
P1464P1464
P1465P1465
P1466P1466
P1467P1467
P1468P1468
P1469P1469
P1470P1470
P1471P1471
P1472P1472
P1473P1473
P1474P1474
P1475P1475
P1476P1476
P1477P1477
P1478P1478
P1479P1479
P1480P1480
P1481P1481
P1482P1482
P1483P1483
P1484P1484
P1485P1485
P1486P1486
P1487P1487
P1488P1488
P1489P1489
P1490P1490
P1491P1491
P1492P1492
P1493P1493
P1494P1494
P1495P1495
P1496P1496
P1497P1497
P1498P1498
P1499P1499
P1500P1500
P1501P1501
P1502P1502
P1503P1503
P1504P1504
P1505P1505
P1506P1506
P1507P1507
P1508P1508
P1509P1509
P1510P1510
P1511P1511
P1512P1512
P1513P1513
P1514P1514
P1515P1515
P1516P1516
P1517P1517
P1518P1518
P1519P1519
P1520P1520
P1521P1521
P1522P1522
P1523P1523
P1524P1524
P1525P1525
P1526P1526
P1527P1527
P1528P1528
P1529P1529
P1530P1530
P1531P1531
P1532P1532
P1533P1533
P1534P1534
P1535P1535
P1536P1536
P1537P1537
P1538P1538
P1539P1539
P1540P1540
P1541P1541
P1542P1542
P1543P1543
P1544P1544
P1545P1545
P1546P1546
P1547P1547
P1548P1548
P1549P1549
P1550P1550
P1551P1551
P1552P1552
P1553P1553
P1554P1554
P1555P1555
P1556P1556
P1557P1557
P1558P1558
P1559P1559
P1560P1560
P1561P1561
P1562P1562
P1563P1563
P1564P1564
P1565P1565
P1566P1566
P1567P1567
P1568P1568
P1569P1569
P1570P1570
P1571P1571
P1572P1572
P1573P1573
P1574P1574
P1575P1575
P1576P1576
P1577P1577
P1578P1578
P1XXXP1XXX1995 - Chrysler / Jeep1995 - Chrysler / Jeep
P1291P1291PRIETOK VYHRIEVANÉHO VZDUCHUPrehriaty vzduch na vstupe
P1292P1292VYSOKÝ TLAK PLYNU CNTlak plynu (benzínu) v „CN“ je vysoký
P1293P1293NÍZKY TLAK PLYNU CNTlak plynu (benzínu) v „CN“ je nízky
P1294P1294VÝKON PRIEMYSELNEJ RÝCHLOSTIVoľnobeh je nestabilný
P1295P1295SNÍMAČ TPS ŽIADNY 5V NÁVODSnímač polohy škrtiacej klapky nie je napájaný napätím 5 V.
P1296P1296MAPOVÝ SENZOR ŽIADNY 5V NÁVODNa snímači tlaku vzduchu v množstve nasávania. žiadne napájanie 5V
P1297P1297MAPOVÁ PNEUMATICKÁ ZMENATlak snímača je nízky
P1298P1298ŠIROKY OTVORENÝ PÍSMENO Škrtiacej klapkyDoširoka otvorený plyn je zlý
P1298P1298NIE JE ZISTENÁ ŽIADNA VARIÁCIA V SIGNÁLE MAPYNezistila sa žiadna zmena signálu zo snímača tlaku vzduchu
P1299P1299PRIETOK VZDUCHU VYSOKÝPrietok vzduchu je príliš veľký
P1390P1390NAČASOVANIE KAMERY / KLIKYZlyhanie časovania kľukového hriadeľa
P1391P1391STRATA SNÍMAČA CAM / KLIKYStrata signálu zo snímača otáčania kľukového hriadeľa
P1391P1391ŽIADNE PEAK PRI # 1 S MAXNeprítomnosť signálu „referenčný bod“ č. 1 je väčšia ako podlaha. čas
P1392P1392ŽIADNE PEAK PRI # 2 S MAXNeprítomnosť signálu „referenčný bod“ č. 2 je väčšia ako podlaha. čas
P1393P1393ŽIADNE PEAK PRI # 3 S MAXNeprítomnosť signálu „referenčný bod“ č. 3 je väčšia ako podlaha. čas
P1394P1394ŽIADNE PEAK PRI # 4 S MAXNeprítomnosť signálu „referenčný bod“ č. 4 je väčšia ako podlaha. čas
P1395P1395ŽIADNE PEAK PRI # 5 S MAXNeprítomnosť signálu „referenčný bod“ č. 5 je väčšia ako podlaha. čas
P1398P1398SNÍMAČ KLIKOVSnímač polohy kľukového hriadeľa
P1399P1399POČKAJTE NA STRT LMP CKTĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1486P1486HADICA ZARIADENÁ ZAPNUTÁOdparovacie rameno je zovreté
P1487P1487Ahoj SPD FAN # 2 CKTObvod vysokorýchlostného ventilátora # 2
P1488P1488AUX 5 NÍZKÝ NÍZKY VÝSTUP5V snímače nie sú napájané
P1489P1489OBVOD RELÉOVÉHO RELÉ HI SPDObvod relé vysokej rýchlosti ventilátora
P1490P1490OBVOD RELÉOVÉHO RELÉ LO SPDObvod relé nízkej rýchlosti ventilátora
P1491P1491OBVOD RELÉ RADIÁTORA VENTILÁTORAObvod relé ventilátora chladiča
P1492P1492VYSOKÝ SNÍMAČ TEPLOTY OKOLIASignál snímača vonkajšej teploty je vždy vysoký
P1493P1493SNÍMAČ TEPLOTY OKOLIA NÍZKYSignál snímača vonkajšej teploty je vždy nízky
P1494P1494NAPÁJAŤ TLAKOVÝ SPÍNAČ DETEKOVAŤ ČERPADLOV obvode tlakového spínača čerpadla bol zistený únik
P1495P1495ÚNIK SOLENOIDOVÉHO OKRUHU DETEKOVAŤ ČERPADLOV obvode solenoidu čerpadla bol zistený únik
P1496P14965 NÍZKÝ VÝSTUP NAPÄTIAŽiadny výstup 5V
P1596P1596POWER STEEPING SW. ŠPATNÝ STAV VSTUPUVýkonný krokový prepínač je nesprávny. skoro pozíciu
P1598P1598TLAČIDLO SNÍMAČA KLIMATIZÁCIE VSTUP NÍZKO NÍZKE VOLTSignál snímača tlaku klimatizácie je vždy nízky
P1599P1599TLAČIDLO SNÍMAČA KLIMATIZÁCIE VSTUPNÉ NAPÄTIE VYSOKÉSignál snímača tlaku klimatizace je vždy vysoký
P1698P1698ŽIADNE CESKOVÉ ZPRÁVY RECVD TRANS CNTRL MODŽiadne kódy správ neboli prijaté v „režime riadenia prenosu“
P1699P1699ŽIADNE CESTNÉ ZÁZNAMY RECVD PWRTRAIN CNTRL MODV režime ovládania hnacieho ústrojenstva neboli prijaté žiadne kódy správ
P1761P1761RIADIACI SYSTÉM GOVOvládací riadiaci systém
P1762P1762OFSET SNÍMAČA TLAČIDLA GOVSignál snímača tlaku GOV je zaujatý
P1763P1763VYSOKÝ SNÍMAČ TLAKU GOVSignál snímača tlaku GOV je vždy vysoký
P1764P1764SNÍMAČ TLAČE GOV NÍZKYSignál snímača tlaku GOV je vždy nízky
P1765P1765OBVOD RELÉOVÉHO RELÉ TRANSZmena napätia v obvode relé
P1899P1899PARKOVACÍ / NEUTRÁLNY SPÍNAČ ZLÝ VSTUPNÝ ŠTÁTSpínač parkovacej / neutrálnej polohy je v nesprávnej polohe
P1XXXP1XXX1995 - Ford1995 - Ford
P10P1000SKONTROLUJTE SI VIAC JAZDY SYS INCOMPĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1100P1100MAF SNÍMAČ INTERMITTENTSignál snímača prietoku vzduchu prerušovaný
P1101P1101SENZOR MAF MIMO ROZSAHUSignál snímača prietoku vzduchu vychádza z prídavného zariadenia. rozsah
P1112P1112INTERNETOVÝ SNÍMAČ IATSignál snímača teploty nasávaného vzduchu je prerušovaný
P1116P1116SNÍMAČ ECT MIMO ROZSAHUSignál snímača teploty chladenia Žid. vychádza z pridania. rozsah
P1117P1117INTERMITENT SNÍMAČA ECTSignál snímača teploty chladenia Žid. Prerušovaný
P1120P1120OKRUH TP Z NÍZKEHO ROZSAHUSignál snímača polohy škrtiacej klapky je vždy nízky
P1121P1121SENZOR TP SÚHLASNÝ S MAFSignál snímača polohy škrtiacej klapky nie je v súlade so snímačom hmotnostného prietoku vzduchu
P1124P1124SNÍMAČ TP MIMO ROZSAHUSignál snímača polohy škrtiacej klapky nie je pridaný. rozsah
P1125P1125SPOJOVACÍ SNÍMAČ TPSignál snímača polohy škrtiacej klapky je prerušovaný
P1130P1130HO2 ŽIADNY SPÍNAČ B1 SI ADAPTÍVNY LIMIT PALIVAĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1131P1131HO2 ŽIADNY SPÍNAČ B1 SYNDIKÁTYĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1132P1132HO2 ŽIADNY SPÍNAČ B1 SYNDIKÁTY BOHATÉĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1150P1150HO2 ŽIADNY SPÍNAČ B2 SI ADAPTÍVNY LIMIT PALIVAĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1151P1151HO2 ŽIADNY SPÍNAČ B2 SYNDIKÁTYĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1152P1152HO2 ŽIADNY SPÍNAČ B2 SYNDIKÁTY BOHATÉĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1220P1220PORUCHA RIADENIA RIADENIA PALIVASériové ovládanie škrtiacej klapky je chybné
P1224P1224TPS B SAMOSTATNÝ TEST Z ROZSAHUInterný test snímača polohy škrtiacej klapky nie je pridaný.
P1233P1233MODUL RIADIČA PALIVOVÉHO ČERPADLA OFFLINE MILOvládač modulu palivového čerpadla je vypnutý a LED svieti. lampa
P1234P1234MODUL VODIČA PALIVOVÉHO ČERPADLA offlineOvládač modulu palivového čerpadla vypnutý
P1235P1235KONTROLA PALIVOVÉHO ČERPADLA MIMO ROZSAHU MILOvládač modulu palivového čerpadla vystupuje dopln. rozsah
P1236P1236KONTROLA PALIVOVÉHO ČERPADLA MIMO ROZSAHUOvládač modulu palivového čerpadla vystupuje dopln. rozsah
P1237P1237PALIVOVÉ ČERPADLO SEKUNDÁRNY OKRUH MALF-MILSekundárny okruh palivového čerpadla je chybný a indikátor svieti. lampa
P1238P1238PORUCHA SEKUNDÁRNEHO OKRUHU PALIVOVÉHO ČERPADLASekundárny okruh palivového čerpadla je chybný
P1260P1260ZISTENÁ MALÁ KRÁDZA MOTOR A ZABLOKOVANÝMotor je chránený proti krádeži (zistený zlodej)
P1270P1270DOSIAHNUTÝ OBMEDZOVAČ RPM ALEBO VEH RÝCHLOSTIOtáčky motora alebo otáčky nedosahujú obmedzovač
P1299P1299PODMIENKA PREKROČENIA MOTORAPrehrievanie motora
P1351P1351DIAGNOSTICKÁ PORUCHA VSTUPU IGNDiagnostický vstup zapaľovania je chybný
P1352P1352IGN CIEVA PRIMÁRNA PORUCHAPorucha primárneho okruhu zapaľovacej cievky „A“.
P1353P1353ZÁKLADNÁ PORUCHA IGN COIL BPorucha primárneho okruhu zapaľovacej cievky „B“.
P1354P1354ZÁKLADNÁ PORUCHA IGN COIL CChybný primárny okruh zapaľovacej cievky „C“.
P1355P1355ZÁKLADNÁ PORUCHA IGN COIL DPorucha primárneho okruhu zapaľovacej cievky „D“.
P1356P1356PIP, KEĎ IDM PULSE POVIE ANG TURNINImpulzy z ozubeného kolesa naznačujú, že motor nebeží.
P1357P1357ŠÍRKA PULZU IDM NIE JE DEFINOVANÁŠírka impulzu „IDM“ nie je definovaná
P1358P1358SIGNÁL IDM MIMO ROZSAHUŠírka impulzu „IDM“ je mimo rozsahu
P1359P1359ZLEPŠENIE VÝKONU SPARKU CKTVadný výstupný obvod zapaľovania
P1364P1364ZÁKLADNÁ PORUCHA CÍVKY IGNPrimárna zapaľovacia cievka je chybná
P1390P1390OKTÁNOVÝ NASTAVTE PIN VO VYUŽÍVANÍ / OTVORENÝ OKRUHOktánový kolík potenciometra alebo obvod otvorený
P1400P1400SNÍMAČ DPFE NÍZKE NAPÄTIESignál snímača „DPFE“ je vždy nízky
P1401P1401SNÍMAČ DPFE VYSOKÉ NAPÄTIESignál snímača „DPFE“ je vždy vysoký
P1403P1403HADICE SNÍMAČA DPFE sú obrátenéSignál snímača „DPFE“ v hadici je obrátený
P1405P1405HADICA NA VSTREKOVANIE SNÍMAČA DPFE VYPNUTÁSignál snímača „DPFE“ vo vratnej hadici nefunguje
P1406P1406HADICA NA STIAHNUTIE SNÍMAČA DPFE VYPNUTÁSignál snímača „DPFE“ v priamej hadici nefunguje
P1407P1407Zistil sa žiadny prietok EGRV recirkulačnom systéme nebol zistený žiadny tok výfukových plynov
