P0996 Porucha obvodu snímača tlaku/spínača 'F'
Chybové kódy OBD2

P0996 Porucha obvodu snímača tlaku/spínača 'F'

Obsah

P0996 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Porucha obvodu snímača/spínača tlaku prevodovej kvapaliny „F“.

Čo znamená chybový kód P0996?

Chybový kód P0996 označuje problémy s riadiacim systémom prevodovky vozidla. Presnejšie povedané, P0996 je spojený so solenoidom riadenia tlaku spojky meniča krútiaceho momentu „E“. Menič krútiaceho momentu je súčasťou automatickej prevodovky a je zodpovedný za prenos krútiaceho momentu z motora na prevodovku.

Keď sa objaví kód P0996, môže to znamenať rôzne problémy, ako sú problémy so samotným elektromagnetom „E“, elektrické problémy s riadiacim obvodom alebo problémy s tlakom meniča krútiaceho momentu.

Na presné určenie príčiny poruchy a jej odstránenie sa odporúča kontaktovať profesionálneho mechanika alebo autoservis. Môžu vykonať dodatočnú diagnostiku, použiť špecializované nástroje a určiť potrebné opravy pre vaše konkrétne vozidlo.

Možné príčiny

Chybový kód P0996 označuje problémy so solenoidom meniča krútiaceho momentu „E“. Medzi možné príčiny tohto kódu patria:

 1. Porucha elektromagnetu „E“: Samotný solenoid môže byť poškodený alebo chybný. To môže zahŕňať elektrické alebo mechanické problémy solenoidom.
 2. Problémy s elektrickým obvodom: Problémy v elektrickom obvode pripájajúcom riadiaci modul motora (ECM) k elektromagnetu „E“ môžu spôsobiť zobrazenie kódu P0996. Môže to byť spôsobené prerušením, skratom alebo inými elektrickými poruchami.
 3. Problémy s tlakom meniča krútiaceho momentu: Nízky alebo vysoký tlak meniča krútiaceho momentu môže tiež spôsobiť zobrazenie kódu P0996. Môže to byť spôsobené problémami v hydraulickom systéme prevodovky.
 4. Poruchy v hydraulickom prevodovom systéme: Problémy s inými komponentmi hydraulického systému, ako sú ventily alebo čerpadlá, môžu narušiť správnu činnosť elektromagnetu „E“ a spôsobiť kód P0996.
 5. Poruchy vo vnútri prevodovky: Problémy s inými komponentmi prevodovky, ako sú spojkové mechanizmy alebo ložiská, môžu tiež spôsobiť zobrazenie tohto kódu.

Ak chcete presne určiť príčinu kódu P0996, odporúčame vám kontaktovať profesionálny autoservis. Technici budú môcť vykonávať podrobnejšiu diagnostiku, používať špecializované nástroje a určiť potrebné nápravné opatrenia pre vaše konkrétne vozidlo.

Aké sú príznaky chybového kódu? P0996?

Príznaky chybového kódu P0996 sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho problému s riadiacim systémom prevodovky a od toho, ako ovplyvňuje výkon vozidla. Tu sú niektoré možné príznaky:

 1. Problémy s radením: Pomalé alebo hrubé radenie môže nastať v dôsledku chybného elektromagnetu „E“ alebo iných komponentov prevodovky.
 2. Nesprávne prepnutie režimu: Automatická prevodovka môže mať problémy s radením, čo môže spôsobiť zmeny jazdných vlastností.
 3. Nezvyčajné zvuky alebo vibrácie: Problémy s prevodovkou môžu byť sprevádzané nezvyčajnými zvukmi alebo vibráciami počas prevádzky vozidla.
 4. Porucha blokovania meniča krútiaceho momentu: Ak solenoid „E“ nefunguje správne, môže to spôsobiť poruchu blokovania meniča krútiaceho momentu, čo môže ovplyvniť spotrebu paliva.
 5. Kontrolka motora: Keď sa objaví kód P0996, systém riadenia motora môže rozsvietiť kontrolku Check Engine na prístrojovej doske.

Ak máte podozrenie na problémy s prevodovkou, najmä ak sú prítomné tieto príznaky alebo ak svieti kontrolka motora, odporúča sa, aby ste ju zaniesli do profesionálneho autoservisu, aby diagnostikovali a odstránili problém.

