P1571 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Solenoidový ventil ľavého elektrohydraulického uchytenia motora - skrat na plus
Chybové kódy OBD2

P1571 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Solenoidový ventil ľavého elektrohydraulického uchytenia motora - skrat na plus

P1571 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P1571 označuje skrat až kladný v obvode solenoidového ventilu ľavého držiaka elektrohydraulického motora vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda, Seat.

Čo znamená chybový kód P1571?

Chybový kód P1571 označuje problém s ľavým elektrohydraulickým solenoidovým ventilom uchytenia motora vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Tento ventil riadi tlak v hydraulickom systéme, ktorý udržuje motor v správnej polohe. Keď je systém skratovaný na plus, znamená to, že kabeláž alebo samotný ventil je otvorený alebo skratovaný na plus, čo môže spôsobiť poruchu alebo úplnú nefunkčnosť elektrohydraulického systému uchytenia motora. To môže spôsobiť nesprávne nastavenie motora, čo môže nepriaznivo ovplyvniť výkon a spoľahlivosť motora.

Kód poruchy P1571

Možné príčiny

Možné príčiny DTC P1571 zahŕňajú:

 • Poškodené vedenie: Kábel spájajúci solenoidový ventil s centrálnou jednotkou alebo elektrickým centrom vozidla môže byť poškodený, zlomený alebo skorodovaný, čo môže spôsobiť skrat na kladný.
 • Poškodenie solenoidového ventilu: Samotný solenoidový ventil môže byť poškodený alebo vnútorne skratovaný, čo spôsobí jeho poruchu a môže byť mimo normálneho prevádzkového rozsahu.
 • Problémy s centrálnou jednotkou: Poruchy alebo poruchy v centrálnej jednotke, ktorá riadi systém elektrohydraulického odpruženia alebo iných systémov vozidla, môžu spôsobiť kladný skrat.
 • Skrat v iných komponentoch: Iné elektrické komponenty, ako sú relé alebo poistky, môžu byť poškodené alebo skratované, čo môže spôsobiť poruchu systému a zobrazenie chybového kódu P1571.
 • Mechanické poškodenie: Mechanické poškodenie, ako sú nárazy alebo vibrácie, môže poškodiť vedenie alebo samotný ventil, čo spôsobí kladný skrat.

Na presnú identifikáciu príčiny je potrebné vykonať podrobnú diagnostiku elektrického systému a komponentov spojených s ľavým elektrohydraulickým solenoidovým ventilom uchytenia motora.

Aké sú príznaky chybového kódu? P1571?

Symptómy pre DTC P1571 môžu zahŕňať nasledovné:

 • Skontrolujte indikátor motora: Na prístrojovej doske sa môže rozsvietiť kontrolka Check Engine, čo znamená problém s elektrohydraulickým systémom uchytenia motora.
 • Nerovnomerný chod motora: Ak dôjde ku kladnému skratu v obvode ľavého elektrohydraulického elektromagnetického ventilu, systém nemusí udržiavať motor v správnej polohe, čo môže spôsobiť jeho nerovnomerný chod alebo dokonca rachot.
 • Nestabilná prevádzka odpruženia: Ak je solenoidový ventil skratovaný na plus, ľavý držiak motora nemusí fungovať správne, čo môže mať za následok nestabilné zavesenie alebo nerovnomerné rozloženie hmotnosti na kolesá.
 • Zvuky alebo klepanie pri jazde: Nesprávna poloha motora alebo nerovnomerná činnosť pruženia môže spôsobiť dodatočný hluk alebo klepanie počas jazdy, najmä pri prejazde nerovností alebo na nerovných cestách.
 • Porucha systému riadenia stabilizácie: Na niektorých vozidlách môže byť systém riadenia stability prepojený s elektrohydraulickým systémom uchytenia motora. Preto aktivácia kódu P1571 môže viesť k poruche alebo nesprávnej činnosti systému riadenia stability.

Ak spozorujete niektorý z vyššie uvedených príznakov, odporúča sa, aby ste sa obrátili na kvalifikovaného automechanika pre ďalšiu diagnostiku a riešenie problémov.

Ako diagnostikovať poruchový kód P1571?

Ak chcete diagnostikovať DTC P1571, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Čítanie chybových kódov: Pomocou skenera OBD-II prečítajte chybové kódy z ECU vozidla (elektronická riadiaca jednotka), aby ste sa uistili, že P1571 je skutočne prítomný a nejde o náhodnú chybu.
 2. Vizuálna kontrola: Skontrolujte kabeláž, spoje a konektory spojené s ľavým elektrohydraulickým solenoidovým ventilom uchytenia motora, či nie sú poškodené, nekorodované alebo zlomené. Dávajte pozor na miesta, kde môže dôjsť k mechanickému poškodeniu elektroinštalácie.
 3. Kontrola solenoidového ventilu: Pomocou multimetra skontrolujte odpor solenoidového ventilu. Solenoidové ventily musia mať zvyčajne určitý odpor. Ak je odpor príliš nízky alebo príliš vysoký, môže to znamenať problém s ventilom.
 4. Kontrola centrálnej jednotky: Skontrolujte centrálnu jednotku alebo riadiacu jednotku, ktorá riadi elektrohydraulický systém podpory motora. Skontrolujte, či nie je korózia, poškodenie alebo prerušenie vedenia.
 5. Kontrola signálu: Pomocou multimetra alebo osciloskopu skontrolujte napájací signál na solenoidovom ventile. Ak nie je k dispozícii žiadny signál, môže to znamenať problémy v obvode alebo riadiacej jednotke.
 6. Kontrola ostatných komponentov: Skontrolujte stav ostatných komponentov systému, ako sú relé, poistky a snímače, ktoré môžu byť pripojené k elektrohydraulickému systému uchytenia motora.
 7. Softvér: Skontrolujte, či softvér ECM neobsahuje aktualizácie alebo chyby, ktoré by mohli spôsobiť problémy s elektrohydraulickým systémom uchytenia motora.