P1408P1408PRIETOK EGR Z SKÚŠOBNÉHO ROZSAHUTok recirkulácie výfukových plynov mimo testovacieho rozsahu
P1409P1409PORUCHA OBVODU KONTROLY EGRPoruchový riadiaci obvod EGR
P1413P1413OBVOD STREDNÉHO VZDUCHU V NÍZKOM NÍZKOM NAPÄTENízky okruh vstrekovania sekundárneho vzduchu
P1414P1414SEKUNDÁRNY OKRUH VSTUPU VZDUCHU Ahoj NAPÄTIEVysoký obvod vstrekovania sekundárneho vzduchu
P1443P1443ZARUČTE PORUCHU PORUCHYČistenie systému rekuperácie benzínových pár je chybné
P1444P1444OKRUH SNÍMAČA PRIETOKU SNÍMAČA NÍZKY VSTUPObvod snímača prietoku prečistenia nádrže je nízky
P1445P1445OKRUH SNÍMAČA PRÚTU VYSOKÉHO VSTUPUObvod snímača prietoku prečistenia nádrže je vysoký
P1460P1460ŠIROKÁ OTVORENÁ RÝCHLOSŤ OTVORENÉHO Škrtiacej klapky A / CKlimatizácia sa nevypne, keď je plyn úplne otvorený
P1461P1461TLAK A / C TLAK CKT VYSOKY VSTUPReťazec klimatizácie je vždy vysoký
P1462P1462TLAK A / C TLAK CKT NÍZKY VSTUPTlakový okruh klimatizácie je vždy nízky
P1463P1463NEDOSTATOČNÁ ZMENA TLAKU A / CTlak v klimatizácii sa dostatočne nezmení
P1464P1464A / C POPTÁVKA Z ROZSAHUPožiadavka na zapnutie klimatizácie je mimo rozsahu
P1469P1469A / C CYKLISTICKÉ OBDOBIE NÍZKEOpakovacie obdobie klimatizácie je malé
P1473P1473MONITOR VENTILÁTORA VYSOKÝ / VENTILÁTOR VYPNUTÝOvládanie ventilátora je vysoké a ventilátor je vypnutý
P1474P1474ZLYHANIE RÝCHLOSTI RIADENIA VENTILÁTORAOvládanie ventilátora vysokej rýchlosti je chybné
P1479P1479KONTROLA VENTILÁTORA VYSOKÁ RÝCHLOSŤOvládanie ventilátora pri nízkej rýchlosti je chybné
P1480P1480MONITOR VENTILÁTORA NÍZKY / W NÍZKY VENTILÁTOR ZAPNUTÝOvládanie ventilátora je nízke a ventilátor je vypnutý
P1481P1481MONITOR VENTILÁTORA NÍZKY / VYSOKÝ VENTILÁTOR ZAPOvládanie ventilátora je nízke a ventilátor je vypnutý
P1500P1500VMS PRIEBEHChybný signál snímača rýchlosti vozidla
P1505P1505IAC NA ADAPTÍVNEJ KLIPEChybné prispôsobenie regulátora voľnobežných otáčok
P1518P1518VSTUPNÝ MUŽ. RUNNER STUCK OTVORENÝĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1519P1519VSTUPNÝ MUŽ. RUNNER STUCK ZATVORENÝĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1520P1520VSTUPNÝ MUŽ. CHYBA RUNNERAĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1550P1550PSP MIMO ROZSAHUTlak posilňovača riadenia je mimo rozsah
P1605P1605SKÚŠKA ROM / KAM UCHOVÁVAJTE NAŽIVO MEM FAILCelý test ROM / KAM ukazuje zlyhanie
P1610P1610CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1611P1611CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1612P1612CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1613P1613CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1614P1614CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1615P1615CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1616P1616CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1617P1617CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1618P1618CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1619P1619CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1620P1620CHYBA FLASH EPROM REPROGVadná preprogramovateľná EEPROM
P1650P1650SENZOR PSP MIMO ROZSAHUSenzor posilňovača riadenia je mimo dosahu
P1651P1651PORUCHA VSTUPU SENZORA PSPVadný snímač posilňovača riadenia
P1701P1701CHYBA SPÄTNÉHO ZAPOJENIAChyba spätného záberu
P1703P1703BRZDOVÝ VYPÍNAČ MIMO ROZSAHUSpínač bŕzd mimo rozsahu
P1705P1705SNÍMAČ TRANS RANGE Z ROZSAHUSnímač voľby režimu prevodovky je mimo rozsahu
P1709P1709PNP VYPNITE Z ROZSAHUPrepínač Parkovanie / Neutrál mimo dosahu
P1711P1711TFT SENZOR MIMO ROZSAHU„TFT“ snímač je mimo dosahu
P1729P1729CHYBA SPÍNAČA 4X4LVadný spínač 4X4
P1730P17304X4 NÍZKA CHYBAChyba nízkej úrovne 4X4
P1731P1731CHYBA 1-2 POSUNUChyba pri prepínaní z 1. na 2. prevodový stupeň
P1732P1732CHYBA 2-3 POSUNUChyba pri prepínaní z 2. na 3. prevodový stupeň
P1733P1733CHYBA 3-4 POSUNUChyba pri radení z 3. na 4. prevodový stupeň
P1741P1741CHYBA KONTROLY TCCChyba ovládania spojky
P1742P1742TCC PWM SOL ZLOŽENÉ NAElektromagnet spojky sa nezapne
P1743P1743TCC PWM SOL ZLOŽENÉ NAElektromagnet spojky sa nezapne
P1744P1744VÝKON SYSTÉMU TCCPomalá prevádzka spojky
P1746P1746OTVORENÝ OKRUH EPC SOLENOIDObvod elektromagnetu „EPC“ otvorený
P1747P1747EPC SOLENOIDOVÝ KRÁTKY OBVODObvod elektromagnetu „EPC“ je skratovaný
P1749P1749SOLENOID EPC ZLYHALSolenoid "EPC" sa nepohybuje
P1751P1751POSUN SOLENOIDU VÝKONSolenoid radenia „A“ pomaly
P1754P1754PORUCHA SPOJKY CKT CKTVroubkovaný spojkový obvod nefunguje
P1756P1756VÝKON SOLENOIDU B VÝKONUSolenoid radenia "B" pomaly
P1761P1761VÝKON SOLENOIDU C VÝKONUSolenoid radenia „C“ pomaly
P1766P1766VÝKON SOLENOIDU D PRESUNSolenoid radenia „D“ pomaly
P1780P1780TCS MIMO ROZSAHUTCS mimo rozsahu
P1781P17814X4L VYPNITE Z ROZSAHU4X4L - spínač mimo dosahu
P1783P1783NADMERNÁ TEPLOTA PRENOSUPrevodovka je prehriata
P1784P1784TRANS 1. A REV. MECHANICKÁ ZÁVADAPrvý alebo spiatočka je mechanicky chybná
P1785P1785TRANS 1. A 2. MECHANICKÝ ZÁVADPrvý alebo druhý prevodový stupeň je mechanicky chybný
P1788P1788OTVORENÝ OKRUH VFS # 2Reťazec VFS # 2 je prerušený
P1789P1789KRÁTKY OKRUH VFS č. 2Obvod VFS # 2 uzavretý
U139U1039ZLYHANIE VSSPoruchový snímač rýchlosti vozidla
U151U1051BRZDOVÝ SPÍNAČ SIG. ZLYHANIESpínač brzdového svetla je vadný
U1135U1135IGN SPÍNAČ SIG. ZLYHANIESpínač zapaľovania (zámok) je chybný
U1451U1451MODUL PATS NIE JE ZAPNUTÝ / ZAPNUTÝNiektoré z modulov nereagujú alebo je vypnutý motor
P1XXXP1XXX1995 - GM (General Motors)1995 - GM (General Motors)
P12P1002BRZDOVÝ BOOSTER VAC SKRATENÝPodtlakový posilňovač bŕzd je zastrčený
P13P1003BRZDOVÝ BOOSTER VAC OTVORENÝOtvorený podtlakový posilňovač bŕzd
P15P1005BRAKE BOOSTER VAC NÍZKYPosilňovač vákuovej brzdy má nízku úroveň podtlaku
P17P1007PROBLÉM DÁTOVÉHO ODKAZU PCMProblém s prenosom údajov z riadiacej jednotky
P137P1037ZTRÁTA ÚDAJOV ABS / TCSABS alebo riadiaca jednotka prevodovky stráca dáta
P1106P1106MAPA INTERM. VYSOKÝSnímač tlaku nasávaného vzduchu je prerušovaný, vysoký
P1107P1107MAPA INTERM. NÍZKESnímač tlaku nasávaného vzduchu je prerušovaný, nízky
P1111P1111PRIEMYSELNÁ TEPLOTA VZDUCHU. VYSOKÝ VSTUPSnímač teploty nasávaného vzduchu je prerušovaný, vysoký
P1112P1112IAT SENZOR INTERM. NÍZKY VSTUPSnímač teploty nasávaného vzduchu je prerušovane nízky
P1114P1114ECT INTERM. NÍZKY VSTUPSenzor teploty chladenia tekutina prerušovaná vysoká hladina
P1115P1115ECT INTERM. VYSOKÝ VSTUPSenzor teploty chladenia tekutina prerušovaná nízka
P1121P1121TPS INTERM. VYSOKÝ VSTUPSnímač polohy škrtiacej klapky je prerušovaný, vysoký
P1122P1122TPS INTERM. NÍZKY VSTUPSnímač polohy škrtiacej klapky je prerušovaný nízko
P1133P1133SPÍNAČ MOTORA O2 B1 SISenzor kyslíka „B1“ sa pomaly prepína
P1134P1134POMER MOTORA O2 B1 SISnímač kyslíka „B1“ má nízku hodnotu spínania
P1135P1135MOTOR O2 B1 SI ZNAMENÁ NAPÄTIESenzor kyslíka „B1“ má posun stredného signálu
P1153P1153SPÍNAČ MOTORA O2 B2 SISenzor kyslíka „B2“ sa pomaly prepína
P1154P1154POMER MOTORA O2 B2 SISnímač kyslíka „B2“ má nízku hodnotu spínania
P1155P1155MOTOR O2 B2 SI ZNAMENÁ NAPÄTIESenzor kyslíka „B2“ má posun stredného signálu
P1257P1257SUPER NABÍJAČKA NAD BOOSTOMKompresor vytvoril nadmerný tlak vzduchu
P1274P1274Nesprávne zapojenie injektoraInjekčné drôty nie sú správne pripojené
P1350P1350MONITOR RIADENIA BYPASSNúdzové riadiace vedenie
P1361P1361EST ŽIADNY TOHOTOVÝ PÁK NEPOVOLENÝ„EST“ sa po zapnutí neotáča
P1374P1374ZAREGISTRUJTE NÍZKE ZISKY NÍZKEHO RESRelatívne nízka úroveň signálu snímača kľukového hriadeľa
P1381P1381ABS SYS ZLYHANIE KOMUNIKÁCIE ROUGH ROAD ROADDrsný cestný senzor systému ABS je chybný
P1406P1406CHYBA POLOHY LINEÁRNEHO EGRULinearita systému recirkulácie výfukových plynov je narušená
P1441P1441VÝPARNÝ SYS OTVORÍ PRIETOK ČISTENIASystém rekuperácie benzínových pár otvorený na preplachovanie
P1442P1442ZRUŠTE PORUCHU SPÍNAČA ELEKTROMAGNETICKÝCH VACElektromagnetický spínač preplachovania nefunguje
P1508P1508REGULÁCIA VOLNOBEHU SYS LOWSystém voľnobežných otáčok sa neotvára
P1509P1509REGULÁCIA VOLNOBEHU SYS HIGHSystém udržiavania voľnobehu sa nezatvára
P1520P1520PORUCHA VYPÍNAČA PNObvod spínača „PN“ je chybný
P1554P1554PORUCHA KROKOVÝCH KROKOV MTR LINKStrata komunikácie s krokovým motorom tempomatu
P1571P1571PORUCHA TRACTION CNTRL PWM LINKKomunikácia s trakčnou kontrolou je prerušená
P1573P1573TRACTION CNTRL ABS STRATENÉ SÉRIOVÉ ÚDAJEStrata komunikácie s protiblokovacím systémom
P1619P1619PORUCHA OKRUHU RESETU VÝMENY OLEJAObvod požiadavky na výmenu oleja je chybný
P1626P1626PASSKEY PALIVO POVOLENÉ STRATENÉStratil sa kľúč na aktiváciu paliva
P1629P1629PASSKEY FREKVENCIA NEPLATNÁKľúčová frekvencia je nesprávna
