Popis DTC P1379
Chybové kódy OBD2

P1379 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Valec 13 – zistené vynechávanie

P1379 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P1379 indikuje, že vo valci 13 motora vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda a Seat bolo zistené vynechávanie zapaľovania.

Čo znamená chybový kód P1379?

Chybový kód P1379 sa vzťahuje na špecifický diagnostický kód, ktorý sa používa na označenie problému s motorom vozidla. V tomto prípade tento kód znamená, že vo valci 13 motora bolo zistené zlyhanie zapaľovania. Môže to byť spôsobené rôznymi príčinami, ako sú problémy so zapaľovaním, palivovým systémom alebo mechanické problémy.

Kód poruchy P1379

Možné príčiny

Niekoľko možných dôvodov, ktoré by mohli spustiť chybový kód P1379:

 • Problémy so systémom zapaľovania: Poškodené zapaľovacie sviečky, káble alebo zapaľovacia cievka môžu spôsobiť, že zmes vzduchu a paliva vo valci sa nezapáli správne.
 • Problémy s palivovým systémom: Nedostatočný alebo nesprávny prívod paliva do valca, pravdepodobne v dôsledku upchatých vstrekovačov alebo problémov s palivovým čerpadlom.
 • Mechanické problémy: Napríklad problémy s kompresiou valcov, opotrebované alebo poškodené piesty, ventily alebo vložky valcov môžu viesť k nesprávnemu spaľovaniu.
 • Problémy so senzormi: Chybný snímač polohy kľukového hriadeľa alebo snímač vačkového hriadeľa môže spôsobiť nesprávne načasovanie zapaľovania.
 • Elektrické problémy: Skrat alebo prerušené vodiče v obvode zapaľovania alebo v riadiacom systéme motora môžu spôsobiť nesprávnu činnosť.

Ak sa objaví kód P1379, odporúča sa vykonať dôkladnú diagnostiku, aby ste určili konkrétnu príčinu a vykonali nápravné opatrenia.

Aké sú príznaky chybového kódu? P1379?

Symptómy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri poruchovom kóde P1379, môžu zahŕňať:

 • Strata energie: Nesprávne spaľovanie vo valci 13 môže viesť k strate výkonu motora, najmä pri zaťažení.
 • Chvenie a nerovnomerný chod motora: Vynechanie zážihu môže spôsobiť chvenie motora alebo jeho hrubý chod, najmä pri voľnobehu alebo zrýchľovaní.
 • Brzdenie alebo zastavenie motora: V niektorých prípadoch, ak je problém so spaľovaním vážny, môže spôsobiť zhasnutie alebo úplné zastavenie motora.
 • Zvýšená spotreba paliva: Nesprávne zapaľovanie môže mať za následok neefektívne spaľovanie paliva, čo môže zvýšiť spotrebu paliva vášho vozidla.
 • Iskry z výfukového potrubia: V niektorých prípadoch si môžete všimnúť iskry alebo plyny unikajúce z výfukového potrubia, čo môže byť znakom problému so zapaľovaním.

Ak pociťujete tieto príznaky, odporúča sa, aby ste svoje vozidlo čo najskôr diagnostikovali kvalifikovaným automechanikom, aby určil príčinu a odstránil problém.

Ako diagnostikovať poruchový kód P1379?

Na diagnostiku DTC P1379 sa odporúča nasledujúci prístup:

 1. Skenovanie kódov chýb: Na čítanie chybových kódov v systéme riadenia motora použite diagnostický skener. Ak dostanete kód P1379, môže to byť prvý príznak problému.
 2. Kontrola systému zapaľovania: Skontrolujte stav sviečok, vodičov a zapaľovacích cievok. Uistite sa, že sú v dobrom stave a poskytujú dostatok a správnu iskru na zapálenie zmesi vzduchu a paliva.
 3. Kontrola palivového systému: Skontrolujte tlak paliva v systéme a uistite sa, že vstrekovače fungujú správne. Tiež stojí za to skontrolovať palivový filter, či nie je upchatý.
 4. Kontrola mechanických komponentov: Vykonajte kompresný test na posúdenie stavu valcov a ventilov. Skontrolujte tiež integritu a funkčnosť snímača polohy kľukového hriadeľa.
 5. Kontrola elektrických spojení: Skontrolujte káble a konektory spájajúce snímače a prvky zapaľovacieho a palivového systému. Uistite sa, že sú bezpečne pripojené a bez korózie.
 6. Dodatočné testy: V niektorých prípadoch môže byť potrebná dodatočná diagnostika, napríklad kontrola prevádzkových parametrov systému riadenia motora pomocou špecializovaného zariadenia.

