Popis DTC P1570
Chybové kódy OBD2

P1570 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Riadiaci modul motora (ECM) - imobilizér aktívny

PP1570 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P1570 indikuje, že imobilizér riadiaceho modulu motora (ECM) je aktívny vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda, Seat.

Čo znamená chybový kód P1570?

Chybový kód P1570 označuje, že imobilizér riadiaceho modulu motora (ECM) je aktivovaný vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Imobilizér je bezpečnostný systém, ktorý zabráni naštartovaniu vášho auta bez správneho kľúča alebo autorizácie. Keď je imobilizér aktívny, motor nenaštartuje, čo chráni auto pred krádežou. Keď sa objaví chybový kód P1570, znamená to, že systém imobilizéra bol aktivovaný a ECM nedokázalo rozpoznať kľúč alebo čip. V dôsledku aktivácie imobilizéra môže vozidlo odmietnuť naštartovať alebo naštartovať, čo môže majiteľovi spôsobiť nepríjemnosti a problémy.

Kód poruchy P1570

Možné príčiny

Možné príčiny chybového kódu P1570 zahŕňajú nasledovné:

 • Chybný alebo vybitý kľúč imobilizéra: Ak je batéria kľúča vybitá alebo je samotný kľúč poškodený, ECM ho nemusí rozpoznať.
 • Problémy s transpondérovým čipom: Transpondérový čip v kľúči môže byť poškodený alebo nesprávne naprogramovaný.
 • Chybný prijímač imobilizéra: Prijímač nainštalovaný v spínači zapaľovania alebo v jeho blízkosti môže byť chybný a neprečíta signál z kľúča.
 • Problémy s kabelážou alebo konektormi: Poškodené alebo skorodované vodiče a konektory môžu brániť správnej komunikácii medzi kľúčom a ECM.
 • Chyby v softvéri ECM: Softvérové ​​chyby v riadiacom module motora môžu spôsobiť nesprávne rozpoznanie kľúča.
 • Chybný riadiaci modul motora (ECM): Samotný ECM môže byť poškodený alebo chybný, čo spôsobuje problémy s rozpoznaním kľúča.
 • Problémy s inými komponentmi systému imobilizéra: Iné súčasti systému, ako napríklad anténa imobilizéra alebo riadiaci modul imobilizéra, môžu byť chybné.
 • Preprogramovanie kľúčov alebo modulov: Ak boli kľúče alebo moduly nedávno preprogramované, môžu sa vyskytnúť chyby v ich synchronizácii so systémom imobilizéra.

Na presné určenie príčiny problému je potrebná podrobná diagnostika systému imobilizéra a jeho pridružených komponentov.

Aké sú príznaky chybového kódu? P1570?

Príznaky DTC P1570 môžu zahŕňať nasledovné:

 • Neschopnosť naštartovať motor: Najzrejmejším príznakom je, že motor nenaštartuje. Imobilizér blokuje systém zapaľovania a bráni naštartovaniu vozidla.
 • Indikátor imobilizéra na palubnej doske: Kontrolka imobilizéra na prístrojovej doske môže svietiť alebo blikať, čo signalizuje problém s bezpečnostným systémom.
 • Chybové hlásenie na displeji: Niektoré modely vozidiel môžu na displeji zobrazovať chybové hlásenie súvisiace so systémom imobilizéra alebo problémom s kľúčom.
 • Zvuky alebo upozornenia: Vozidlo môže pípať alebo poskytovať iné varovania, že systém imobilizéra nefunguje správne.
 • Dočasná prevádzka motora: V zriedkavých prípadoch môže motor naštartovať, ale potom rýchlo zhasnúť, čo naznačuje problémy so systémom imobilizéra, ktorý rozpozná kľúč.

Tieto príznaky naznačujú potrebu okamžite diagnostikovať a opraviť problém so systémom imobilizéra, aby sa obnovila normálna prevádzka vozidla.

Ako diagnostikovať poruchový kód P1570?

Na diagnostiku DTC P1570 sa odporúčajú nasledujúce kroky:

 1. Skenovanie chybových kódov: Použite diagnostický skener OBD-II na čítanie chybových kódov v systéme riadenia motora. Overte, či je skutočne prítomný kód P1570.
 2. Kontrolný kľúč: Skontrolujte stav batérie kľúča imobilizéra a jej správnosť. Ak je to možné, skúste použiť iný kľúč, aby ste vylúčili problémy s konkrétnym kľúčom.
 3. Kontrola kabeláže a konektorov: Skontrolujte kabeláž a konektory spájajúce imobilizér, prijímač a ECM. Uistite sa, že nie sú poškodené, zlomené alebo skorodované.
 4. Diagnostika prijímača imobilizéra a antény: Skontrolujte, či nefunguje správne prijímač nainštalovaný v spínači zapaľovania, ako aj anténa imobilizéra.
 5. Diagnostika ECM: Diagnostikujte v riadiacom module motora (ECM) chyby a poruchy súvisiace s funkciou imobilizéra.
 6. Kontrola softvéru: Skontrolujte, či softvér ECM neobsahuje aktualizácie alebo chyby, ktoré môžu súvisieť s činnosťou imobilizéra.
 7. Kontrola ostatných komponentov systému imobilizéra: V prípade potreby skontrolujte ostatné komponenty systému imobilizéra, ako je anténa a riadiaci modul imobilizéra.