P1635P1635PORUCHA NAPÄTOVÉHO OKRUHU VSBAĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1639P1639PORUCHA NAPÄTOVÉHO OKRUHU VSBBĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1641P1641ODMA VÝSTUP 1 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1642P1642ODMA VÝSTUP 2 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1643P1643ODMA VÝSTUP 3 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1644P1644ODMA VÝSTUP 4 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1645P1645ODMA VÝSTUP 5 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1646P1646ODMA VÝSTUP 6 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1647P1647ODMA VÝSTUP 7 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1651P1651ODMB VÝSTUP 1 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1652P1652ODMB VÝSTUP 2 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1653P1653ODMB VÝSTUP 3 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1654P1654ODMB VÝSTUP 4 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1655P1655ODMB VÝSTUP 5 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1656P1656ODMB VÝSTUP 6 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1657P1657ODMB VÝSTUP 7 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1661P1661ODMC VÝSTUP 1 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1662P1662ODMC VÝSTUP 2 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1663P1663ODMC VÝSTUP 3 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1664P1664ODMC VÝSTUP 4 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1665P1665ODMC VÝSTUP 5 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1666P1666ODMC VÝSTUP 6 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1667P1667ODMC VÝSTUP 7 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1671P1671ODMD VÝSTUP 1 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1672P1672ODMD VÝSTUP 2 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1673P1673ODMD VÝSTUP 3 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1674P1674ODMD VÝSTUP 4 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1675P1675ODMD VÝSTUP 5 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1676P1676ODMD VÝSTUP 6 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1677P1677ODMD VÝSTUP 7 PORUCHA OBVODUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1801P1801VYBERTE PORUCHU VÝKONU PORUCHY (HMD)Prepínač prevádzkového režimu je chybný
P1810P1810PORUCHA POTRUBÍ PSSPotrubie „PSS“ je chybné
P1811P1811MAXIMÁLNY ADAPT & DLHÝ POSUN (HMD)Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1812P1812TRANS (HMD) HORKÝPrevodovka je prehriata
P1814P1814PREVÁDZAČ MOMENTU NAD STRESOMSpojka preťažená (nárazové zaťaženie)
P1860P1860TCC PWM SOLENOIDOVÝ OBVOD (HMD)Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1864P1864TCC SOLENOIDOVÝ OBVOD (HMD)Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1870P1870PODPORA KOMPONENTOV PRENOSU (HMD)Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
P1871P1871POMER ZARIADENIA NEDefinovanýTransfer nie je definovaný
P1886P1886PORUCHA 3 AŽ 2 SOLENOIDOVÝCH OBVODOVElektromagnetický obvod radenia z 3. na 2. prevodový stupeň je chybný
P1889P18893. SPÍNAČ SPOJKY TLAČOVÝ SPÍNAČ (HMD)Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0100B0100PORUCHA OKRUHU VZDUCHU VODIČAPoruchový obvod airbagu vodiča
B0101B0101ROZSAH OKRUHU VODIČA / VOZIDLA / PERFSignál obvodu airbagu zhasne kvôli pridaniu. rozsah
B0102B0102OKRUH VODIČSKÉHO VZDUCHOVÉHO TAŠKY NÍZKY VSTUPSignál obvodu airbagu je vždy nízky
B0103B0103OBVOD VODIČSKÉHO VZDUCHOVÉHO VAKU VYSOKÝ VSTUPSignál obvodu airbagu je vždy vysoký
B0105B0105PORUCHA OBVODU CESTUJÚCICH VZDUCHOVÝCH TAŠIEKPoruchový obvod airbagu spolujazdca
B0106B0106DOSAH OBVODU CESTUJÚCEHO VZDUCHOVEJ TAŠKY / PERFSignál obvodu airbagu zhasne kvôli pridaniu. rozsah
B0107B0107OBVOD CESTUJÚCICH VZDUCHOVÝCH TAŠIEK NÍZKY VSTUPSignál obvodu airbagu je vždy nízky
B0108B0108OBVOD CESTUJÚCEHO VZDUCHOVEJ TAŠKY VYSOKÝ VSTUPSignál obvodu airbagu je vždy vysoký
B0110B0110PORUCHA OKRUHU AIRBAGU NA STRANE DRVRReťaz nafukovacieho bočného vankúša bez. vodič vadný
B0111B0111ROZSAH OKRUHU / PERFSignál obvodu airbagu zhasne kvôli pridaniu. rozsah
B0112B0112OKRUH VZDUCHOVEJ TAŠKY NA STRANE DRVR S NÍZKYM VSTUPOMSignál obvodu airbagu je vždy nízky
B0113B0113OKRUH VZDUCHOVÝCH TAŠIEK DRVR, VYSOKÝ VSTUPSignál obvodu airbagu je vždy vysoký
B0115B0115PORUCHA OKRUHU VZDUCHOVÝCH BAGOV PSNGRReťaz nafukovacieho bočného vankúša bez. cestujúci je chybný
B0116B0116ROZSAH OKRUHU / PERFSignál obvodu airbagu zhasne kvôli pridaniu. rozsah
B0117B0117OBVOD PSNGR-BOČNEJ VZDUCHOVEJ TAŠKY NÍZKY VSTUPSignál obvodu airbagu je vždy nízky
B0118B0118OBVOD PSNGR-BOČNÉHO VZDUCHOVÉHO VAKU VYSOKÝ VSTUPSignál obvodu airbagu je vždy vysoký
B0120B0120SEATBELT # 1 SW PO. PORUCHA OKRUHUZápadka bezpečnostného pásu č. 1 je chybná
B0121B0121SEATBELT # 1 SW PO. ROZSAH OKRUHU / VÝKONZápadka bezpečnostného pásu č. 1 je pomalá
B0122B0122SEATBELT # 1 SW PO. OBVOD NÍZKY VSTUPZápadka bezpečnostného pásu č. 1 má nízky vstup
B0123B0123SEATBELT # 1 SW PO. OBVOD VYSOKÝ VSTUPZápadka bezpečnostného pásu # 1 má vysoký vchod
B0125B0125SEATBELT # 2 SW PO. PORUCHA OKRUHUZápadka bezpečnostného pásu č. 2 je chybná
B0126B0126SEATBELT # 2 SW PO. ROZSAH OKRUHU / VÝKONZápadka bezpečnostného pásu č. 2 je pomalá
B0127B0127SEATBELT # 2 SW PO. OBVOD NÍZKY VSTUPZápadka bezpečnostného pásu č. 2 má nízky vstup
B0128B0128SEATBELT # 2 SW PO. OBVOD VYSOKÝ VSTUPZápadka bezpečnostného pásu # 2 má vysoký vchod
B0130B0130BEZPEČNOSŤ BEZPEČNOSTNÉHO OKRUHU SEDADLA # 1Napínací mechanizmus bezpečnostného pásu č. 1 je chybný
B0131B0131BEZPEČNOSTNÝ PÁS SEDADLA # 1Napínač bezpečnostného pásu č. 1 je pomalý
B0132B0132BEZPEČNOSTNÝ OKRUH SEDADLA č. 1, NÍZKY VSTUPNapínač bezpečnostných pásov č. 1 má nízky vstup
B0133B0133BEZPEČNOSTNÝ PÁS SEDADLA 1, VYSOKÝ VSTUPNapínač bezpečnostných pásov č. 1 má vysoký vchod
B0135B0135BEZPEČNOSŤ BEZPEČNOSTNÉHO OKRUHU SEDADLA # 2Napínací mechanizmus bezpečnostného pásu č. 2 je chybný
B0136B0136BEZPEČNOSTNÝ PÁS SEDADLA # 2Napínač bezpečnostného pásu č. 2 je pomalý
B0137B0137BEZPEČNOSTNÝ OKRUH SEDADLA č. 2, NÍZKY VSTUPNapínač bezpečnostných pásov č. 2 má nízky vstup
B0138B0138BEZPEČNOSTNÝ PÁS SEDADLA 2, VYSOKÝ VSTUPNapínač bezpečnostných pásov č. 2 má vysoký vchod
B0300B0300CHYBA VENTILÁTORA # 1 PORUCHA OKRUHUOkruh chladiaceho ventilátora č.1 nefunguje
B0301B0301ROZSAH OKRUHU / PERFObvod chladiaceho ventilátora č. 1 beží pomaly
B0302B0302OBVOD CHLADIACEJ VENTILÁTORA # 1 NÍZKY VSTUPOkruh č. 1 chladiaceho ventilátora má nízky signál
B0303B0303VYSOKÝ VSTUP OBVODU CHLADIACEJ VENTILY # 1Okruh č. 1 chladiaceho ventilátora má vysoký signál
B0305B0305CHYBA VENTILÁTORA # 2 PORUCHA OKRUHUOkruh chladiaceho ventilátora č.2 nefunguje
B0306B0306ROZSAH OKRUHU / PERFObvod chladiaceho ventilátora č. 2 beží pomaly
B0307B0307OBVOD CHLADIACEJ VENTILÁTORA # 2 NÍZKY VSTUPOkruh č. 2 chladiaceho ventilátora má nízky signál
B0308B0308VYSOKÝ VSTUP OBVODU CHLADIACEJ VENTILY # 2Okruh č. 2 chladiaceho ventilátora má vysoký signál
B0310B0310PORUCHA SPOJKOVÉHO OKRUHU SPOJKYObvod aktivácie klimatizácie je chybný
B0311B0311ROZSAH OKRUHU SPOJKY / PERFObvod aktivácie klimatizácie je pomalý
B0312B0312OKRUH SPOJKY A / C NÍZKY VSTUPObvod aktivácie klimatizácie má slabý signál
B0313B0313OKRUH SPOJKY A / C VYSOKÝ VSTUPObvod aktivácie klimatizácie má vysoký signál
B0315B0315PORUCHA OKRUHU TLAKU A / C TLAKU 1Obvod kompresora klimatizácie č. 1 je chybný
B0316B0316TLAK V A / C TLAKU 1 OKRUHU / VÝKONOkruh 1 kompresora klimatizácie pracuje pomaly
B0317B0317OKRUH TLAKU A / C TLAK Č. 1 NÍZKY VSTUPObvod kompresora klimatizácie # 1 má nízky signál
B0318B0318OBVOD TLAK Č. 1 VYSOKÝ VSTUPObvod kompresora klimatizácie # 1 má vysoký signál
B0320B0320PORUCHA OKRUHU TLAKU A / C TLAKU 2Obvod kompresora klimatizácie č. 2 je chybný
B0321B0321TLAK V A / C TLAKU 2 OKRUHU / VÝKONOkruh 2 kompresora klimatizácie pracuje pomaly
B0322B0322OKRUH TLAKU A / C TLAK Č. 2 NÍZKY VSTUPObvod kompresora klimatizácie # 2 má nízky signál
B0323B0323OBVOD TLAK Č. 2 VYSOKÝ VSTUPObvod kompresora klimatizácie # 2 má vysoký signál
B0325B0325PORUCHA OKRUHU TLAČIDLA REF (SIG)Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0326B0326OKRUH OBVODU / PERFĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0327B0327OKRUH TLAČIDLA REF. (SIG) NÍZKY VSTUPĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0328B0328OKRUH TLAČIDLA REF (SIG) VYSOKÝ VSTUPĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0330B0330PORUCHA OKRUHU TEPLOTY VZDUCHUObvod snímača teploty vonkajšieho vzduchu je chybný
B0331B0331ROZSAH OKRUHU PERFObvod snímača teploty je pomalý
B0332B0332OKRUH VONKAJŠEJ TEPLOTY VZDUCHU NÍZKY VSTUPObvod teplotného snímača má nízky signál
B0333B0333VENKOVÝ OKRUH TEPLOTY VYSOKÝ VSTUPObvod teplotného snímača má vysoký signál
B0335B0335ZRUŠENIE OBVODU SNÍMAČ Č. 1 VO VZDUCHOVEJ TEPLOTEPorucha obvodu č. 1 interného snímača teploty vzduchu.
B0336B0336ROZSAH OKRUHU / PERFObvod č. 1 teplotného snímača beží pomaly
B0337B0337OBVOD SNÍMAČA TEPLOTY VZDUCHU # 1 NÍZKY VSTUPObvod č. 1 teplotného snímača má nízky signál
B0338B0338VO VZDUCHOVEJ TEPLOTE OBVOD SENS # 1 VYSOKÝ VSTUPObvod č. 1 teplotného snímača má vysoký signál
B0340B0340ZRUŠENIE OBVODU SNÍMAČ Č. 2 VO VZDUCHOVEJ TEPLOTEPorucha obvodu č. 2 interného snímača teploty vzduchu.
B0341B0341ROZSAH OKRUHU / PERFObvod č. 2 teplotného snímača beží pomaly
