Popis DTC P1407
Chybové kódy OBD2

P1407 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Snímač teploty recirkulácie výfukových plynov (EGR) – úroveň signálu je príliš nízka

P1407 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P1407 indikuje, že signál snímača teploty v systéme recirkulácie výfukových plynov (EGR) je príliš nízky vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda, Seat.

Čo znamená chybový kód P1407?

Chybový kód P1407 označuje, že snímač teploty recirkulácie výfukových plynov (EGR) vozidla vysiela príliš nízky signál. Snímač teploty EGR zvyčajne meria teplotu plynov prechádzajúcich systémom recirkulácie výfukových plynov a odovzdáva tieto informácie riadiacemu modulu motora. Príliš nízky signál môže naznačovať rôzne problémy, ako napríklad nefunkčný snímač, nesprávne zapojenie alebo koróziu vodičov a konektorov, alebo dokonca problém so samotným systémom EGR. To môže mať za následok slabý výkon motora, zvýšené emisie a stratu palivovej účinnosti.

Kód poruchy P1407

Možné príčiny

Niektoré možné dôvody pre chybový kód P1407:

 • Chybný snímač teploty EGR: Samotný snímač sa môže poškodiť alebo zlyhať, čo spôsobí nesprávne odčítanie teplôt plynu systému EGR.
 • Nesprávne pripojenie snímača: Nesprávne pripojenie snímača teploty EGR alebo prerušenie vodičov môže viesť k chybným signálom.
 • Korózia alebo oxidácia vodičov a konektorov: Poškodené alebo zoxidované vodiče a konektory môžu spôsobiť zlý kontakt a nesprávny signál snímača.
 • Problémy so systémom recirkulácie výfukových plynov: Nesprávne fungovanie samotného EGR systému, ako napríklad upchatý alebo zaseknutý EGR ventil, môže spôsobiť zníženie teploty plynov a tým aj príliš nízky signál z teplotného snímača.
 • Problémy s riadiacim modulom motora: Nesprávne údaje prichádzajúce z riadiaceho modulu motora môžu viesť k nesprávnej interpretácii signálu snímača teploty EGR.
 • Ďalšie faktory: V niektorých prípadoch môže byť kód P1407 spôsobený mechanickým poškodením systému alebo problémami s inými komponentmi, ktoré ovplyvňujú činnosť systému EGR, ako sú snímače tlaku, podtlakové vedenia atď.

Aké sú príznaky chybového kódu? P1407?

Pri DTC P1407 sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky:

 • Strata výkonu motora: V dôsledku nesprávnej činnosti systému recirkulácie výfukových plynov (EGR) a nízkych teplôt plynu môže dôjsť k zníženiu výkonu motora.
 • Nestabilná nečinnosť: Nízke teploty plynu v systéme EGR môžu ovplyvniť voľnobežné otáčky motora a spôsobiť jeho nestabilitu.
 • Zvýšené emisie škodlivých látok: Ak je systém EGR neúčinný, môžu sa zvýšiť emisie oxidov dusíka (NOx), čo môže spôsobiť problémy s dodržiavaním predpisov v oblasti životného prostredia.
 • Blikanie alebo rozsvietenie kontrolky Check Engine: Keď sa zistí kód P1407, riadiaci systém vozidla môže rozsvietiť kontrolku Check Engine na prístrojovej doske, ktorá môže blikať alebo zostať svietiť v závislosti od závažnosti problému.
 • Zhoršenie spotreby paliva: Nesprávna činnosť systému EGR môže mať za následok neefektívne využívanie paliva a v dôsledku toho nízku spotrebu paliva.

Je dôležité poznamenať, že príznaky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych prevádzkových podmienok vozidla a povahy problému.

Ako diagnostikovať poruchový kód P1407?

Na diagnostiku DTC P1407 je dôležité postupovať podľa týchto krokov:

 1. Kontrola indikátorov na prístrojovej doske: Ak je prítomný kód P1407, na prístrojovej doske sa rozsvieti kontrolka Check Engine. Skontrolujte jeho stav a všimnite si akékoľvek iné príznaky problémov, ako sú blikajúce svetlá alebo iné varovné správy.
 2. Pomocou diagnostického skenera: Pripojte diagnostický skener k portu OBD-II vášho vozidla a prečítajte si chybové kódy. Uistite sa, že kód P1407 je v zozname nájdených kódov.
 3. Kontrola parametrov systému EGR: Pomocou skenovacieho prístroja skontrolujte parametre systému recirkulácie výfukových plynov (EGR), ako je teplota plynu, hodnoty snímača teploty a akékoľvek ďalšie dostupné parametre. Ak hodnoty nie sú v normálnom alebo očakávanom rozsahu, môže to znamenať problém.
 4. Kontrola zapojenia a zapojenia: Skontrolujte kabeláž a konektory spájajúce snímač teploty EGR s centrálnou riadiacou jednotkou (ECU). Skontrolujte, či kabeláž nie je poškodená, konektory sú bezpečne pripojené a či nejavia známky korózie.
 5. Testovanie snímača teploty: V prípade potreby otestujte snímač teploty EGR pomocou multimetra alebo špeciálneho diagnostického zariadenia. Skontrolujte jeho odolnosť pri rôznych teplotách a porovnajte s očakávanými hodnotami.
 6. Kontrola zablokovania systému EGR: Skontrolujte, či systém recirkulácie výfukových plynov (EGR) nie je upchatý alebo upchatý, ktoré môžu brániť správnej cirkulácii plynov.

