Popis chybového kódu P0196.
Chybové kódy OBD2

P0186 Výkon signálu snímača teploty paliva „B“ je mimo rozsahu

P0186 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P0186 označuje problém so snímačom teploty paliva „B“.

Čo znamená chybový kód P0186?

Chybový kód P0186 označuje problém so snímačom teploty paliva. Zvyčajne to znamená, že signál prichádzajúci zo snímača teploty paliva je mimo prijateľného rozsahu hodnôt. Môže to byť spôsobené rôznymi príčinami, ako je napríklad chybný snímač, problémy s elektroinštaláciou alebo nesprávne napätie v obvode snímača.

Kód poruchy P0186

Možné príčiny

Niektoré možné dôvody pre chybový kód P0186:

 • Nefunkčný snímač teploty paliva: Snímač sa môže poškodiť alebo zlyhať v dôsledku bežného opotrebovania alebo iných problémov.
 • Zapojenie alebo spoje: Zapojenie, spoje alebo konektory spojené so snímačom teploty paliva môžu byť poškodené, zlomené alebo môžu mať zlé spoje.
 • Problémy s napájacím obvodom: Napätie dodávané do snímača teploty paliva môže byť nesprávne v dôsledku problémov s napájacím obvodom.
 • Problémy riadiaceho modulu motora (ECM): Tento chybový kód môže spôsobiť aj chybný modul ECM.
 • Nefunkčný snímač paliva: Tento chybový kód môže spôsobiť aj nefunkčný alebo nefunkčný snímač paliva.

Na presné určenie príčiny je potrebné vykonať podrobnú diagnostiku vozidla.

Aké sú príznaky chybového kódu? P0186?

Príznaky chybového kódu P0186 sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho vozidla a jeho systémov, ale nižšie sú niektoré z možných príznakov:

 • Skontrolujte indikátor motora: Výskyt kontrolky Check Engine na vašej prístrojovej doske môže byť jedným z prvých príznakov problému.
 • Nestabilný výkon motora: Vozidlo môže zaznamenať nestabilitu motora vrátane trasenia, rachotenia alebo straty výkonu.
 • Slabá spotreba paliva: Ak dôjde k poruche snímača teploty paliva, môže sa znížiť spotreba paliva vozidla.
 • Problémy so štartovaním motora: V niektorých prípadoch môže mať vozidlo problémy so štartovaním.
 • Strata výkonu: Vozidlo môže stratiť výkon pri zrýchľovaní alebo stúpaní.
 • Slabý výkon: Vo všeobecnosti môže vozidlo fungovať menej efektívne v dôsledku poruchy snímača teploty paliva.

Tieto príznaky sa môžu objaviť jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii. Je dôležité venovať pozornosť akýmkoľvek zmenám vo výkone vozidla a poradiť sa s odborníkom, aby diagnostikoval a odstránil problém.

Ako diagnostikovať poruchový kód P0186?