B0342B0342OBVOD SNÍMAČA TEPLOTY VZDUCHU # 2 NÍZKY VSTUPObvod č. 2 teplotného snímača má nízky signál
B0343B0343VO VZDUCHOVEJ TEPLOTE OBVOD SENS # 2 VYSOKÝ VSTUPObvod č. 2 teplotného snímača má vysoký signál
B0345B0345PORUCHA OBVODU SOLÁRNEHO SNÍMAČA 1Obvod svetelného senzora (solárne panely) č. 1 je chybný.
B0346B0346SNÍMAČ SOLÁRNEHO ZAŤAŽENIA 1 ROZSAH OKRUHU / PERFOkruh č. 1 svetelného senzora beží pomaly
B0347B0347SNÍMAČ SOLÁRNEHO ZAŤAŽENIA 1 OKRUH NÍZKY VSTUPObvod svetelného snímača č. 1 má slabý signál
B0348B0348SNÍMAČ SOLÁRNEHO ZAŤAŽENIA 1 OKRUH VYSOKÝ VSTUPObvod svetelného snímača č. 1 má vysoký signál
B0350B0350PORUCHA OBVODU SOLÁRNEHO SNÍMAČA 2Obvod svetelného senzora (solárne panely) č. 2 je chybný.
B0351B0351SNÍMAČ SOLÁRNEHO ZAŤAŽENIA 2 ROZSAH OKRUHU / PERFOkruh č. 2 svetelného senzora beží pomaly
B0352B0352SNÍMAČ SOLÁRNEHO ZAŤAŽENIA 2 OKRUH NÍZKY VSTUPObvod svetelného snímača č. 2 má slabý signál
B0353B0353SNÍMAČ SOLÁRNEHO ZAŤAŽENIA 2 OKRUH VYSOKÝ VSTUPObvod svetelného snímača č. 2 má vysoký signál
B0355B0355PORUCHA OKRUHU RÝCHLOSTI OBVODU MTR # 1Obvod regulácie otáčok ventilátora č. 1 je chybný
B0356B0356RÝCHLOSŤ OKRUHU / VÝKON RÝCHLOSTI OKRUHU MTR # 1Riadiaci obvod ventilátora č. 1 beží pomaly
B0357B0357RYCHLÝ OKRUH MTR # 1 RÝCHLY OBVOD NÍZKY VSTUPRiadiaci obvod ventilátora # 1 má slabý signál
B0358B0358RÝCHLY OKRUH MTR # 1, VYSOKÝ VSTUPRiadiaci obvod ventilátora č. 1 má vysoký signál
B0360B0360PORUCHA VÝKONU SIEŤOVÉHO OKRUHU MTR # 1Napájací obvod ventilátora # 1 je chybný
B0361B0361ROZSAH VÝKONU / PERFNapájací obvod ventilátora # 1 presahuje rámec pridania. rozsah
B0362B0362SIEŤOVÝ OBVOD MTR # 1 NÍZKY VSTUPNapájací obvod ventilátora # 1 má slabý signál
B0363B0363NAPÁJACÍ OKRUH MTR # 1 VYSOKÝ VSTUPNapájací obvod ventilátora č. 1 má vysoký signál
B0365B0365CHYBA FUNKCIE OBVODU MTR # 1 GNDUzemňovací obvod ventilátora č. 1 je chybný
B0366B0366ROZSAH OKRUHU VEDENIA MTR # 1 GND / VÝKONUzemňovací obvod ventilátora č. 1 nie je pridaný. rozsah
B0367B0367OBVODNÍK MTR # 1 GND OBVOD NÍZKY VSTUPUzemňovací obvod ventilátora č. 1 má nízky signál
B0368B0368VENTILÁTOR MTR # 1 GND OKRUH VYSOKÝ VSTUPUzemňovací obvod ventilátora č. 1 má vysoký signál
B0370B0370CHYBA SNÍMAČA VYSOKEJ BOČNEJ TEPLOTY A / CVadný snímač najvyššej teploty klimatizácie
B0371B0371ROZSAH SNÍMAČA VYSOKEJ BOČNEJ TEPLOTY / PERFSignál teplotného snímača je mimo rozsahu
B0372B0372SNÍMAČ VYSOKEJ BOČNEJ TEPLOTY A / C NÍZKY VSTUPSignál snímača teploty je nízky
B0373B0373SENZOR VYSOKEJ BOČNEJ TEPLOTY VYSOKÝ VSTUPSignál snímača teploty je vysoký
B0375B0375PORUCHA FUNKCIE SNÍMAČA TEPLOTY VSTUPU VZDUCHU A / CSnímač teploty na vstupe do odvzdušňovacieho otvoru. klimatizácia chybný
B0376B0376ROZSAH SNÍMAČA TEPLOTY VSTUPU A PALIVA / PERFSignál teplotného snímača je mimo rozsahu
B0377B0377SNÍMAČ TEPLOTY VSTUPU A / C EVAPU NÍZKY VSTUPSignál snímača teploty je nízky
B0378B0378VYSOKÝ VSTUP SNÍMAČA TEPLOTY PRÍSTUPU K VODE A / CSignál snímača teploty je vysoký
B0380B0380PODTLAK V CHLADNIČKE A / CTlak chladiva klimatizácie je nedostatočný
B0381B0381PRETLAK CHLADIČA A / CTlak chladiva klimatizácie je nadmerný
B0400B0400REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 1 ROZMRAZOVACIA PORUCHAOvládanie. rozmrazovač # 1 je chybný
B0401B0401REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 1 ROZMRAZOVACIA ROZSAH / VÝKONOvládanie. rozmrazovač č. 1 beží pomaly
B0402B0402REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 1 ROZMRAZUJTE NÍZKY VSTUPOvládanie. rozmrazovač č.1 má slabý signál
B0403B0403REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 1 ROZMRAZUJTE VYSOKÝ VSTUPOvládanie. rozmrazovač č.1 má vysoký signál
B0405B0405PORUCHA KONTROLY PRIETOKU VZDUCHU # 2Ovládanie. prietok vzduchu v ohrievači č. 2 je chybný
B0406B0406REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 2 ROZSAH / VÝKON ohrievačaOvládanie. ohrievač č. 2 beží pomaly
B0407B0407OVLÁDAČ PRIETOKU VZDUCHU # 2 NÍZKÝ VSTUPOvládanie. ohrievač # 2 má slabý signál
B0408B0408OVLÁDAČ PRIETOKU VZDUCHU # 2 VYSOKÝ VSTUPOvládanie. ohrievač # 2 má vysoký signál
B0410B0410KONTROLA PRIETOKU VZDUCHU # 3 ZLYHANIE CHYBOvládanie. prietok vzduchu v mixéri č. 3 je chybný
B0411B0411REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 3 ROZMEROVACÍ ROZMER / PERFOvládanie. mixér č.3 beží pomaly
B0412B0412REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 3 BLEND MALÝ VSTUPOvládanie. mixér č. 3 má slabý signál
B0413B0413RIADENIE PRIETOKU VZDUCHU # 3 VYSOKÝ VSTUPOvládanie. mixér č. 3 má vysoký signál
B0415B0415KONTROLA PRIETOKU VZDUCHU # 4 PORUCHA VENTILUOvládanie. prietok vetracieho vzduchu č. 4 je chybný
B0416B0416REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 4 VETRACÍ ROZSAH / VÝKONOvládanie. ventilácia číslo 4 funguje pomaly
B0417B0417OVLÁDANIE PRIETOKU VZDUCHU # 4 VENTIL NÍZKY VSTUPOvládanie. ventilácia číslo 4 má slabý signál
B0418B0418REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 4 VENTIL VYSOKÝ VSTUPOvládanie. ventilácia číslo 4 má vysoký signál
B0420B0420KONTROLA PRIETOKU VZDUCHU # PORUCHA AC / COvládanie. prúdenie klimatizácie č. 5 je chybné
B0421B0421REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # DOSAH A / C VÝKONU A / COvládanie. klimatizácia č.5 funguje pomaly
B0422B0422OVLÁDANIE PRIETOKU VZDUCHU # 5 NÍZKÝ VSTUP AC / COvládanie. klimatizácia číslo 5 má slabý signál
B0423B0423OVLÁDANIE PRIETOKU VZDUCHU # 5 VYSOKÝ VSTUPOvládanie. klimatizácia číslo 5 má vysoký signál
B0425B0425REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 6 RECIRKČNÁ PORUCHAOvládanie. recirkulácia prúdu vzduchu č. 6 je chybná
B0426B0426REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 6 RECIRCOVÝ ROZSAH / VÝKONOvládanie. recirkulácia # 6 je pomalá
B0427B0427REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 6 RECIRC NÍZKY VSTUPOvládanie. recirkulácia číslo 6 má slabý signál
B0428B0428REGULÁCIA PRIETOKU VZDUCHU # 6 RECIRC VYSOKÝ VSTUPOvládanie. recirkulácia číslo 6 má vysoký signál
B0430B0430PORUCHA ZADNÉHO ROZMRAZOVACIEHO OKRUHUObvod odmrazovania zadného okna je chybný
B0431B0431ROZSAH ZADNÉHO ROZMRAZOVANIA / OBVODUObvod zadného rozmrazovača je pomalý
B0432B0432ZADNÝ ROZMRAZOVACÍ OKRUH NÍZKY VSTUPObvod zadného rozmrazovača je nízky
B0433B0433ZADNÝ ROZMRAZOVACÍ OKRUH VYSOKÝ VSTUPObvod zadného rozmrazovača je vysoký
B0435B0435PORUCHA AUTOMATICKEJ ZÁVADYObvod žiadosti o aktiváciu klimatizácie je chybný
B0436B0436A / C ŽIADOSŤ OBVODU / PERFObvod požiadavky na zapnutie klimatizácie beží pomaly
B0437B0437A / C ŽIADAJTE O OKRUH NÍZKY VSTUPObvod požiadavky na zapnutie klimatizácie má nízky signál
B0438B0438A / C ŽIADAJTE OKRUH VYSOKÝ VSTUPObvod žiadosti o aktiváciu klimatizácie
B0440B0440PORUCHA SPÄTNEJ SPÄTNEJ VIAZANIA RIADIACEJ HLAVY #Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0441B0441ROZSAH SPÄTNEJ ZÁVÄZKY / VÝKONNOSTI RIADIACEJ HLAVY # 1Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0442B0442KONTROLA HLAVY # 1 SPÄTNÁ VÄZBA NÍZKY VSTUPĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0443B0443RIADIACA HLAVA # 1 SPÄTNÁ VÄZBA VYSOKÝ VSTUPĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0445B0445PORUCHA SPÄTNEJ SPÄTNEJ VIAZANIA RIADIACEJ HLAVY #Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0446B0446ROZSAH SPÄTNEJ ZÁVÄZKY / VÝKONNOSTI RIADIACEJ HLAVY # 2Ľutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0447B0447KONTROLA HLAVY # 2 SPÄTNÁ VÄZBA NÍZKY VSTUPĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0448B0448RIADIACA HLAVA # 2 SPÄTNÁ VÄZBA VYSOKÝ VSTUPĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
B0500B0500PORUCHA OBVODU SIGNÁLU ZRUŠENÁObvod smerových svetiel vpravo je chybný
B0501B0501ROZSAH OBVODU PRAVÉHO SIGNÁLU / VÝKONObvod smerových svetiel vpravo je pomalý
B0502B0502OBVOD PRAVÉHO SIGNÁLU NÍZKY VSTUPPravý obvod smerových svetiel má nízky signál
B0503B0503OBVOD PRAVÉHO SIGNÁLU VYSOKÝ VSTUPObvod pravých smerových svetiel má vysoký signál
B0505B0505PORUCHA SIGNÁLOVÉHO OBVODU ĽAVChybný obvod smerových svetiel vľavo
B0506B0506ROZSAH OBVODU SIGNÁLU ĽAVÉHO SVETLA / VÝKONObvod smerových svetiel vľavo je pomalý
B0507B0507ĽAVÝ OTOČNÝ SIGNÁLNY OBVOD NÍZKY VSTUPSignál obvodu odbočenia vľavo, slabý signál
B0508B0508VNÚTORNÝ OBVOD SIGNÁLNEHO OBVODU VYSOKÝ VSTUPVysoký signál obvodu smerových svetiel vľavo
B0510B0510PORUCHA OBVODU SVETLOMETOVObvod svetiel svetlometu je chybný
B0511B0511RIADENIE OKRUHOV SVETLOMETOV / PERFObvod indikátora svetlometov beží pomaly
B0512B0512OKRUHY SVETLOMETOV OBVOD NÍZKY VSTUPObvod indikátora svetlometov má slabý signál
B0513B0513UKAZOVATELE SVETLOMETOV OBVOD VYSOKÝ VSTUPObvod indikátora svetlometov má vysoký signál
B0515B0515PORUCHA OBVODU RÝCHLOMERUPoruchový obvod tachometra
B0516B0516ROZSAH OBVODU RÝCHLOMERU / VÝKONOkruh rýchlomera beží pomaly
B0517B0517OBVOD RÝCHLOMETRA NÍZKY VSTUPObvod tachometra má slabý signál
B0518B0518OBVOD RÝCHLOMETRA VYSOKÝ VSTUPObvod tachometra má vysoký signál
B0520B0520PORUCHA OBVODU TACHOMETRAChybný obvod tachometra