Ak máte ťažkosti alebo si nie ste istí svojimi diagnostickými schopnosťami, odporúča sa obrátiť sa na profesionálneho automechanika na diagnostiku.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P1407 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Ignorovanie iných chybových kódov: Ak existuje viacero chybových kódov, mechanik sa môže zamerať iba na kód P1407, pričom ignoruje možné súvisiace problémy.
 • Nesprávna interpretácia symptómov: Niektoré príznaky, ako napríklad hrubý chod motora alebo slabý výkon, môžu byť nesprávne interpretované ako príznaky chybného systému EGR, keď príčina môže byť inde.
 • Nesprávna diagnóza snímača teploty: Ak problém súvisí so snímačom teploty, chybou môže byť nesprávna interpretácia výsledkov testu snímača alebo nesprávna interpretácia jeho hodnôt.
 • Neuspokojivá kontrola zapojenia: Nedostatočná kontrola kabeláže alebo konektorov môže mať za následok chýbajúce zlomy, koróziu alebo iné poškodenie, ktoré môže spôsobovať problém.
 • Nesprávna výmena komponentov: Nesprávna diagnóza môže viesť k výmene nepotrebných dielov alebo komponentov, čo môže viesť k dodatočným nákladom a neefektívnemu ladeniu problému.

Aby sa predišlo týmto chybám, je dôležité pozorne sledovať všetky príznaky, vykonávať komplexnú diagnostiku a používať správne metódy a nástroje na kontrolu komponentov systému EGR a súvisiacich položiek.

Aký závažný je chybový kód? P1407?

Chybový kód P1407 nie je zvyčajne kritický pre bezpečnosť jazdy, ale môže ovplyvniť výkon motora a účinnosť vozidla. Signál snímača nízkej teploty recirkulácie výfukových plynov (EGR) môže spôsobiť poruchu systému EGR, čo môže následne viesť k zvýšeným emisiám škodlivých látok do životného prostredia a slabému výkonu motora.

Hoci vozidlo môže pokračovať v jazde s týmto chybovým kódom, môže to mať za následok nízku spotrebu paliva, hrubú prevádzku motora a iné problémy. Ak sa kód P1407 nevymaže, môže to spôsobiť ďalšie poškodenie komponentov systému EGR a zvýšené opotrebovanie motora. Preto sa odporúča diagnostikovať a opraviť túto poruchu čo najskôr, aby ste sa v budúcnosti vyhli vážnejším problémom.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P1407?

Ak chcete vyriešiť kód P1407, postupujte takto:

 1. Kontrola snímača teploty EGR: Najprv skontrolujte snímač teploty recirkulácie výfukových plynov (EGR), či nie je signál príliš nízky. Ak je snímač skutočne chybný, musí sa vymeniť.
 2. Kontrola zapojenia a zapojenia: Skontrolujte kabeláž a spoje spojené so snímačom teploty EGR, či nie sú korózne, prehrievané, otvorené alebo skratované. Ak sa zistia problémy, musia sa opraviť alebo vymeniť.
 3. Kontrola systému recirkulácie výfukových plynov (EGR).: Skontrolujte, či samotný systém EGR nie je upchatý, netesný alebo iné problémy, ktoré by mohli spôsobiť pokles teploty.
 4. Aktualizácia softvéru: Niekedy môže aktualizácia softvéru modulu Motor Control Module (ECM) pomôcť vyriešiť problém so snímačom nízkej teploty EGR.
 5. Kontrola a výmena EGR ventilu: Ak sú všetky ostatné komponenty v poriadku, samotný ventil recirkulácie výfukových plynov (EGR) môže byť chybný a mal by byť skontrolovaný a v prípade potreby vymenený.

Po vykonaní vyššie uvedených krokov by ste mali vymazať chybový kód a vykonať skúšobnú prevádzku, aby ste sa uistili, že problém bol vyriešený. Ak sa kód nevráti, problém sa považuje za vyriešený.

Ako čítať chybové kódy Volkswagen: Sprievodca krok za krokom

Pridať komentár