Po zistení príčiny poruchy sa odporúča vykonať príslušné opravy alebo výmenu chybných komponentov. Ak diagnostika presahuje úroveň vašich schopností, je najlepšie kontaktovať kvalifikovaného automechanika alebo servisné stredisko a požiadať o ďalšie kroky.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P1570 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Nesprávna interpretácia symptómov: Niektoré príznaky, ako napríklad nemožnosť naštartovania motora, môžu byť spôsobené inými problémami ako imobilizér. Nesprávna interpretácia symptómov môže viesť k nesprávnej diagnóze a výmene nepotrebných komponentov.
 • Preskočiť kontrolu kľúča a batérie: Zlomený kľúč alebo vybitá batéria kľúča môže spôsobovať problémy s imobilizérom. Preskočenie stavu kľúča a jeho batérie môže viesť k nesprávnej diagnóze.
 • Nedostatočná kontrola kabeláže a konektorov: Poškodené vedenie alebo konektory môžu spôsobiť problémy s komunikáciou medzi komponentmi systému imobilizéra. Nedostatočná kontrola kabeláže a konektorov môže viesť k tomu, že nezistíte hlavnú príčinu problému.
 • Diagnostika ECM zlyhala: Preskočenie diagnostiky riadiaceho modulu motora (ECM) alebo nesprávna interpretácia jeho stavu môže viesť k nesprávnej diagnóze.
 • Preskočte kontrolu ostatných komponentov systému: Problémy s imobilizérom môžu byť spôsobené nielen chybným ECM alebo kľúčom, ale aj inými komponentmi systému, ako je prijímač imobilizéra alebo anténa. Preskočenie kontrol týchto komponentov môže mať za následok vynechanie hlavnej príčiny problému.

Aby sa predišlo týmto chybám, odporúča sa vykonať komplexnú diagnostiku a starostlivo skontrolovať každý komponent systému imobilizéra, ako aj dodržiavať odborné pokyny a odporúčania.

Aký závažný je chybový kód? P1570?

Chybový kód P1570 nie je kritický ani nebezpečný pre bezpečnosť jazdy, ale môže spôsobiť vážne nepríjemnosti majiteľovi vozidla. Ak je napríklad aktivovaný imobilizér a auto sa nenaštartuje, môže to spôsobiť problémy pri pohybe auta alebo pri vykonávaní každodenných činností.

Je dôležité poznamenať, že aktivácia imobilizéra P1570 môže byť znakom iných problémov s elektrickým systémom vozidla alebo so samotným imobilizérom. V niektorých prípadoch to môže byť spôsobené tým, že kľúč, ECM alebo iné komponenty bezpečnostného systému nefungujú správne.

Aj keď P1570 nepredstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť vodiča alebo cestujúcich, je potrebné problém odstrániť, aby sa obnovila normálna prevádzka vozidla a predišlo sa možným nepríjemnostiam a obmedzeniam pri používaní.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P1570?

Riešenie problémov DTC P1570 môže zahŕňať nasledovné:

 1. Kontrola a výmena kľúča: Ak ECM nerozpozná kľúč imobilizéra, musíte skontrolovať stav kľúča a jeho batérie. V prípade potreby by mal byť kľúč vymenený za nový alebo preprogramovaný.
 2. Skontrolujte a vymeňte ECM: Ak problém súvisí s ECM, je potrebné diagnostikovať a v prípade potreby vymeniť alebo preflashovať riadiacu jednotku motora.
 3. Kontrola kabeláže a konektorov: Skontrolujte kabeláž a konektory spojené so systémom imobilizéra. Skontrolujte ich, či nie sú poškodené, zlomené alebo korodované. V prípade potreby vymeňte alebo opravte.
 4. Kontrola a výmena prijímača imobilizéra: Skontrolujte činnosť prijímača imobilizéra nainštalovaného v spínači zapaľovania. V prípade potreby vymeňte alebo opravte.
 5. Kontrola softvéru ECM: Skontrolujte aktualizácie alebo chyby softvéru ECM. V prípade potreby aktualizujte alebo preformátujte ECM.
 6. Diagnostika ostatných komponentov systému: Skontrolujte ostatné komponenty systému imobilizéra, ako je anténa a riadiaci modul imobilizéra. V prípade potreby vymeňte alebo opravte.

Opravy by mal vykonávať kvalifikovaný technik, pretože nesprávna manipulácia s elektrickými komponentmi môže viesť k ďalším problémom alebo poškodeniu. Ak si nie ste istí svojimi schopnosťami, je lepšie kontaktovať autorizované servisné stredisko pre diagnostiku a riešenie problémov.

Ako čítať chybové kódy Volkswagen: Sprievodca krok za krokom

Pridať komentár