Popis chybového kódu P0963.
Chybové kódy OBD2

P0963 Vysoký riadiaci obvod solenoidového ventilu na reguláciu tlaku „A“.

P0963 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P0963 indikuje vysoký signál na riadiacom obvode solenoidového ventilu na reguláciu tlaku „A“.

Čo znamená chybový kód P0963?

Chybový kód P0963 označuje vysokú úroveň signálu v riadiacom obvode elektromagnetického ventilu „A“ na riadenie tlaku automatickej prevodovky. Tento kód označuje problém so solenoidovým ventilom, ktorý reguluje hydraulický tlak v prevodovke na radenie prevodových stupňov a zablokovanie meniča krútiaceho momentu. Účelom tohto solenoidového ventilu je regulovať hydraulický tlak automatickej prevodovky, ktorý sa používa na radenie prevodových stupňov a zablokovanie meniča krútiaceho momentu. Riadiaci modul prevodovky (PCM) určuje požadovaný hydraulický tlak na základe polohy škrtiacej klapky, otáčok motora, zaťaženia motora a rýchlosti vozidla. Tento chybový kód sa objaví, keď PCM prijme vysokonapäťový signál z elektromagnetického ventilu A na reguláciu tlaku.

V prípade poruchy P09 63.

Možné príčiny

Niektoré možné dôvody pre chybový kód P0963:

 • Chybný solenoidový ventil na reguláciu tlaku „A“.
 • Zapojenie alebo konektory v riadiacom obvode solenoidového ventilu „A“, ktoré môžu byť otvorené, poškodené alebo skorodované.
 • Problémy s riadiacim modulom motora (PCM), ktorý prijíma a spracováva signály z elektromagnetického ventilu „A“.
 • Nesprávny hydraulický tlak v prevodovke, ktorý môže byť spôsobený problémami s čerpadlom prevodovky alebo inými komponentmi hydraulického systému.

Aké sú príznaky chybového kódu? P0963?

Niektoré z možných príznakov, ak máte kód poruchy P0963:

 • Problémy s radením: Automatická prevodovka môže mať problémy so zmenou prevodového stupňa alebo môže mať oneskorenie pri radení.
 • Slabý výkon: Vozidlo môže zaznamenať stratu výkonu alebo nedostatočné zrýchlenie.
 • Drsnosť motora: Motor môže bežať nepravidelne alebo sa pri pohybe triasť.
 • Indikátor riešenia problémov: Na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka Check Engine, čo znamená problém s riadiacim systémom motora alebo prevodovky.
 • Režim núdzového zapnutia: V niektorých prípadoch môže automatická prevodovka prejsť do režimu núdzového zapnutia, čím sa obmedzí počet dostupných prevodových stupňov a rýchlosť vozidla.

Ako diagnostikovať poruchový kód P0963?

Na diagnostiku DTC P0963 sa odporúčajú nasledujúce kroky:

 1. Skontrolujte káble a konektory: Skontrolujte stav vodičov a konektorov spájajúcich solenoidový ventil riadenia tlaku „A“ s riadiacim modulom motora (ECM) alebo riadiacim modulom prevodovky (TCM). Uistite sa, že všetky spoje sú bezpečné a bez korózie.
 2. Skontrolujte napätie na ventile: Pomocou multimetra skontrolujte napätie na solenoidovom ventile na reguláciu tlaku „A“. Uistite sa, že napätie zodpovedá špecifikáciám výrobcu vozidla.
 3. Skontrolujte stav ventilu: Skontrolujte stav elektromagnetického ventilu na reguláciu tlaku „A“, či nie je zhrdzavený, opotrebovaný alebo poškodený. V prípade potreby vymeňte ventil.
 4. Diagnostika ECM/TCM: Skontrolujte činnosť riadiaceho modulu motora (ECM) alebo riadiaceho modulu prevodovky (TCM). Uistite sa, že fungujú správne a nemajú žiadne iné chyby.
 5. Profesionálna diagnostika: V prípade ťažkostí alebo ak si nie ste istí svojimi diagnostickými schopnosťami, odporúčame vám kontaktovať profesionálneho automechanika alebo autoservis pre ďalšiu diagnostiku a opravu.