Ak si nie ste istí svojimi diagnostickými schopnosťami alebo nemáte potrebné vybavenie, je lepšie kontaktovať profesionálneho automechanika alebo autorizované servisné stredisko pre ďalšiu diagnostiku a opravu.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P1571 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Nesprávna interpretácia symptómov: Nesprávna interpretácia symptómov spojených s poruchou môže byť chybou. Napríklad nesprávne vysvetlenie zvukov alebo vibrácií v dôsledku poruchy môže viesť k nesprávnej diagnóze.
 • Nesprávna identifikácia komponentov: Chybou môže byť nesprávna identifikácia alebo výmena komponentov, ktoré nesúvisia s problémom. Napríklad výmena snímača rýchlosti namiesto elektrohydraulického solenoidového ventilu motora.
 • Nedostatočná diagnóza: Chyba môže byť spôsobená nedostatočnou diagnostikou komponentov a systémov spojených s problémom. To môže mať za následok vynechanie hlavnej príčiny problému a nesprávne opravy.
 • Používanie nevhodného vybavenia: Používanie nevhodného alebo nedostatočného diagnostického zariadenia môže viesť k chybným výsledkom alebo nesprávnej interpretácii údajov.
 • Nesprávne riešenie problému: Chybou môže byť nesprávna voľba metódy opravy alebo výmeny komponentov, ktorá neodstráni hlavnú príčinu problému.

Aby sa predišlo týmto chybám, je potrebné starostlivo vykonať diagnostiku, dodržiavať odporúčania výrobcu, používať správne vybavenie a v prípade potreby konzultovať so skúseným odborníkom.

Aký závažný je chybový kód? P1571?

Chybový kód P1571 môže byť vážny, najmä ak ovplyvňuje činnosť elektrohydraulického systému uchytenia motora. Tento systém zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní správnej polohy motora a stabilizácii pruženia vozidla. Porucha tohto systému môže mať za následok zlý výkon motora, nestabilitu vozovky, zlú ovládateľnosť a dokonca aj potenciálne nebezpečné jazdné podmienky.

Okrem toho, ak je problém skratovaný na kladný v obvode solenoidového ventilu, môže to znamenať potenciálne riziko požiaru alebo iného vážneho poškodenia elektrického systému vozidla.

Preto sa odporúča, aby ste okamžite kontaktovali kvalifikovaného technika, aby diagnostikoval a opravil problém, aby ste predišli ďalším problémom a zaistili bezpečnosť a spoľahlivosť vášho vozidla.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P1571?

Riešenie chybového kódu P1571 môže vyžadovať niekoľko krokov v závislosti od konkrétnej príčiny:

 1. Výmena solenoidového ventilu: Ak problém súvisí so samotným chybným solenoidovým ventilom, môže byť potrebná výmena. Nový ventil sa musí nainštalovať podľa pokynov výrobcu.
 2. Oprava alebo výmena rozvodov: Ak je príčinou poškodené vedenie alebo konektory, opravte alebo vymeňte poškodené miesta. To môže zahŕňať prepájanie alebo opravu konektorov.
 3. Kontrola a oprava centrálnej jednotky: Ak je problém spôsobený chybnou centrálnou riadiacou jednotkou, možno bude potrebné ju opraviť alebo vymeniť. Ide o zložitý postup, ktorý si zvyčajne vyžaduje špecializované vybavenie a skúsenosti.
 4. Aktualizácia softvéru: V niektorých prípadoch môže byť problém spôsobený chybami v softvéri ECU. V takýchto prípadoch môže výrobca vydať aktualizáciu firmvéru, ktorá môže problém vyriešiť.
 5. Kontrola a výmena ostatných komponentov: Problém môže byť spôsobený nielen solenoidovým ventilom, ale aj inými komponentmi v systéme. Preto môže byť potrebné skontrolovať a v prípade potreby vymeniť ďalšie komponenty, ako sú snímače, relé alebo poistky.

V každom prípade sa odporúča, aby ste sa obrátili na kvalifikovaného automechanika alebo autorizované servisné stredisko na diagnostiku a opravu problému. Neodborné opravy môžu viesť k ďalším problémom a poškodeniu vozidla.

AUDI P1575 P1571 strieborná guľka

Pridať komentár