Popis DTC P1572
Chybové kódy OBD2

P1572 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Ľavý elektrohydraulický solenoidový ventil uchytenia motora - skrat na kostru

P1572 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P1572 označuje skrat k zemi v obvode elektrohydraulického elektrohydraulického ventilu uchytenia motora vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda a Seat.

Čo znamená chybový kód P1572?

Chybový kód P1572 označuje skrat k zemi v obvode elektromagnetického ventilu ľavého elektrohydraulického držiaka motora. Tento ventil riadi prívod hydraulického tlaku do držiaka motora, čo následne ovplyvňuje úroveň a stabilitu zavesenia vozidla. Skrat k zemi znamená, že obvod solenoidového ventilu bol neúmyselne pripojený k zemi. To môže spôsobiť poruchu, zlomenie alebo vypnutie ventilu, čo môže v konečnom dôsledku ovplyvniť výkon uloženia motora a stabilitu podvozku vozidla.

Kód poruchy P1572

Možné príčiny

Niektoré možné príčiny chybového kódu P1572:

 • Poškodené alebo prerušené vedenie: Kábel spájajúci solenoidový ventil so zvyškom elektrického systému môže byť poškodený, zlomený alebo odizolovaný, čo môže spôsobiť skrat na kostru.
 • Poškodený solenoidový ventil: Samotný ventil môže byť poškodený alebo opotrebovaný, čo môže mať za následok skrat k zemi.
 • Problémy s centrálnou riadiacou jednotkou: Chyby v centrálnej riadiacej jednotke, ktorá riadi činnosť solenoidového ventilu, môžu tiež spôsobiť skrat na uzemnenie.
 • Korózia alebo oxidácia kontaktov: Korózia alebo oxidácia kontaktov v konektoroch alebo spojoch môže vytvoriť dodatočný odpor, ktorý môže spôsobiť skrat.
 • Mechanické poškodenie: Mechanické poškodenie, ako napríklad nesprávne zarovnané alebo zablokované vedenie, môže spôsobiť skrat.
 • Porucha ostatných komponentov systému: Poruchy iných komponentov súvisiacich s elektrohydraulickým systémom uchytenia motora, ako sú relé, poistky alebo snímače, môžu tiež spôsobiť kód P1572.

Na presnú diagnostiku a odstránenie problému sa odporúča kontaktovať skúseného automechanika alebo autorizované servisné stredisko.

Aké sú príznaky chybového kódu? P1572?

Symptómy pre DTC P1572 môžu zahŕňať nasledovné:

 • Skontrolujte indikátor motora: Na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka Check Engine, čo znamená problém so systémom.
 • Nestabilný výkon motora: V dôsledku nesprávneho umiestnenia alebo podopretia motora elektrohydraulickým držiakom sa môžu vyskytnúť vibrácie alebo nerovnomerná prevádzka motora.
 • Klepanie a zvuky: Počas jazdy sa môže vyskytnúť nezvyčajné klepanie alebo zvuky, najmä pri prejazde nerovností alebo na nerovných cestách v dôsledku nedostatočnej podpory motora.
 • Znížená produktivita: Môže dôjsť k zníženiu výkonu a výkonu motora v dôsledku nestabilnej činnosti elektrohydraulického držiaka.
 • Nestabilita vozidla: Vozidlo sa môže stať menej stabilným na ceste, čo sa prejaví najmä pri prudkom zatáčaní alebo brzdení.
 • Vibrácie v kabíne: Cestujúci môžu pocítiť vibrácie v interiéri vozidla v dôsledku nesprávnej činnosti pravého elektrohydraulického držiaka motora.

Ak spozorujete jeden alebo viacero z týchto príznakov, odporúča sa čo najskôr diagnostikovať a opraviť problém, aby ste predišli ďalším škodám a zabezpečili bezpečnú prevádzku vášho vozidla.

Ako diagnostikovať poruchový kód P1572?

Na diagnostiku DTC P1572 sa odporúčajú nasledujúce kroky:

 1. Čítanie chybových kódov: Pomocou diagnostického skenovacieho nástroja prečítajte chybové kódy v elektronickom systéme riadenia motora. Okrem kódu P1572 dávajte pozor aj na ďalšie kódy, ktoré môžu ďalej naznačovať problémy so systémom.
 2. Kontrola solenoidového ventilu: Skontrolujte stav ľavého elektrohydraulického solenoidového ventilu držiaka motora. Skontrolujte zapojenie a spoje, či nie sú korózne, zlomené alebo skratované.
 3. Kontrola elektroinštalácie: Starostlivo skontrolujte kabeláž k elektromagnetickému ventilu, či nie je poškodená, zlomená, korózia alebo skrat. Uistite sa, že všetky pripojenia sú bezpečné a správne pripojené.
 4. Kontrola centrálnej riadiacej jednotky: Skontrolujte stav a činnosť centrálnej riadiacej jednotky, ktorá riadi činnosť solenoidového ventilu. Uistite sa, že riadiaca jednotka funguje správne a nie je poškodená.
 5. Kontrola ostatných komponentov systému: Skontrolujte ostatné komponenty správneho elektrohydraulického systému uchytenia motora, ako sú snímače, relé alebo poistky, ktoré môžu súvisieť s problémom.
 6. Testovanie systému na výťahu: Môže byť potrebné zdvihnúť vozidlo, aby ste skontrolovali stav elektrohydraulického držiaka motora a jeho komponentov.