B0521B0521ROZSAH OBVODU TACHOMETRA / VÝKONObvod tachometra beží pomaly
B0522B0522OBVOD TACHOMETRA NÍZKY VSTUPObvod tachometra má slabý signál
B0523B0523TACHOMETEROVÝ OBVOD VYSOKÝ VSTUPObvod tachometra má vysoký signál
B0525B0525TEPLOTY URČUJÚ PORUCHU OBVODUPoruchový obvod teplomera
B0526B0526ROZMER TEPLOTY ROZSAH OKRUHU / PERFObvod teplomera je pomalý
B0527B0527TEPLOTY MERAJÚ OBVOD NÍZKY VSTUPObvod teplomera je nízky
B0528B0528TEPLOTY MERAJÚ OBVOD VYSOKÝ VSTUPObvod teplomera má vysoký signál
B0530B0530PORUCHA OBEHU OBJEMU PALIVAChybný obvod palivomeru
B0531B0531ROZSAH OBVODU OBJEMU PALIVA / PERFObvod palivomeru beží pomaly
B0532B0532OKRUH OBJEMU PALIVA NÍZKY VSTUPObvod merača hladiny paliva má slabý signál
B0533B0533OBVOD OBJEMU PALIVA VYSOKÝ VSTUPObvod merača hladiny paliva má vysoký signál
B0535B0535PORUCHA MERADLA TURBO / SUPER BOOSTIndikátor turbo / super boostu je chybný
B0536B0536ROZSAH TURBO / SUPER BOOST GAUGE / PERFUkazovateľ Turbo / Super Boost beží pomaly
B0537B0537TURBO / SUPER BOOST GAUGE NÍZKY VSTUPUkazovateľ Turbo / Super Boost je nízky
B0538B0538TURBO / SUPER BOOST Gauge VYSOKÝ VSTUPUkazovateľ Turbo / Super Boost má vysoký signál
B0540B0540PORUCHA INDIKÁTORA BEZPEČNOSTNÉHO PÁSUIndikátor blokovania bezpečnostného pásu je chybný
B0541B0541ROZSAH UKAZOVATEĽA FASTEN SEATBELT / PERFIndikátor zapnutia bezpečnostného pásu je pomalý
B0542B0542FASTEN INDIKÁTOR BEZPEČNÉHO PÁSU NÍZKY VSTUPIndikátor západky bezpečnostného pásu je nízky
B0543B0543FASTEN INDIKÁTOR BEZPEČNÉHO PÁSU VYSOKÝ VSTUPIndikátor zapnutia bezpečnostného pásu je vysoký. signál
B0545B0545PORUCHOU INDIKÁTORA AJAR # 1Kontrolka pootvorených dverí č. 1 je chybná
B0546B0546PODĽA ROZSAHU UKAZOVATEĽA / PERFIndikátor 1 pootvorených dverí funguje pomaly
B0547B0547INDIKÁTOR DVERÍ AJAR # 1 NÍZKY VSTUPIndikátor pootvorených dverí # 1 má slabý signál
B0548B0548INDIKÁTOR DVERÍ AJAR # 1 VYSOKÝ VSTUPIndikátor pootvorených dverí # 1 má vysoký signál
B0550B0550PORUCHOU INDIKÁTORA AJAR # 2Kontrolka pootvorených dverí č. 2 je chybná
B0551B0551PODĽA ROZSAHU UKAZOVATEĽA / PERFIndikátor 2 pootvorených dverí funguje pomaly
B0552B0552INDIKÁTOR DVERÍ AJAR # 2 NÍZKY VSTUPIndikátor pootvorených dverí # 2 má slabý signál
B0553B0553INDIKÁTOR DVERÍ AJAR # 2 VYSOKÝ VSTUPIndikátor pootvorených dverí # 2 má vysoký signál
B0555B0555PORUCHA OBVODU BRZDOVÉHO INDIKÁTORAChybný obvod brzdových svetiel
B0556B0556ROZSAH OBVODU BRZDOVÉHO UKAZOVATEĽA / VÝKONObvod brzdových svetiel beží pomaly
B0557B0557OBVOD BRZDOVÉHO INDIKÁTORA NÍZKY VSTUPNízky obvod brzdového indikátora
B0558B0558OBVOD BRZDOVÉHO UKAZOVATEĽA VYSOKÝ VSTUPVysoký obvod ukazovateľa brzdy
B0560B0560PORUCHA OKRUHU VZDUCHOVÉHO SVETLA # 1Reťaz žiarovky vzduchového vankúša č. 1 je chybná
B0561B0561ŽIAROVKA AIRBAGU # 1 OBVOD OBVODU / VÝKON# 1 Obvod žiarovky airbagu beží pomaly
B0562B0562ŽIAROVKA AIRBAGU č. 1 NÍZKY VSTUPObvod žiarovky airbagu č. 1 je nízky
B0563B0563OBVOD SVETLOMETU BATÉRIE # 1 VYSOKÝ VSTUPObvod žiarovky airbagu č. 1 má vysoký signál
B0565B0565BEZPEČNOSŤ FUNKCIE FORMY INFO INFOInformačný reťazec tajných možností je chybný
B0566B0566BEZPEČNOSŤ V OBLASTI INFORMAČNÉHO OKRUHU / PERFInformačný reťazec tajných možností je pomalý
B0567B0567BEZPEČNÝ OP INFO OBVOD NÍZKY VSTUPReťazec informačných reťazcov s tajnými možnosťami je nízky
B0568B0568BEZPEČNOSTNÝ OP INFO OBVOD VYSOKÝ VSTUPReťazec informácií o tajných možnostiach je vysoký
B0600B0600CHYBA KONFIGENCIE MOŽNOSTÍKonfigurácia možností je nesprávna
B0601B0601MAM RESETResetujte snímač „KAM“.
B0602B0602PORUCHA OSC WATCHDOG COPAlternátor, ktorý riadi systém „WATCHDOG“ je chybný
B0603B0603CHYBA PÍSANIA EEPROMChyba zápisu do pamäte iba na čítanie (ROM)
B0604B0604CHYBA KALIBRÁCIE EEPROMChyba kalibračnej ROM
B0605B0605CHYBA KONTROLNÉHO SÚČTU EEPROMChyba kontrolného súčtu ROM
B0606B0606PORUCHA RAMPamäť s náhodným prístupom je chybná
B0607B0607VNÚTORNÁ CHYBAVnútorná chyba
B0608B0608CHYBA INICIALIZÁCIEChyba inicializácie
B0800B0800PORUCHA OKRUHU VÝKONU ZARIADENIA # 1Napájací obvod č. 1 je chybný
B0801B0801ROZSAH OBVODU / VÝKON ZARIADENIA NA VÝKON ZARIADENIA # 1Signál napájacieho obvodu č. 1 je mimo rozsahu
B0802B0802OBVOD SIEŤOVÉHO VÝKONU # 1 NÍZKY VSTUPSignál obvodu napájacieho zdroja č. 1 je vždy nízky
B0803B0803ZARIADENIE VÝKON ZARIADENIA # 1 VYSOKÝ VSTUPSignál obvodu napájacieho zdroja č. 1 je vždy vysoký
B0805B0805PORUCHA OKRUHU VÝKONU ZARIADENIA # 2Napájací obvod č. 2 je chybný
B0806B0806ROZSAH OBVODU / VÝKON ZARIADENIA NA VÝKON ZARIADENIA # 2Signál napájacieho obvodu č. 2 je mimo rozsahu
B0807B0807OBVOD SIEŤOVÉHO VÝKONU # 2 NÍZKY VSTUPSignál obvodu napájacieho zdroja č. 2 je vždy nízky
B0808B0808ZARIADENIE VÝKON ZARIADENIA # 2 VYSOKÝ VSTUPSignál obvodu napájacieho zdroja č. 2 je vždy vysoký
B0810B0810PORUCHA OKRUHU VÝKONU ZARIADENIA # 3Napájací obvod č. 3 je chybný
B0811B0811ROZSAH OBVODU / VÝKON ZARIADENIA NA VÝKON ZARIADENIA # 3Signál napájacieho obvodu č. 3 je mimo rozsahu
B0812B0812OBVOD SIEŤOVÉHO VÝKONU # 3 NÍZKY VSTUPSignál obvodu napájacieho zdroja č. 3 je vždy nízky
B0813B0813ZARIADENIE VÝKON ZARIADENIA # 3 VYSOKÝ VSTUPSignál obvodu napájacieho zdroja č. 3 je vždy vysoký
B0815B0815PORUCHA OKRUHU ZARIADENIA # 1 ZARIADENIAUzemňovací obvod zariadení č. 1 je chybný
B0816B0816ROZSAH OBVODU / PERFSignál pozemného obvodu č. 1 je mimo dosahu
B0817B0817OBVOD ZARIADENIA # 1 NÍZKY VSTUPSignál uzemňovacieho obvodu č. 1 je vždy nízky
B0818B0818OBVOD ZARIADENIA # 1 VYSOKÝ VSTUPSignál uzemňovacieho obvodu č. 1 je vždy vysoký
B0820B0820PORUCHA OKRUHU ZARIADENIA # 2 ZARIADENIAUzemňovací obvod zariadení č. 2 je chybný
B0821B0821ROZSAH OBVODU / PERFSignál pozemného obvodu č. 2 je mimo dosahu
B0822B0822OBVOD ZARIADENIA # 2 NÍZKY VSTUPSignál uzemňovacieho obvodu č. 2 je vždy nízky
B0823B0823OBVOD ZARIADENIA # 2 VYSOKÝ VSTUPSignál uzemňovacieho obvodu č. 2 je vždy vysoký
B0825B0825PORUCHA OKRUHU ZARIADENIA # 3 ZARIADENIAUzemňovací obvod zariadení č. 3 je chybný
B0826B0826ROZSAH OBVODU / PERFSignál pozemného obvodu č. 3 je mimo dosahu
B0827B0827OBVOD ZARIADENIA # 3 NÍZKY VSTUPSignál uzemňovacieho obvodu č. 3 je vždy nízky
B0828B0828OBVOD ZARIADENIA # 3 VYSOKÝ VSTUPSignál uzemňovacieho obvodu č. 3 je vždy vysoký
B0830B0830ZÁLOHA 0 ZRUŠENIE OBVODUPoruchový obvod zapaľovania 0
B0831B0831ROZSAH OBVODU 0 / PERFZapaľovací obvod 0 beží pomaly
B0832B0832ZAPÁLENIE 0 OKRUH NÍZKY VSTUPNízky obvod zapaľovania 0
B0833B0833ZAPALOVACÍ OBVOD 0 VYSOKÝ VSTUPZapaľovací obvod 0, vysoký
B0835B0835ZÁLOHA 1 ZRUŠENIE OBVODUPoruchový obvod zapaľovania 1
B0836B0836ROZSAH OBVODU 1 / PERFZapaľovací obvod 1 beží pomaly
B0837B0837ZAPÁLENIE 1 OKRUH NÍZKY VSTUPNízky obvod zapaľovania 1
B0838B0838ZAPALOVACÍ OBVOD 1 VYSOKÝ VSTUPZapaľovací obvod 1, vysoký
B0840B0840ZÁLOHA 3 ZRUŠENIE OBVODUPoruchový obvod zapaľovania 3
B0841B0841ROZSAH OBVODU 3 / PERFZapaľovací obvod 3 beží pomaly
B0842B0842ZAPÁLENIE 3 OKRUH NÍZKY VSTUPNízky obvod zapaľovania 3
B0843B0843VYSOKÝ OKRUH ZAPALOVANIA 3Zapaľovací obvod 3, vysoký
B0845B0845VSTUPNÉ ZARIADENIE PORUCHA OBVODU REF5 V napájací zdroj chybný
B0846B0846ZARIADENIE OBVODU 5 V REFSignál 5-voltového napájacieho zdroja je mimo rozsahu
B0847B0847ZARIADENIE 5 V REF. OBVOD NÍZKY VSTUPSignál 5-voltového napájacieho zdroja je vždy nízky
B0848B0848ZARIADENIE 5 V REF. OBVOD VYSOKÝ VSTUPSignál 5-voltového napájacieho zdroja je vždy vysoký
B0850B0850(ČISTÁ) PORUCHA OBVODU BATÉRIE(Vyčistiť) Obvod batérie je chybný
B0851B0851(ČISTÝ) DOSAH OBVODU BATÉRIE / PERF(Vyčistiť) Obvod batérie nefunguje dobre
B0852B0852(ČISTÝ) OBVOD BATÉRIE NÍZKY VSTUP(Vyčistiť) Obvod batérie je slabý
B0853B0853(ČISTÝ) OBVOD BATÉRIE VYSOKÝ VSTUP(Vyčistiť) Obvod batérie je vysoký
B0855B0855(ZNEČISTENÁ) PORUCHA OBVODU BATÉRIE(Špinavé) Obvod batérie je chybný
B0856B0856ROZSAH OBVODU / PERF(Špinavé) Obvod batérie nefunguje dobre
B0857B0857(ZNEČISTENÝ) OBVOD BATÉRIE NÍZKY VSTUP(Špinavý) Obvod batérie je vybitý
B0858B0858(ZNEČISTENÝ) OBVOD BATÉRIE VYSOKÝ VSTUP(Špinavý) Obvod batérie je vysoký
B0860B0860NAPÄTIE SYSTÉMU VYSOKÉSystém napája vysoké napätie
B0856B0856NÍZKE NAPÄTIE SYSTÉMUNízke napätie systému
C0200C0200PORUCHA ČIDLA RF KOLESA SPD SENSObvod snímača otáčok pravého predného kolesa je chybný
C0201C0201ROZSAH OBVODU / PERFObvod snímača pravého predného kolesa nefunguje dobre
C0202C0202RF KOLESO SPD SENS CIRCUIT NÍZKY VSTUPObvod snímača pravého predného kolesa je vždy nízky
C0203C0203RF KOLESO SPD SENS CIRCUIT VYSOKÝ VSTUPObvod snímača pravého predného kolesa je vždy vysoký. úrovni
C0205C0205PORUCHA OBVODU SNÍMAČA LF KOLESA SENSObvod snímača otáčok ľavého predného kolesa je chybný
C0206C0206ROZSAH OKRUHU / PERFObvod snímača ľavého predného kolesa nefunguje dobre
C0207C0207OKRUH LF KOLESA SNÍMA NÍZKY VSTUPObvod snímača ľavého predného kolesa je vždy nízky
C0208C0208OKRUH LF KOLESA SNÍMA VYSOKÝ VSTUPObvod snímača ľavého predného kolesa je vždy vysoký. úrovni
C0210C0210PORUCHA OKIEN RR SPEED SENSObvod snímača otáčok pravého zadného kolesa je chybný
C0211C0211RR KOLESO SPD SENS CIRCUIT Range / PERFObvod snímača pravého zadného kolesa nefunguje dobre