Ako diagnostikovať poruchový kód P0996?

Diagnostika chybového kódu P0996 si vyžaduje špecifické zručnosti a špecializované nástroje. Tu je všeobecný akčný plán pre diagnostiku:

 1. Skenovanie kódov chýb: Na čítanie chybových kódov v systéme riadenia motora použite skener auta. Ak je prítomný kód P0996, môže to byť prvý indikátor problémov so solenoidom meniča krútiaceho momentu „E“.
 2. Kontrola aktuálnych údajov parametrov: Skener môže tiež poskytnúť prístup k aktuálnym údajom o parametroch, ako je teplota prevodovky, tlak oleja a ďalšie parametre. Analýza týchto údajov môže pomôcť identifikovať problém.
 3. Kontrola elektrických spojení: Starostlivo skontrolujte elektrické pripojenia spojené so solenoidom „E“. Otváranie, skrat alebo zlé kontakty môžu spôsobiť problémy.
 4. Meranie odporu solenoidu „E“: Odstráňte solenoid „E“ a zmerajte jeho odpor pomocou multimetra. Odpor musí byť v rámci špecifikácií výrobcu. Ak odpor nie je v prijateľných medziach, solenoid môže byť chybný.
 5. Kontrola tlaku v meniči krútiaceho momentu: Na meranie tlaku meniča krútiaceho momentu použite tlakový snímač. Nízky alebo vysoký tlak môže naznačovať problémy s hydraulickým systémom prevodovky.
 6. Dodatočné testy prenosu: Vykonajte dodatočné testy funkčnosti ostatných komponentov prevodovky, ako sú ventily, čerpadlá a spojkové mechanizmy.
 7. Konzultácia s odborníkom: Ak nemáte skúsenosti s diagnostikou a opravou áut, odporúča sa obrátiť sa na odborný autoservis. Majú potrebné zručnosti a vybavenie na presnejšiu diagnostiku.

Je potrebné mať na pamäti, že diagnostika prevodovky vyžaduje skúsenosti a chyby môžu viesť k nesprávnym záverom.

Diagnostické chyby

Pri diagnostikovaní chybového kódu P0996 sa môžu vyskytnúť rôzne chyby a je dôležité vyhnúť sa bežným spôsobom nesprávnej interpretácie údajov. Tu je niekoľko bežných chýb:

 1. Ignorovanie údajov o aktuálnych parametroch: Niektorí mechanici sa môžu sústrediť iba na chybové kódy bez toho, aby venovali pozornosť aktuálnym údajom parametrov. Tieto údaje však môžu poskytnúť cenné informácie o výkone prenosu.
 2. Nedostatočná kontrola elektrických spojení: Elektrické pripojenia, vrátane konektorov a vodičov, môžu spôsobiť problémy. Nedôsledná kontrola elektrických komponentov môže viesť k vynechaniu dôležitých detailov.
 3. Nesprávna interpretácia odporu solenoidu: Meranie odporu solenoidu „E“ sa musí vykonať pomocou správnych postupov a nastavení multimetra. Nesprávne meranie môže viesť k nesprávnym záverom.
 4. Nedostatočná diagnostika hydraulického systému: Problémy s hydraulickým tlakom prevodovky môžu byť príčinou kódu P0996. Nedostatočná kontrola hydraulického systému môže mať za následok prehliadnutie tohto dôležitého aspektu diagnostiky.
 5. Zanedbanie ostatných komponentov prevodovky: Prevodovka je zložitý systém a problémy môžu ovplyvňovať iné komponenty okrem elektromagnetu „E“. Nedostatočná kontrola ostatných prvkov môže viesť k vynechaniu ďalších problémov.

Pre presnejšiu diagnostiku a zabránenie chybám sa odporúča používať spoľahlivé nástroje, dodržiavať postupy výrobcu vozidla a v prípade potreby sa obrátiť na skúseného automechanika.

Aký závažný je chybový kód? P0996?