Ak chcete diagnostikovať DTC P0186, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte kontrolku motora: Ak sa na prístrojovej doske rozsvieti kontrolka Check Engine, pripojte vozidlo k diagnostickému skenovaciemu nástroju, aby ste mohli prečítať chybové kódy. Zapíšte si chybové kódy, ktoré vám pomôžu objasniť problém.
 2. Skontrolujte zapojenie a pripojenia: Starostlivo skontrolujte kabeláž a konektory spojené so snímačom teploty paliva „B“. Uistite sa, že všetky vodiče sú neporušené a nemajú žiadne viditeľné poškodenia. Skontrolujte, či sú pripojenia bezpečné.
 3. Skontrolujte odpor snímača: Pomocou multimetra zmerajte odpor snímača teploty paliva „B“ s odpojeným konektorom. Výslednú hodnotu porovnajte s hodnotou odporúčanou výrobcom. Ak je odpor príliš vysoký alebo príliš nízky, môže to znamenať poruchu snímača.
 4. Skontrolujte napájací a uzemňovací obvod: Uistite sa, že napájacie a uzemňovacie obvody snímača fungujú správne. Pomocou multimetra skontrolujte napätie v napájacom obvode a uistite sa, že spĺňa špecifikácie výrobcu.
 5. Skontrolujte snímač teploty paliva „B“: Ak problém pretrváva aj po kontrole kabeláže a napájania, snímač teploty paliva „B“ môže byť chybný a je potrebné ho vymeniť.
 6. Skontrolujte ostatné snímače a komponenty: Niekedy môže byť problém spôsobený chybnými inými snímačmi alebo komponentmi systému vstrekovania paliva. Skontrolujte stav a činnosť ostatných snímačov a komponentov.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P0186 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Nesprávne meranie odporu: Nesprávne meranie odporu snímača teploty paliva „B“ v dôsledku nesprávneho použitia multimetra alebo problémov v samotnom snímači môže viesť k nesprávnym záverom.
 • Problémy s zapojením: Chyby zapojenia, ako sú prerušenia, skraty alebo skorodované kontakty, môžu spôsobiť chybné čítanie signálu zo snímača.
 • Ostatné komponenty sú chybné: Problémy s inými komponentmi systému vstrekovania paliva, ako sú snímače teploty motora alebo kyslíkové snímače, môžu viesť k nesprávnej diagnóze a zmätku pri určovaní príčiny.
 • Nesprávna interpretácia údajov: Nesprávna interpretácia údajov získaných počas diagnostického procesu môže viesť k nesprávnej identifikácii problému a nesprávnemu výberu ďalších krokov opravy.
 • Nedostatočná odbornosť: Nedostatočné znalosti a skúsenosti v oblasti diagnostiky a opravy vozidiel môžu viesť k nesprávnym úkonom a nesprávnemu výberu metód opravy.

Aký závažný je chybový kód? P0186?

Chybový kód P0186 môže byť vážny, pretože nesprávne odčítanie teploty paliva môže spôsobiť poruchu motora a iných systémov vozidla. Napríklad, ak motor pracuje na základe nesprávnych informácií o teplote paliva, môže to mať za následok hrubú prevádzku motora, slabý voľnobeh, stratu výkonu alebo nízku spotrebu paliva.

Okrem toho môžu problémy s palivovým systémom ovplyvniť emisie, čo môže viesť k nedodržiavaniu environmentálnych noriem a spôsobiť zlyhanie kontroly.

Preto sa odporúča brať kód P0186 vážne a nechať si ho čo najskôr diagnostikovať a opraviť, aby ste sa vyhli ďalším problémom s vaším vozidlom.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P0186?

Riešenie problémov s chybovým kódom P0186 môže vyžadovať niekoľko krokov v závislosti od konkrétnej príčiny problému. Nižšie sú uvedené niektoré možné kroky na vyriešenie tohto problému:

 1. Kontrola snímača teploty paliva „B“: Najprv skontrolujte, či samotný snímač nie je poškodený, korózny alebo nefunkčný. Ak sa zistí, že snímač je chybný, musí sa vymeniť.
 2. Kontrola zapojenia a zapojenia: Skontrolujte zapojenie a spojenia medzi snímačom teploty paliva „B“ a ECU (riadiaci modul motora), či nie sú korózne, zlomené alebo poškodené. V prípade potreby obnovte alebo vymeňte zapojenie.
 3. Kontrola hladiny paliva: Uistite sa, že hladina paliva v nádrži je správna. Nízka hladina paliva môže spôsobiť nesprávne údaje snímača teploty paliva.
 4. Kontrola ECU: Ak všetky vyššie uvedené kroky problém nevyriešia, možno budete musieť skontrolovať a prípadne vymeniť ECU, pretože s ňou môže súvisieť porucha.
 5. Profesionálna diagnostika: V prípade ťažkostí alebo nedostatku skúseností s diagnostikou a opravou elektrického systému automobilu sa odporúča obrátiť sa na kvalifikovaného automechanika alebo autoservis, ktorý vám poskytne odbornú diagnostiku a opravu.

Po dokončení potrebných krokov sa odporúča otestovať systém a zistiť, či sa znova objaví chybový kód P0186.

Ako diagnostikovať a opraviť kód motora P0186 - Vysvetlenie chybového kódu OBD II

Pridať komentár