Majte na pamäti, že presné diagnostické kroky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej značky a modelu vášho vozidla. V prípade pochybností sa odporúča kontaktovať skúseného špecialistu alebo certifikované autoservis.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P0963 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Nesprávna interpretácia symptómov: Niektoré symptómy, ako sú nezvyčajné zvuky alebo správanie prevodovky, môžu byť nesprávne interpretované ako problémy so elektromagnetickým ventilom na reguláciu tlaku „A“. Je dôležité správne posúdiť príznaky a vykonať úplnú diagnostiku.
 • Nedostatočná kontrola vodičov a konektorov: Nesprávne pripojenia alebo korózia na vodičoch a konektoroch môžu viesť k nesprávnej diagnóze. Je dôležité starostlivo skontrolovať stav všetkých pripojení.
 • Nedostatočná kontrola ventilov: Niektorí technici nemusia úplne otestovať solenoidový ventil na reguláciu tlaku „A“, čo môže mať za následok poruchu alebo poruchu.
 • Problémy s riadiacim modulom: Ak nezohľadníte iné možné príčiny, ako sú problémy s riadiacim modulom motora (ECM) alebo riadiacim modulom prevodovky (TCM), môže vám uniknúť diagnostika a výmena chybného komponentu.
 • Nesprávna interpretácia diagnostických výsledkov: Nesprávna interpretácia výsledkov testov môže viesť k nesprávnej identifikácii zdroja problému. Je dôležité starostlivo analyzovať všetky údaje získané počas diagnostického procesu.

Aby sa predišlo týmto chybám, je dôležité vykonať komplexnú diagnostiku pomocou správneho vybavenia a dodržiavať odporúčania výrobcu vozidla.

Aký závažný je chybový kód? P0963?

Chybový kód P0963 označuje vysoký signál v riadiacom obvode elektromagnetu „A“ ovládania tlaku v prevodovke. To môže spôsobiť poruchu prevodovky, prípadne preskakovanie alebo nesprávne radenie, čo môže ovplyvniť výkon a bezpečnosť jazdy vozidla.

Hoci nejde o kritickú núdzovú situáciu, problémy s prenosom sa môžu časom zhoršiť, ak sa neprijmú nápravné opatrenia. Aby ste sa v budúcnosti vyhli možným vážnym problémom s prevodovkou, odporúčame vám kontaktovať kvalifikovaného technika alebo autoservis kvôli diagnostike a oprave.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P0963?

Ak chcete vyriešiť kód P0963, postupujte takto:

 1. Skontrolujte káble a konektory: Skontrolujte všetky káble a konektory spájajúce solenoidový ventil riadenia tlaku „A“ s riadiacim modulom motora (PCM). Uistite sa, že všetky pripojenia sú bezpečné a bez poškodenia.
 2. Kontrola solenoidového ventilu riadenia tlaku „A“: Skontrolujte, či samotný solenoidový ventil riadenia tlaku „A“ nie je poškodený alebo nesprávne funguje. Možno bude potrebné vymeniť.
 3. Skontrolujte modul riadenia motora (PCM): Diagnostikujte modul PCM, aby ste sa uistili, že funguje správne a nemá žiadne problémy. V niektorých prípadoch môže byť potrebné PCM preprogramovať alebo vymeniť.
 4. Skontrolujte prevodový systém: Skontrolujte, či prevodový systém nemá iné problémy, ktoré by mohli spôsobiť, že riadiaci obvod elektromagnetu „A“ bude vysoký. Vykonajte diagnostiku prevodovky, aby ste zistili ďalšie problémy.
 5. Vymazanie chybových kódov: Po odstránení problému solenoidom ovládania tlaku „A“ a/alebo iných problémov s prenosom vymažte chybové kódy pomocou skenovacieho prístroja alebo na niekoľko minút odpojte záporný pól batérie.

Ak nemáte dostatočné skúsenosti alebo potrebné vybavenie, odporúča sa obrátiť sa na kvalifikovaného automechanika alebo autoservis na diagnostiku a opravu.

Ako diagnostikovať a opraviť kód motora P0963 - Vysvetlenie chybového kódu OBD II

Pridať komentár