C0212C0212RR KOLESO SPD SENS CIRCUIT NÍZKY VSTUPObvod snímača pravého zadného kolesa je vždy nízky
C0213C0213RR KOLESO SPD SENS CIRCUIT VYSOKÝ VSTUPObvod snímača pravého zadného kolesa je vždy vysoký. úrovni
C0215C0215PORUCHA OKIEN LR KOLESA SENSObvod snímača otáčok ľavého zadného kolesa je chybný
C0216C0216ROZSAH OKRUHU / PERFObvod snímača ľavého zadného kolesa nefunguje dobre
C0217C0217LR KOLESO SPD SENS CIRCUIT NÍZKY VSTUPObvod snímača ľavého zadného kolesa je vždy nízky
C0218C0218LR KOLESO SPD SNÍMA OKRUH VYSOKÝ VSTUPObvod snímača ľavého zadného kolesa je vždy vysoký. úrovni
C0220C0220ZRUŠENIE OBVODU SPD SENS ZADNÉ KOLESOChybný obvod snímača rýchlosti zadného kolesa
C0221C0221ROZSAH OKRUHU / PERFObvod snímača zadného kolesa nefunguje dobre
C0222C0222ZADNÉ KOLESO SPD SENS CIRCUIT NÍZKY VSTUPObvod snímača zadného kolesa je vždy nízky
C0223C0223ZADNÉ KOLESO SPD SENS CIRCUIT VYSOKÝ VSTUPObvod snímača zadného kolesa je vždy vysoký. úrovni
C0225C0225CHYBA FREKVENCIE KOLESA SPD SENSFrekvencia snímača rýchlosti kolies je nesprávna
C0226C0226PORUCHA OBVODU RF ABS SOL / MTR # 1Elektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. za. vadné koleso
C0227C0227RF ABS SOL / MTR # 1 OKRUHOVÝ ROZSAH / VÝKONElektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. za. kolesá otrok. pomaly
C0228C0228RF ABS SOL / MTR # 1 OBVOD NÍZKY VSTUPElektromagnetický okruh / priv. Pravé trans-koleso ABS č. 1 na nízkej úrovni
C0229C0229RF ABS SOL / MTR # 1 OBVOD VYSOKÝ VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 1 pravé na vysoké kolesá. úrovni
C0231C0231PORUCHA OBVODU RF ABS SOL / MTR # 2Elektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. za. vadné koleso
C0232C0232RF ABS SOL / MTR # 2 OKRUHOVÝ ROZSAH / VÝKONElektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. za. kolesá otrok. pomaly
C0233C0233RF ABS SOL / MTR # 2 OBVOD NÍZKY VSTUPElektromagnetický okruh / priv. Pravé trans-koleso ABS č. 2 na nízkej úrovni
C0234C0234RF ABS SOL / MTR # 2 OBVOD VYSOKÝ VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 2 pravé na vysoké kolesá. úrovni
C0236C0236PORUCHA OBVODU LF ABS SOL / MTR # 1Elektromagnetický okruh / priv. ABS lev č. za. vadné koleso
C0237C0237ROZSAH OKRUHU / VÝKON LF ABS SOL / MTR # 1Elektromagnetický okruh / priv. ABS lev č. za. kolesá otrok. pomaly
C0238C0238OBVOD LF ABS SOL / MTR # 1 NÍZKY VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 1 ľavé predné koleso na nízkej úrovni
C0239C0239OBVOD LF ABS SOL / MTR # 1 VYSOKÝ VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 1 na vysokom ľavom prednom kolese. úrovni
C0241C0241PORUCHA OBVODU LF ABS SOL / MTR # 2Elektromagnetický okruh / priv. ABS lev č. za. vadné koleso
C0242C0242ROZSAH OKRUHU / VÝKON LF ABS SOL / MTR # 2Elektromagnetický okruh / priv. ABS lev č. za. kolesá otrok. pomaly
C0243C0243OBVOD LF ABS SOL / MTR # 2 NÍZKY VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 2 ľavé predné koleso na nízkej úrovni
C0244C0244OBVOD LF ABS SOL / MTR # 2 VYSOKÝ VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 2 na vysokom ľavom prednom kolese. úrovni
C0246C0246RR ABS PORUCHA SOL / MTR # 1 OKRUHUElektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. späť. vadné koleso
C0247C0247RR ABS SOL / MTR # 1 OKRUHOVÝ ROZSAH / VÝKONElektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. späť. kolesá otrok. pomaly
C0248C0248RR ABS SOL / MTR # 1 OBVOD NÍZKY VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 1 pravé zadné koleso na nízkej úrovni
C0249C0249RR ABS SOL / MTR # 1 OBVOD VYSOKÝ VSTUPElektromagnetický okruh / priv. Pravé zadné koleso č. 1 na výšku. úrovni
C0251C0251RR ABS PORUCHA SOL / MTR # 2 OKRUHUElektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. späť. vadné koleso
C0252C0252RR ABS SOL / MTR # 2 OKRUHOVÝ ROZSAH / VÝKONElektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. späť. kolesá otrok. pomaly
C0253C0253RR ABS SOL / MTR # 2 OBVOD NÍZKY VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 2 pravé zadné koleso na nízkej úrovni
C0254C0254RR ABS SOL / MTR # 2 OBVOD VYSOKÝ VSTUPElektromagnetický okruh / priv. Č. 2 ABS vpravo. kolesá na výšku. úrovni
C0256C0256PORUCHA OBVODU LR ABS SOL / MTR # 1Elektromagnetický okruh / priv. ABS lev č. späť. vadné koleso
C0257C0257ROZSAH OKRUHU / VÝKON LR ABS SOL / MTR # 1Elektromagnetický okruh / priv. ABS lev č. späť. kolesá otrok. pomaly
C0258C0258OBVOD LR ABS SOL / MTR # 1 NÍZKY VSTUPElektromagnetický okruh / priv. Ľavé zadné koleso ABS č. 1 na nízkej úrovni
C0259C0259OBVOD LR ABS SOL / MTR # 1 VYSOKÝ VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 1 na vysokom ľavom zadnom kolese. úrovni
C0261C0261RR ABS PORUCHA SOL / MTR # 2 OKRUHUElektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. späť. vadné koleso
C0262C0262RR ABS SOL / MTR # 2 OKRUHOVÝ ROZSAH / VÝKONElektromagnetický okruh / priv. Práva ABS č. späť. kolesá otrok. pomaly
C0263C0263RR ABS SOL / MTR # 2 OBVOD NÍZKY VSTUPElektromagnetický okruh / priv. ABS č. 2 pravé zadné koleso na nízkej úrovni
C0264C0264RR ABS SOL / MTR # 2 OBVOD VYSOKÝ VSTUPElektromagnetický okruh / priv. Č. 2 ABS vpravo. kolesá na výšku. úrovni
C0266C0266PORUCHA OKRUHU MOTOROVÉHO ČERPADLAObvod motora čerpadla je chybný
C0267C0267ROZSAH OKRUHU MOTORA ČERPADLA / VÝKONObvod motora čerpadla nepracuje správne
C0268C0268OKRUH MOTORA ČERPADLA NÍZKY VSTUPObvod motora čerpadla je vždy nízky
C0269C0269OKRUH MOTOROVÉHO ČERPADLA VYSOKÝ VSTUPObvod motora čerpadla
C0271C0271PORUCHA OKRUHU RELÉOVÉHO MOTORA ČERPADLAPoruchový obvod relé motora čerpadla
C0272C0272ROZSAH OKRUHU / PERFObvod relé motora čerpadla nepracuje správne
C0273C0273OBVOD RELÉOVÉHO RELÉ ČERPADLA MALÝ VSTUPObvod relé motora čerpadla je vždy nízky
C0274C0274OBVOD RELÉOVÉHO ČERPADLA MOTORA VYSOKÝ VSTUPObvod relé motora čerpadla je vždy vysoký
C0276C0276PORUCHA RELÉOVÉHO RELÉU VENTILUPoruchový obvod reléového ventilu
C0277C0277ROZSAH OBVODU RELÉOVÉHO VENTILU / VÝKONObvod relé ventilu nefunguje správne
C0278C0278OBVOD RELÉOVÉHO VENTILU NÍZKY VSTUPObvod relé ventilu je vždy nízky
C0279C0279OBVOD RELÉOVÉHO VENTILU VYSOKÝ VSTUPObvod relé ventilu je vždy vysoký
C0300C0300PORUCHA OBVODU RF TCS SOUMTR # 1Solenoid/Priv obvod #1 „TCS“ má pravdu. za. koleso je chybné
C0301C0301RF TCS SOL / MTR # 1 OBVOD RANGE / PERFSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ má pravdu. za. kolesá fungujú. pomaly
C0302C0302RF TCS SOL / MTR # 1 OBVOD NÍZKY VSTUPSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ pravé predné koleso nízke
C0303C0303RF TCS SOUMTR # 1 OBVOD VYSOKÝ VSTUPSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ pravé predné koleso vysoké úrovni
C0305C0305PORUCHA OBVODU RF TCS SOUMTR # 2Solenoid/Priv obvod #2 „TCS“ má pravdu. za. koleso je chybné
C0306C0306RF TCS SOL / MTR # 2 OBVOD RANGE / PERFSolenoid/Priv obvod #2 „TCS“ má pravdu. za. kolesá fungujú. pomaly
C0307C0307RF TCS SOL / MTR # 2 OBVOD NÍZKY VSTUPSolenoid/Priv obvod #2 „TCS“ pravé predné koleso nízke
C0308C0308RF TCS SOL / MTR # 2 OBVOD VYSOKÝ VSTUPSolenoid/Priv obvod #2 „TCS“ pravé predné koleso vysoké úrovni
C0310C0310PORUCHA OBVODU LF TCS SOL / MTR # 1Solenoid/Priv obvod Zostáva #1 „TCS“. za. koleso je chybné
C0311C0311ROZSAH OKRUHU / VÝKON LF TCS SOL / MTR # 1Solenoid/Priv obvod Zostáva #1 „TCS“. za. kolesá fungujú. pomaly
C0312C0312OBVOD LF TCS SOL / MTR # 1 NÍZKY VSTUPSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ ľavé predné koleso nízke
C0313C0313OBVOD LF TCS SOL / MTR # 1 VYSOKÝ VSTUPSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ ľavé predné koleso vysoké úrovni
C0315C0315PORUCHA OBVODU LF TCS SOL / MTR # 2Solenoid/Priv obvod Zostáva #2 „TCS“. za. koleso je chybné
C0316C0316ROZSAH OKRUHU / VÝKON LF TCS SOL / MTR # 2Solenoid/Priv obvod Zostáva #2 „TCS“. za. kolesá fungujú. pomaly
C0317C0317OBVOD LF TCS SOL / MTR # 2 NÍZKY VSTUPSolenoid/Priv obvod #2 „TCS“ ľavé predné koleso nízke
C0318C0318OBVOD LF TCS SOL / MTR # 2 VYSOKÝ VSTUPSolenoid/Priv obvod #2 „TCS“ ľavé predné koleso vysoké úrovni
C0320C0320PORUCHA OBVODU RR TCS SOL / MTR # 1Solenoid/Priv obvod #1 „TCS“ má pravdu. zadok koleso je chybné
C0321C0321RR TCS SOL / MTR # 1 OKRUHOVÝ ROZSAH / VÝKONSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ má pravdu. zadok kolesá fungujú. pomaly
C0322C0322RR TCS SOL / MTR # 1 OBVOD NÍZKY VSTUPSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ pravé zadné koleso nízke
C0323C0323RR TCS SOL / MTR # 1 OBVOD VYSOKÝ VSTUPSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ pravé zadné koleso vysoké úrovni
C0325C0325PORUCHA OBVODU RR TCS SOL / MTR # 2Solenoid/Priv obvod #2 „TCS“ má pravdu. zadok koleso je chybné
C0326C0326RR TCS SOL / MTR # 2 OKRUHOVÝ ROZSAH / VÝKONSolenoid/Priv obvod #2 „TCS“ má pravdu. zadok kolesá fungujú. pomaly
C0327C0327RR TCS SOL / MTR # 2 OBVOD NÍZKY VSTUPSolenoid/Priv obvod #2 „TCS“ pravé zadné koleso nízke
C0328C0328RR TCS SOL / MTR # 2 OBVOD VYSOKÝ VSTUPSolenoid/Priv obvod č.2 „TCS“ vpravo vzadu kolesá vysoké. úrovni