Po diagnostikovaní a identifikácii príčiny problému vykonajte potrebné opravy alebo vymeňte chybné komponenty, aby ste problém odstránili. Ak si nie ste istí svojimi diagnostickými schopnosťami alebo nemáte potrebné vybavenie, je lepšie kontaktovať profesionálneho automechanika alebo autorizované servisné stredisko, aby vykonal profesionálnu diagnostiku.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P1572 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Nesprávna interpretácia kódu: Niekedy môže diagnostický skener nesprávne interpretovať kód alebo nesprávne určiť príčinu kódu. Môže to mať za následok zbytočnú výmenu komponentov alebo vynechanie skutočnej príčiny problému.
 • Preskočte ostatné poruchy: Kód P1572 môže byť len súčasťou väčšieho problému v systéme. Chýbajúce iné poruchy alebo problémy v elektrickom systéme alebo elektrohydraulickom uchytení motora môžu viesť k neúplnej alebo nesprávnej diagnóze.
 • Nesprávna kontrola zapojenia: Nedostatočná kontrola zapojenia alebo nesprávne lokalizovanie skratu môže viesť k tomu, že prehliadnete skutočnú príčinu problému.
 • Nesprávne rozhodnutie: V niektorých prípadoch môžu mechanici urobiť nesprávne rozhodnutie a vymeniť komponent, ktorý v skutočnosti nespôsobuje problém, čo môže viesť k dodatočným nákladom a strate času.
 • Nesprávna oprava: Nesprávne opravy alebo nesprávna inštalácia nových komponentov nielenže nevyrieši problém, ale tiež spôsobí nové poruchy alebo poškodenie systému.

Aby sa predišlo týmto chybám, je dôležité vykonať dôkladnú diagnostiku, používať správne vybavenie a dodržiavať odporúčania výrobcu týkajúce sa diagnostiky a opravy. V prípade potreby kontaktujte skúseného technika alebo autorizované servisné stredisko.

Aký závažný je chybový kód? P1572?

Chybový kód P1572 označuje problémy so správnym elektrohydraulickým systémom uchytenia motora, ktorý ovplyvňuje stabilitu vozidla a ovládateľnosť na ceste. Aj keď bezprostredné následky tejto poruchy nemusia byť také vážne ako problémy napríklad s brzdovým systémom alebo motorom, ignorovanie tohto problému môže viesť k ďalším škodám a vážnejším problémom s ovládaním vozidla.

Príznaky spojené s kódom P1572, ako sú vibrácie, nestabilita vozovky a znížený výkon, môžu vytvárať nebezpečné jazdné situácie, najmä pri odbočovaní alebo jazde vysokou rýchlosťou. Okrem toho, ak sa problém neodstráni, môže to spôsobiť ďalšie opotrebovanie alebo poškodenie iných komponentov podvozku alebo motora.

Preto, hoci kód P1572 nemusí predstavovať bezprostrednú bezpečnostnú hrozbu, mal by sa považovať za vážny problém, ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť a opravu.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P1572?

Chybový kód P1572 zvyčajne označuje problémy so správnym elektrohydraulickým systémom uchytenia motora, ktorý poskytuje podporu motora a stabilitu vozidla. Na vyriešenie tohto problému môžu byť potrebné nasledujúce opravy:

 1. Výmena solenoidového ventilu: Ak je problém spôsobený poruchou solenoidového ventilu v elektrohydraulickom systéme, mal by byť vymenený. Solenoidový ventil riadi distribúciu hydraulického tlaku v systéme a môže spôsobiť nestabilnú činnosť držiaka motora.
 2. Oprava alebo výmena rozvodov: Ak je problém spôsobený skratom alebo prerušením vedenia, vykonajte dôkladnú diagnostiku vedenia a vymeňte poškodené časti. Správna elektroinštalácia a integrita elektroinštalácie sú rozhodujúce pre správnu činnosť elektrohydraulického systému.
 3. Kontrola a servis ostatných komponentov: Skontrolujte stav a činnosť ostatných komponentov systému, ako sú snímače, ventily, čerpadlá a relé. Nájdenie a výmena akýchkoľvek poškodených alebo chybných komponentov môže pomôcť vyriešiť problém.
 4. Programovanie alebo kalibráciaPoznámka: V niektorých prípadoch môže byť potrebné systém naprogramovať alebo kalibrovať pomocou špecializovaného hardvéru a softvéru. To pomáha systému pracovať správne a efektívne.

Ak si nie ste istí príčinou problému alebo nemôžete vykonať opravu sami, odporúčame vám kontaktovať skúseného mechanika alebo autorizované servisné stredisko. Môžu vykonávať podrobnejšiu diagnostiku a odborné opravy pomocou špecializovaných zariadení.

Ako čítať chybové kódy Volkswagen: Sprievodca krok za krokom

Pridať komentár