Popis chybového kódu P0247.
Chybové kódy OBD2

Porucha obvodu elektromagnetu „B“ odpadovej brány turbodúchadla P0247

P0247 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P0247 označuje problém s obvodom elektromagnetu „B“ ventilu výfuku turbodúchadla.

Čo znamená chybový kód P0247?

Chybový kód P0247 indikuje, že PCM zistil poruchu v obvode elektromagnetu „B“ odpadovej brány turbodúchadla. To znamená, že signál prichádzajúci zo solenoidu „B“ nie je podľa očakávania, čo môže naznačovať problémy s elektrickým pripojením, solenoidom samotným alebo inými komponentmi systému obtokového ventilu.

Kód poruchy P0247.

Možné príčiny

Niektoré možné príčiny chybového kódu P0247:

 • Chybný solenoid obtokového ventilu „B“: Samotný solenoid môže byť chybný v dôsledku opotrebovania, korózie alebo iného poškodenia.
 • Problémy s elektrickým pripojením: Zlomy, korózia alebo zlé spojenia v kabeláži môžu spôsobiť prenos nedostatočných alebo nesprávnych riadiacich signálov do solenoidu.
 • Problémy s riadiacim modulom motora (PCM): Chyby v samotnom riadiacom module motora môžu spôsobiť chybnú činnosť elektromagnetu, a preto generovať chybový kód.
 • Nesprávna inštalácia alebo nastavenie solenoidu: Nesprávna inštalácia alebo nastavenie solenoidu môže spôsobiť jeho poruchu.
 • Problémy s inými komponentmi systému obtokového ventilu: Kód P0247 môže spôsobiť aj nesprávna činnosť iných komponentov, ako sú snímače alebo ventily spojené so systémom obtokového ventilu.
 • Mechanické problémy: Túto chybu môže spôsobiť aj nesprávna činnosť mechanizmov súvisiacich s obtokovým ventilom v dôsledku opotrebovania alebo poškodenia.

Na presné určenie príčiny a odstránenie problému je potrebné vykonať dôkladnú diagnostiku.

Aké sú príznaky chybového kódu? P0247?

Príznaky, keď je prítomný poruchový kód P0247, môžu zahŕňať nasledovné:

 • Problémy s radením: Vozidlo môže mať problémy so zmenou prevodových stupňov, najmä pri prechode na vyššie prevodové stupne.
 • Nerovnomerný chod motora: Motor môže bežať nerovnomerne, vrátane otrasov, vibrácií alebo hrubého chodu.
 • Strata výkonu: Nesprávna činnosť elektromagnetu „B“ môže viesť k strate výkonu motora, najmä ak je aktivované preplňovanie turbodúchadlom.
 • Zvýšená spotreba paliva: Chybný solenoid môže spôsobiť zvýšenú spotrebu paliva v dôsledku neúčinnej činnosti riadiaceho systému.
 • Auto môže zostať na jednom prevodovom stupni: V niektorých prípadoch môže vozidlo zostať na jednom prevodovom stupni alebo nepreradiť na ďalší, čo môže naznačovať problémy s riadiacim systémom prevodovky.
 • Zobrazí sa kontrolka kontroly motora: Aktivácia kontrolky motora na prístrojovej doske môže byť prvým príznakom problému a môže indikovať prítomnosť kódu P0247.

Tieto príznaky sa môžu vyskytnúť v rôznej miere v závislosti od konkrétneho problému a vlastností vozidla. Ak spozorujete jeden alebo viacero z týchto príznakov, odporúča sa, aby ste sa obrátili na certifikovaného automechanika, aby diagnostikoval a opravil problém.

Ako diagnostikovať poruchový kód P0247?

Na diagnostiku DTC P0247 sa odporúčajú nasledujúce kroky:

 • Čítanie kódu chyby: Pomocou diagnostického skenera OBD-II si prečítajte chybový kód P0247 a všetky ďalšie chybové kódy, ktoré môžu súvisieť s problémom.
 • Vizuálna kontrola solenoidu a jeho okolia: Skontrolujte solenoid „B“ obtokového ventilu, či nie je viditeľný poškodený, korózia alebo netesnosti. Dôkladne skontrolujte aj elektrické spojenia a kabeláž, či nie sú poškodené.
 • Kontrola elektrických spojení: Skontrolujte elektrické spojenia elektromagnetu, či nie sú zoxidované, poškodené alebo zlomené.
 • Meranie odporu solenoidu: Pomocou multimetra zmerajte odpor solenoidu. Odolnosť musí byť v rámci špecifikácií výrobcu.
 • Kontrola napájacieho napätia: Počas chodu motora skontrolujte napájacie napätie elektromagnetu. Napätie musí byť stabilné av rámci špecifikácií výrobcu.
 • Kontrola riadiaceho signálu: Skontrolujte, či solenoid prijíma riadiaci signál z PCM, keď je motor v chode.
 • PCM diagnostika: V prípade potreby vykonajte dodatočnú diagnostiku na PCM, aby ste skontrolovali jeho funkčnosť a správny riadiaci signál elektromagnetu.
 • Kontrola tlaku v systéme automatickej prevodovky: Skontrolujte tlak v systéme automatickej prevodovky, pretože problémy s tlakom môžu spôsobiť aj kód P0247.
 • Kontrola ostatných komponentov systému automatickej prevodovky: Skontrolujte ostatné komponenty systému automatickej prevodovky, ako sú ventily alebo snímače, či nemajú problémy, ktoré môžu súvisieť s kódom P0247.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P0247 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Preskočenie vizuálnej kontroly: Nekontrolované alebo prehliadnuté poškodenie solenoidu alebo jeho okolia môže mať za následok zjavné problémy s prehliadnutím.
 • Nedostatočná kontrola elektrických spojov: Nesprávne vyhodnotenie elektrických pripojení alebo ich stavu môže mať za následok problémy s kabelážou alebo vynechaním konektorov.
 • Nesprávna interpretácia diagnostických výsledkov: Nesprávna interpretácia údajov diagnostického skenera alebo multimetra môže viesť k nesprávnym záverom o príčinách chyby.
 • Problémy so samotným solenoidom: Porucha alebo poškodenie solenoidu, ktoré sa nezistí počas diagnostiky, môže viesť k nesprávnej diagnóze.
 • Preskočte ďalšiu diagnostiku: Nedostatočná alebo vynechaná dodatočná diagnostika iných komponentov systému automatickej prevodovky, ako sú ventily alebo snímače, môže viesť k vynechaniu dôležitých problémov.
 • Nesprávna výmena komponentov: Výmena solenoidu bez predchádzajúcej diagnózy alebo na základe nesprávnych nálezov môže byť zbytočná, ak je problém inde.
 • Nedostatočné testovanie: Nedostatočné testovanie systému po oprave alebo výmene komponentov môže viesť k ďalším problémom alebo poruchám.

Aby sa predišlo týmto chybám, je dôležité vykonávať dôkladnú a systematickú diagnostiku pod vedením kvalifikovaného technika a používať správne vybavenie.

Aký závažný je chybový kód? P0247?

Problémový kód P0247 by sa mal brať vážne, pretože označuje problém solenoidom „B“ v automatickej prevodovke. Niekoľko dôvodov, prečo by ste tento kód mali brať vážne:

 • Možné problémy s prenosmi: Porucha elektromagnetu „B“ môže mať za následok nesprávne radenie, čo môže ovplyvniť výkon a bezpečnosť vozidla.
 • Zvýšené riziko poškodenia automatickej prevodovky: Nesprávna činnosť solenoidu môže spôsobiť nadmerný alebo nedostatočný tlak v systéme automatickej prevodovky, čo môže viesť k poškodeniu alebo opotrebovaniu.
 • Strata kontroly nad vozidlom: Nesprávna činnosť elektromagnetu môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom, najmä ak je aktivované turbo, čo môže predstavovať nebezpečenstvo pre vodiča a ostatných.
 • Zvýšená spotreba paliva a opotrebovanie motora: Nefunkčný solenoid môže mať za následok zvýšenú spotrebu paliva a zbytočné opotrebovanie motora v dôsledku nesprávnej činnosti systému automatickej prevodovky.
 • Potenciálne environmentálne problémy: Nesprávna činnosť solenoidu môže ovplyvniť emisie vozidla a vplyv na životné prostredie.

Vzhľadom na tieto faktory je dôležité okamžite začať diagnostikovať a opravovať problém spojený s chybovým kódom P0247, aby ste predišli ďalším škodám a problémom s vaším vozidlom.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P0247?

Na vyriešenie DTC P0247 sú potrebné nasledujúce opravy v závislosti od zistenej príčiny:

 1. Výmena elektromagnetu „B“ obtokového ventilu: Ak je solenoid chybný alebo má nízke napätie, odporúča sa ho vymeniť za nový, ktorý spĺňa špecifikácie výrobcu.
 2. Oprava alebo výmena elektroinštalácie a konektorov: Skontrolujte zapojenie a konektory spojené so solenoidom, či nie sú korózne, zlomené alebo poškodené. V prípade potreby vymeňte poškodené vodiče alebo konektory a opravte prípadnú koróziu.
 3. Diagnostika a výmena riadiaceho modulu motora (ECM): Ak sa problém týka riadiaceho modulu motora (ECM), musí sa diagnostikovať a v prípade potreby vymeniť alebo preprogramovať.
 4. Kontrola a čistenie filtra turbodúchadla: Problém môže byť spôsobený zaneseným alebo chybným filtrom turbodúchadla. Skontrolujte filter, či nie je upchatý a v prípade potreby ho vyčistite alebo vymeňte.
 5. Diagnostika systému preplňovania turbodúchadlom: Diagnostikujte celý systém preplňovania turbodúchadlom vrátane tlaku a snímačov, aby ste vylúčili iné možné príčiny chyby.
 6. Programovanie alebo aktualizácia softvéruPoznámka: V niektorých prípadoch môže problém vyriešiť aktualizácia softvéru riadiaceho modulu motora (ECM).

Pred vykonaním akýchkoľvek opráv je dôležité presne určiť príčinu kódu P0247. Ak nemáte skúsenosti s opravami alebo diagnostikou automobilov, odporúčame vám kontaktovať kvalifikovaného automechanika alebo autoservis so žiadosťou o pomoc.

Ako diagnostikovať a opraviť kód motora P0247 - Vysvetlenie chybového kódu OBD II

Pridať komentár