C0330C0330PORUCHA OBVODU LR TCS SOL / MTR # 1Solenoid/Priv obvod Zostáva #1 „TCS“. zadok koleso je chybné
C0331C0331ROZSAH OKRUHU / VÝKON LR TCS SOL / MTR # 1Solenoid/Priv obvod Zostáva #1 „TCS“. zadok kolesá fungujú. pomaly
C0332C0332OBVOD LR TCS SOL / MTR # 1 NÍZKY VSTUPSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ ľavé zadné koleso nízke
C0333C0333OBVOD LR TCS SOL / MTR # 1 VYSOKÝ VSTUPSolenoid/Priv obvod #1 „TCS“ ľavé zadné koleso vysoké úrovni
C0335C0335PORUCHA OBVODU RR TCS SOL / MTR # 2Solenoid/Priv obvod #2 „TCS“ má pravdu. zadok koleso je chybné
C0336C0336RR TCS SOL / MTR # 2 OKRUHOVÝ ROZSAH / VÝKONSolenoid/Priv obvod #2 „TCS“ má pravdu. zadok kolesá fungujú. pomaly
C0337C0337RR TCS SOL / MTR # 2 OBVOD NÍZKY VSTUPSolenoid/Priv obvod #2 „TCS“ pravé zadné koleso nízke
C0338C0338OKRUH RR TCS SOUMTR # 2 VYSOKÝ VSTUPSolenoid/Priv obvod č.2 „TCS“ vpravo vzadu kolesá vysoké. úrovni
C0340C0340BRZDY ABS / TCS SW. PORUCHA OKRUHUObvod radenia „ABS“/“TCS“ je chybný
C0341C0341BRZDY ABS / TCS SW. ROZSAH OKRUHU / VÝKONObvod radenia „ABS“/“TCS“ je pomalý
C0342C0342BRZDY ABS / TCS SW. OBVOD NÍZKY VSTUPNízky obvod spínača „ABS“/“TCS“.
C0343C0343BRZDY ABS / TCS SW. OBVOD VYSOKÝ VSTUPVysoký obvod radenia „ABS“/“TCS“.
C0345C0345PORUCHA OKRUHU KAPALINY NÍZKEJ BRZDYObvod snímača nízkej brzdovej kvapaliny je chybný
C0346C0346ROZSAH OBVODU NÍZKEJ BRZDOVEJ TEKUTINY / PERFObvod snímača hladiny brzdovej kvapaliny nefunguje správne
C0347C0347NÍZKY BRZDOVÝ OBVOD TEKUTINY NÍZKY VSTUPNízky obvod snímača hladiny brzdovej kvapaliny
C0348C0348NÍZKY BRZDOVÝ OKRUH TEKUTINY VYSOKÝ VSTUPVysoký obvod snímača hladiny brzdovej kvapaliny
C0350C0350ZÁVADA OKRUHU ZADNÉHO SOL / MTR # 1Obvod zadného solenoidu / akčného člena je chybný
C0351C0351ROZSAH OKRUHU / PERFObvod zadného solenoidu / aktivátora # 1 nefunguje správne
C0352C0352ZADNÝ SOL / MTR # 1 OBVOD NÍZKY VSTUPNízky obvod zadného solenoidu / akčného člena # 1
C0353C0353ZADNÝ SOL / MTR # 1 OKRUH VYSOKÝ VSTUPObvod solenoidu / aktuátora č. 1 je vysoký
C0355C0355REDUKCIA PLYNU ZRUŠIŤ PORUCHU MTRObvod motora pohonu škrtiacej klapky je chybný
C0356C0356ROZSAH PERFORMA ZRUŠIŤ OBVOD MTR / PERFObvod motora pohonu škrtiacej klapky nefunguje správne
C0357C0357RIADENIE RIADENIA PLYNU MTR OBVOD NÍZKY VSTUPNízky obvod motora ovládača škrtiacej klapky
C0358C0358RIADENIE RIADENIA PLYNU MTR VYSOKÝ VSTUPObvod motora ovládača škrtiacej klapky je vysoký
C0360C0360PORUCHA OKRUHU TLAKU V SYSTÉMEObvod systémov na meranie tlaku je chybný
C0361C0361ROZSAH / VÝKON OKRUHU TLAKU SYSTÉMUObvod systémov na meranie tlaku nefunguje správne
C0362C0362OKRUH TLAKU SYSTÉMU NÍZKY VSTUPNízkoúrovňové systémy na meranie tlaku
C0363C0363OKRUH TLAKU SYSTÉMU VYSOKÝ VSTUPObvod systémov na meranie vysokého tlaku
C0365C0365PORUCHA OBVODU ZRÝCHLENÉHO ACCELEROMTRUObvod obvodu merača bočnej akcelerácie je chybný
C0366C0366ROZSAH OBVODU ACCELEROMTRU / PERFObvod ukazovateľa priečneho zrýchlenia nefunguje správne
C0367C0367OBVODNÝ ACCELEROMTROVÝ OBVOD NÍZKY VSTUPNízky obvod merača laterálnej akcelerácie
C0368C0368OBVODNÝ ACCELEROMTROVÝ OBVOD VYSOKÝ VSTUPObvod merača priečneho zrýchlenia na vysokej úrovni
C0370C0370PORUCHA OKRUHU YAW RATEObvod snímača stability je chybný
C0371C0371ROZSAH OBVODU / PERFObvod snímača stability nefunguje správne
C0372C0372OKRUH YAW RÝCHLOSTI NÍZKY VSTUPNízky obvod snímača stability
C0373C0373OKRUH YAW RATE VYSOKÝ VSTUPObvod snímača stability je vysoký
C0500C0500KROKOVÁ PORUCHA SOLENOIDOVÝCH OBVODOVElektromagnetický (solenoidový) obvod je chybný
C0501C0501ROZSAH / VÝKON ROZSAHU SOLENOIDOVÝCH OBVODOVObvod solenoidu zaťahovania nefunguje správne
C0502C0502KROK SOLENOIDOVÉHO OKRUHU NÍZKY VSTUPNízky obvod solenoidu zaťahovania
C0503C0503KROK VO VYSOKOM VSTUPE ELEKTRONICKÉHO OKRUHUVysoko zatiahnite obvod solenoidu
C0505C0505KONTROLA PORUCHY SNÍMAČA POLOHYĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
C0506C0506ROZSAH SNÍMAČA POLOHY / PERFĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
C0507C0507SNÍMAČ POLOHY NÍZKEHO VSTUPUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
C0508C0508VYSOKÝ VSTUP SNÍMAČA POLOHYĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
C0510C0510PORUCHA FUNKCIE SENZORA ZMENY RÝCHLOSTI ZMENYĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
C0511C0511ROZSAH SNÍMAČA RÝCHLOSTI ZMENY A PERFĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
C0512C0512SNÍMAČ KROKOVEJ ZMENY RÝCHLOSTI NÍZKY VSTUPĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
C0513C0513SNÍMAČ RÝCHLOSTI ZMENY VYSOKÉHO VSTUPUĽutujeme, zatiaľ nie je k dispozícii žiadny preklad
C0700C0700PORUCHA SOLENOIDOVÉHO OKRUHU LFObvod solenoidu ľavej prednej brzdy je poškodený
C0701C0701ROZSAH ELEKTRONICKÝCH OBVODOV LF / PERFObvod solenoidu ľavej prednej brzdy nefunguje správne
C0702C0702LF SOLENOIDOVÝ OBVOD NÍZKY VSTUPNízky obvod solenoidu ľavého predného sedadla
C0703C0703VYSOKÝ VSTUP ELEKTRONICKÉHO OKRUHU LFVysoký obvod ľavého predného solenoidu
C0705C0705PORUCHA RF SOLENOIDOVÝCH OBVODOVPravý predný elektromagnetický obvod je chybný
C0706C0706ROZSAH VYSOKOTLAKÝCH RÁDIOVÝCH OBVODOV / PERFPravý predný solenoidový obvod nefunguje správne
C0707C0707RF SOLENOIDOVÝ OBVOD NÍZKY VSTUPPravý predný elektromagnetický obvod je nízky
C0708C0708RF SOLENOIDOVÝ OBVOD VYSOKÝ VSTUPPravý predný solenoidový obvod je vysoký
C0710C0710PORUCHA ELEKTRONICKÉHO OBVODU LRObvod solenoidu ľavej zadnej brzdy je poškodený
C0711C0711ROZSAH ELEKTRONICKÝCH OBVODOV LR / VÝKONObvod solenoidu ľavej zadnej brzdy nefunguje správne
C0712C0712LR SOLENOIDOVÝ OBVOD NÍZKY VSTUPNízky obvod solenoidu vľavo vzadu
C0713C0713LR SOLENOIDOVÝ OBVOD VYSOKÝ VSTUPVysoký obvod ľavého zadného solenoidu
C0715C0715Porucha solenoidového obvodu RRPravý zadný solenoidový obvod je chybný
C0716C0716ROZSAH ELEKTRONICKÉHO OBVODU RR / VÝKONPravý zadný solenoidový obvod nefunguje správne
C0717C0717RR ELEKTROMAGNETICKÝ OBVOD NÍZKY VSTUPPravý zadný solenoidový obvod je nízky
C0718C0718RR SOLENOIDOVÝ OBVOD VYSOKÝ VSTUPPravý zadný solenoidový obvod je vysoký
C0720C0720PORUCHA OKRUHU LF ACCELEROMTRObvod ľavého predného akcelerometra je chybný
C0721C0721ROZSAH OKRUHU / VÝKON LF ACCELEROMTRObvod ľavého predného akcelerometra nefunguje správne
C0722C0722OBVOD LEL ACCELEROMTR NÍZKY VSTUPNízky obvod ľavého predného akcelerometra
C0723C0723OBVOD LF ACCELEROMTR VYSOKÝ VSTUPObvod ľavého predného akcelerometra je vysoký
C0725C0725PORUCHA OBVODU RF ACCELEROMTRObvod pravého predného akcelerometra je chybný
C0726C0726ROZSAH OBVODU RF / ACCELEROMTR / PERFPravý predný obvod akcelerometra nefunguje správne
C0727C0727RF ACCELEROMTR OBVOD NÍZKY VSTUPPravý predný obvod akcelerometra je nízky
C0728C0728RF ACCELEROMTR OBVOD VYSOKÝ VSTUPPravý predný obvod akcelerometra je vysoký
C0730C0730PORUCHA OBVODU LR ACCELEROMTRObvod ľavého zadného akcelerometra je chybný
C0731C0731ROZSAH OKRUHU / VÝKON LR ACCELEROMTRObvod ľavého zadného akcelerometra nefunguje správne
C0732C0732OBVOD LR ACCELEROMTR NÍZKY VSTUPNízky obvod ľavého zadného akcelerometra
C0733C0733OBVOD LR ACCELEROMTR VYSOKÝ VSTUPObvod ľavého zadného akcelerometra je vysoký
C0735C0735PORUCHA OKRUHU ACCELEROMTRObvod pravého zadného akcelerometra je chybný
C0736C0736ROZSAH OKRUHU ACCELEROMTR / VÝKONObvod pravého zadného akcelerometra nefunguje správne
C0737C0737RR ACCELEROMTR OBVOD NÍZKY VSTUPPravý zadný obvod akcelerometra je nízky
C0738C0738RR ACCELEROMTR OBVOD VYSOKÝ VSTUPPravý zadný obvod akcelerometra je vysoký
C0740C0740PORUCHA OBVODU SNÍMAČA POLOHYObvod snímača polohy vľavo predný je poškodený
C0741C0741ROZSAH OKRUHU SNÍMAČA POLOHY / PERFObvod snímača polohy ľavého predného sedadla nefunguje správne
C0742C0742OKRUH SNÍMAČA POLOHY NÍZKEHO NÍZKEHO VSTUPUNízky obvod snímača polohy vľavo predný
C0743C0743OBVOD SNÍMAČA POLOHY NÍZKEHO VYSOKÉHO VSTUPUObvod snímača polohy vľavo predný vysoký
C0745C0745PORUCHA OBVODU SNÍMAČA POLOHYObvod snímača polohy pravý predný je poškodený
C0746C0746ROZSAH OBVODU RF SNÍMAČA / PERFObvod snímača polohy pravý predný nepracuje správne
C0747C0747OBVOD RF SNÍMAČA POLOHY NÍZKY VSTUPObvod snímača polohy vpravo predný, nízky
C0748C0748VYSOKÝ VSTUP OKRUH SNÍMAČA POLOHY RFObvod snímača polohy vpravo predný, vysoký
C0750C0750PORUCHA OBVODU SNÍMAČA POLOHY LRObvod snímača polohy vzadu vľavo je chybný
C0751C0751ROZSAH OKRUHU SNÍMAČA POLOHY / PERFObvod snímača polohy vzadu vľavo nefunguje správne
C0752C0752OKRUH SNÍMAČA POLOHY LR NÍZKY VSTUPNízky obvod snímača polohy vzadu vľavo
C0753C0753OKRUH SNÍMAČA POLOHY LR VYSOKÝ VSTUPObvod snímača polohy vzadu vľavo je vysoký
C0755C0755PORUCHA OKRUHU SNÍMAČA POLOHYObvod snímača polohy vpravo vzadu je poškodený
C0756C0756ROZSAH OKRUHU SNÍMAČA POLOHY / VÝKONObvod snímača polohy vzadu vpravo nefunguje správne
C0757C0757OKRUH SNÍMAČA POLOHY RR NÍZKY VSTUPObvod snímača polohy vzadu vpravo, nízky
C0758C0758OKRUH SNÍMAČA POLOHY VYSOKÝ VSTUPObvod snímača polohy vzadu vpravo, vysoký
Dekódovanie všetkých chybových kódov vozidla