Po diagnostikovaní a identifikácii príčiny poruchy by ste mali začať opravovať alebo vymieňať chybné komponenty. Ak si nie ste istí svojimi schopnosťami, je lepšie kontaktovať profesionálneho automechanika pre ďalší servis.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P1379 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Neúplná diagnóza: Chyba môže byť v tom, že mechanik sa zameriava len na jednu z možných príčin bez toho, aby zvážil ďalšie potenciálne problémy, ktoré by tiež mohli spôsobiť tento chybový kód.
 • Zlá interpretácia údajov: Niekedy môžu mechanici nesprávne interpretovať údaje prijaté zo skenera, čo môže viesť k nesprávnym záverom o príčine chyby.
 • Potreba výmeny dielov bez ďalšej diagnostiky: Niekedy môžu mechanici okamžite navrhnúť výmenu komponentov, ako sú zapaľovacie sviečky alebo cievky, bez vykonania úplnej diagnostiky, čo môže byť zbytočné a nesprávne riešenie.
 • Ignorovanie ďalších problémov: Niekedy sa mechanik môže zamerať iba na hlavnú príčinu chyby, pričom ignoruje možné súvisiace problémy, ktoré môžu tiež ovplyvniť výkon motora.
 • Nedostatočná kvalifikácia alebo prax: Nedostatočná kvalifikácia alebo skúsenosti mechanika môžu viesť k nesprávnej diagnóze a v dôsledku toho k nesprávnym opravám.

Aby sa predišlo týmto chybám, je dôležité používať špeciálne vybavenie. Dôkladná diagnostika vám pomôže vyhnúť sa chybám a presne určiť príčinu poruchy.

Aký závažný je chybový kód? P1379?

Chybový kód P1379 označuje vynechávanie zapaľovania vo valci 13 motora, čo môže predstavovať vážny problém s výkonom vozidla. V závislosti od vašich konkrétnych okolností sa závažnosť tejto chyby môže líšiť:

 1. Možné problémy s výkonom: Vynechanie zážihu môže spôsobiť, že motor stratí výkon, beží nerovnomerne alebo dokonca v niektorých prípadoch úplne zastaví.
 2. Možnosť poškodenia motora: Nesprávne zapaľovanie môže viesť k prehriatiu alebo iným problémom, ktoré môžu poškodiť motor, ak sa problém nerieši včas.
 3. Zvýšená spotreba paliva: Nesprávne zapaľovanie môže mať za následok neefektívne spaľovanie paliva, čo môže zvýšiť spotrebu paliva vozidla.
 4. Škodlivé emisie: Nesprávne spaľovanie môže viesť k zvýšeným emisiám škodlivých látok vo výfukových plynoch, čo môže negatívne ovplyvniť ekologické vlastnosti vozidla.

Je potrebné poznamenať, že závažnosť kódu P1379 závisí od konkrétnej príčiny, stavu motora a ďalších faktorov. V každom prípade sa odporúča vykonať diagnostiku a opravu čo najskôr, aby ste predišli ďalším problémom a zabezpečili normálnu prevádzku vozidla.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P1379?

Vyriešenie chybového kódu P1379 môže vyžadovať niekoľko krokov opravy v závislosti od konkrétnej príčiny chyby. Nižšie sú uvedené niektoré typické opatrenia, ktoré môžu pomôcť vyriešiť tento kód:

 1. Výmena zapaľovacích sviečok: Ak je problém spôsobený chybnými zapaľovacími sviečkami, mali by byť vymenené za nové typu a modelu odporúčaného výrobcom.
 2. Kontrola a výmena zapaľovacích cievok: Ak zapaľovacia cievka nefunguje správne, je potrebné ju skontrolovať a v prípade potreby vymeniť.
 3. Kontrola a čistenie vstrekovačov: Zanesené alebo chybné vstrekovače môžu spôsobiť zlyhanie zapaľovania. Musia sa skontrolovať a v prípade potreby vyčistiť alebo vymeniť.
 4. Kontrola senzorov: Snímače, ako je snímač polohy kľukového hriadeľa alebo snímač vačkového hriadeľa, by sa mali skontrolovať, či správne fungujú a v prípade potreby ich vymeniť.
 5. Kontrola elektroinštalácie a elektrických spojení: Zapojenie a elektrické spojenia spojené so zapaľovacím a palivovým systémom by sa mali skontrolovať, či nie sú korózne, zlomené alebo poškodené.
 6. Doplnková diagnostika: V niektorých prípadoch môže byť potrebná ďalšia diagnostika pomocou špecializovaného zariadenia na určenie konkrétnej príčiny chyby.

Opravy sa musia vykonávať v súlade s výrobnými normami a odporúčaniami výrobcu vozidla. Ak nemáte skúsenosti s opravou automobilov, odporúčame vám kontaktovať kvalifikovaného automechanika alebo autoservis pre diagnostiku a opravu.

Ako čítať chybové kódy Volkswagen: Sprievodca krok za krokom

Pridať komentár