Chybový kód P0996 označuje problémy so solenoidom meniča krútiaceho momentu „E“ v riadiacom systéme prevodovky vozidla. Závažnosť tohto kódu závisí od povahy problému a vplyvu na prevádzku prenosu. Tu je niekoľko aspektov, ktoré treba zvážiť:

 1. Problémy s radením: Nefunkčný solenoid „E“ môže mať za následok pomalé alebo nepravidelné radenie, čo môže ovplyvniť výkon vozidla.
 2. Možné poškodenie prevodovky: Pokračovanie v jazde s vozidlom s problémom s prevodovkou môže spôsobiť ďalšie opotrebovanie a poškodenie, najmä ak sa problém neodstráni okamžite.
 3. Účinnosť paliva: Problémy s prevodovkou môžu ovplyvniť palivovú účinnosť, čo má za následok zvýšenú spotrebu paliva.
 4. Obmedzenie funkčnosti prenosu: Chybný solenoid „E“ môže spôsobiť obmedzené funkcie prevodovky, čo ovplyvní celkový výkon vozidla.
 5. Riziko dodatočného poškodenia: Ak sa problém neodstráni, môže to spôsobiť vážnejšie poškodenie iných komponentov prevodovky.

Vzhľadom na vyššie uvedené faktory by sa kód P0996 mal brať vážne a odporúča sa čo najskôr vykonať diagnostiku a opravu. Pre presnú diagnostiku a riešenie problémov je dôležité kontaktovať odborníkov v autoservise. Včasným zásahom môžete predísť ďalším škodám a ušetriť vám náklady na opravy.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P0996?

Vyriešenie chybového kódu P0996 vyžaduje diagnostiku a opravu konkrétnej príčiny, ktorá kód spôsobila. Tu sú niektoré možné opatrenia na opravu:

 1. Výmena solenoidu „E“: Ak je solenoid meniča krútiaceho momentu „E“ chybný, bude pravdepodobne potrebné ho vymeniť. Ide o odstránenie starého solenoidu a inštaláciu nového podľa odporúčaní výrobcu.
 2. Oprava alebo výmena elektrických spojov: Vykonajte dôkladnú kontrolu elektrických spojení spojených so solenoidom „E“. Vymeňte poškodené vodiče alebo konektory.
 3. Kontrola a oprava hydraulického systému: Ak je problém s tlakom meniča krútiaceho momentu alebo inými komponentmi hydraulického systému, v prípade potreby ich nechajte skontrolovať a opraviť.
 4. Diagnostika ostatných komponentov prevodovky: Pretože problémy s prevodovkou môžu byť vzájomne prepojené, je dôležité vykonať dodatočnú diagnostiku iných komponentov, aby sa vylúčili alebo odstránili možné problémy.
 5. Aktualizácia firmvéru alebo softvéru: V niektorých prípadoch môžu problémy s riadiacim modulom prevodovky súvisieť so softvérom. Aktualizácia alebo flashovanie programu môže pomôcť vyriešiť tento problém.

Pre presnejšiu diagnostiku a riešenie problémov sa odporúča kontaktovať profesionálny autoservis. Technici budú môcť využiť špecializované nástroje a skúsenosti, aby správne identifikovali problém a vykonali potrebné opravy.

Čo je kód motora P0996 [Stručná príručka]

P0996 – Informácie špecifické pre značku

Kódy porúch, vrátane P0996, môžu mať rôzny význam v závislosti od značky a modelu vozidla. Tu je všeobecný prehľad niektorých značiek:

 1. Ford, Lincoln, Mercury:
  • P0996: Napätie elektromagnetu meniča krútiaceho momentu „E“.
 2. Chevrolet, GMC, Cadillac:
  • P0996: Nízke napätie elektromagnetu „E“ meniča krútiaceho momentu.
 3. Toyota, Lexus:
  • P0996: Napätie elektromagnetu meniča krútiaceho momentu „E“.
 4. Honda, Acura:
  • P0996: Solenoid riadenia tlaku meniča krútiaceho momentu „E“.
 5. Volkswagen, Audi:
  • P0996: Nízke napätie elektromagnetu „E“ meniča krútiaceho momentu.
 6. BMW:
  • P0996: Napätie elektromagnetu meniča krútiaceho momentu „E“.
 7. Mercedes Benz:
  • P0996: Napätie elektromagnetu meniča krútiaceho momentu „E“.

Toto sú všeobecné interpretácie a na určenie presného významu kódu P0996 pre konkrétnu značku a model vozidla sa odporúča nahliadnuť do technickej dokumentácie výrobcu alebo použiť špecializované diagnostické a opravárenské zdroje pre danú značku vozidla.

Pridať komentár

×