Dekódovanie OBD2 kódov – Video

Vysvetlenie konektora OBD II a chybových kódov

31 комментарий

 • Vyacheslav

  Zdravím vás. Nemôžem nájsť dešifrovanie chyby P3B86. Vydanie ECM 1183-1411020-02 VAZ 2114 2011, E-Gas. Prosím, pomôžte mi s dešifrovaním, vopred ďakujem.

 • TurboRacing

  Dobrý deň, ste si istí, že chybový kód je správny? Aké diagnostické zariadenie ukázalo túto chybu?
  Na tretej pozícii kódu je písmeno, toto je niečo nové)

 • rexli

  tiež nie je uvedený chybový kód P0481 - Obvod riadenia ventilátora 2

 • Gennady

  Ahoj. chybové kódy P 1801 a P1805. Karnevalové auto Kia. ak som prišiel na prvý (aj keď som nechápal, čo to je), tak tam druhá chyba nie je. ako byť

 • TurboRacing

  P1801 – porucha transpordéra smartra č P1805 – chyba stavu ECU
  Chyby štandardného imobilizéra.
  Možné riešenia: výmena kľúča za náhradný, opakované chyby - výmena antény imobilizéra.

 • Dmitry

  Ahoj. Mám chybový kód Opel Astra P1428, taký neexistuje. Pomôžte mi pochopiť, čo to znamená.

 • Vasily

  P1428 Otvorený v elektrickom okruhu dodatočného spaľovania výfukových plynov mini senzora (MAF)

 • Alyosha

  ale ako sa dajú prečítať ukazovatele rýchlosti a počet otáčok z OBD2

 • Ilya

  Pomôžte mi zistiť, aké sú chyby. Auto TOYOTA ALTEZZA 3S-GE AT pri čítaní chýb pomocou OBDII. Len som tu nenašiel tieto chyby a tiež to, ako ich dekódovať. B30C0 a P00E7

 • Román

  C0600, Lexus rx330
  Porucha obvodu RF akcelerometra

  Nie je jasné, o čo ide, nie je to na zozname

 • Sergei

  Dnes na Sorento 2005, po výmene trysiek, sa dostali von 2 chyby:
  p0172 (Bohatá zmes) Ale ten druhý nenájdem nikde C3200.
  Aká je táto chyba? Zdá sa, že listom to súvisí s pružením, ale číslami s palivovým systémom ...

 • Alexander

  Pozdravujem! Kód chyby C0100 - aké možnosti. Signalizačné zariadenie bliká pri pohybe viac ako 3000 otáčok spaľovacieho motora.

 • Kosťa

  dobré popoludnie, povedzte mi, prosím
  fiat ducato 2013 2.3 jtd
  Kód P1564, nemôžem nájsť dešifrovanie

 • Alexagndr

  Ahoj! Výkričník v trojuholníku sa niekedy rozsvieti, objaví sa chyba abs c1004, ale nikde nenájdem, o akú chybu ide. existuje bortovik multitronics

 • Román

  Dobrý deň, prosím, povedzte mi, auto Chevrolet Aveo t 250 motor 1.5 8 cl ráno auto zle naštartuje a zastaví sa druhý štart je už normálny, skontroloval som chybové hlásenie OBD P1626 je možné snímač vymeniť alebo čo by mohlo byť? Vopred ďakujem!

 • Irene

  Ahoj auto Ford Focus 3 nafta 2.0, zobrazuje chybu 9A14_11, nerozumiem čo to je ????

Pridať komentár

×